BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / Basın Açıklamaları / OHAL VE KHK MAĞDURU PTT…

OHAL VE KHK MAĞDURU PTT…

Konuya ilişkin yapılan basın açıklaması metni aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

OHAL MAĞDURU PTT
Mecliste çoğunluğu olmasına ve istediği yasayı çıkarabilmesine rağmen, kendine Müslüman bir şekilde ilan ettikleri OHAL ile meclisin yasama yetkisini hiçleştiren AKP hükümeti ülkeyi KHK ile yönetmektedir. Artık yasal, anayasal bir işleyiş değil, KHK’ sal bir işleyiş söz konusu.

KHK İLE HUKUK ÇÖPE ATILDI
24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 Sayılı KHK, OHAL ile ilgili hiçbir hüküm taşımayan, hukuk devleti ilkesini ihlal eden, yargı kararlarını etkisiz kılan ve insan onuruna aykırı birçok düzenleme içermektedir. Bu KHK ile yine PTT’de bir üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden ihraç edilmiştir.

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile darbe ile alakası olmayan pek çok konuda ve birçok kamu kurumunun işleyişine ilişkin KHK çıkarılarak yapısı ve işleyişi değiştirilmiştir. Bu kamu kuruluşlarından biri de PTT dir. Darbe ile alakası olmamasına ve 177 yıllık köklü bir kuruluş olan PTT önce varlık fonuna devredilerek Sayıştay ve TBMM’nin denetiminin dışına çıkarıldı ve son KHK ile de personel rejimi değişikliği yapılarak, Yönetmelik çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulundan alınarak Şirket Genel Kuruluna devredilmiştir.

DANIŞTAY KARARLARI HİÇE SAYILDI
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de Personel atamasına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı
696 Sayılı KHK ile kazanmış olduğumuz davalar etkisiz hale getirilmiştir. Çünkü hukuka aykırılıklar nedeniyle PTT’de personel alımına ilişkin açtığımız davada mahkeme, bizi haklı görerek yürütmenin durdurulması ve iptal kararları vermiş, ancak hükümet her fırsatta mahkemelerimiz bağımsızdır nutukları atsa da yayınladıkları son KHK ile beğenmedikleri bu yargı kararlarının uygulanmasını engellemiştir.

KPSS ŞARTI ARANMAYACAK
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde İdari Hizmet Sözleşmeli Personel olarak göreve başlamak için KPSS’ye katılmış ve asgari puanı almış olmak yeterli iken Yönetmelikte “yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak” düzenlemesi getirilmişti. KPSS sonuçlarını etkisiz kılmaya yönelik bu düzenlemeye karşı Sendikamız tarafından, sözlü sınav yargısal denetime elverişli olmadığı, Sözlü sınavın keyfiyete ve suistimale açık olduğu, torpilin önünü açtığı gerekçeleri ile açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sözlü sınavı hukuka aykırı bulmuş ve yürütmenin durdurulması kararı vermişti.

696 Sayılı KHK ile bu konuda düzenleme yapılmış ve Madde 119’da “4.10.2013 tarihinden itibaren PTT’de istihdam edilen personel ile 1.1.2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliği devam eder” denilerek yargı kararı yok sayılmıştır.

KHK İLE YARGI KARARLARI HİÇE SAYILIYOR MAĞDUR EDEBİYATI DEVAM EDİYOR
Yargı kararlarını uygulamamak ve kendi torpilli sistemlerini kurmak adına KHK’ya madde ekleyip Bakan ağzından, yargı kararının uygulanmasının önüne geçen bu düzenleme ile ilgili “hukuki sorunu çözdük, mağduriyeti giderdik” denilerek hala mağdur edebiyatı yapılıyor. Kendi torpilli sistemleriyle mağdur olan ve işe alımı hak eden birçok insanın mağduriyeti ise görmezden geliniyor

LİYAKAT İLKESİ YERİNE TORPİL YASAL STATÜYE KAVUŞTU
KHK’nın 117 ve 118. maddesinde de hukuk kurallarına aykırı, keyfi personel alımının önünü açacak düzenlemelere yer verilmiştir.
MADDE 117- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Yapım ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri PTT ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.
(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.”
MADDE 118- 6475 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sözleşmeli personelin unvan ve sayıları Genel Kurul kararıyla belirlenir. Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.”
Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacağı gibi Harcırah Kanunu, Kamu Konutları Kanunu hükümlerinden de muaf tutularak keyfi uygulamaların önü açılmıştır.
GÜVENCESİZLİĞE DOĞRU KOŞAR ADIM
6475 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kamu Personel Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan” ibaresi kaldırılmış “Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususları” düzenleyecek Yönetmeliği çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulundan alınarak Şirket Genel Kuruluna verilmiştir.
Yapılan düzenlemeye göre PTT’ye personel alımında, kamuya personel alımına dair mevzuat uygulanmayacak. PTT personel alımı sınavını kazanan adaylarından atamaları durdurulanların atama işlemleri devam edecek.
Danıştay’ın iptal kararı ile PTT 2017/2 ile bin 750 ve PTT 2017/3 ile 2 bin 500 personel alımı durdurulmuş ve binlerce memur adayı mağdur olmuştu. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler 696 sayılı KHK ile yürürlüğe girdi. Söz konusu KHK ile 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 21 inci ve 27 inci maddelerine yeni fıkralar eklendi.
Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak. PTT’ye personel alımı, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevden alma gibi hususlar Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenecek.
PTT personel alımı kapsamında mağdur olan personel için de düzenleme yapıldı. 4 Ekim 2013 tarihinden itibaren PTT’de çalışan personel ile 1 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliği devam edecek.
Bizler Haber Sen olarak tüm bu antidemokratik uygulamalara karşı mücadele edeceğimizi işe alımda mülakatın olmadığı, KPSS sıralamasına göre ve liyakatin baz alındığı torpil ve adam kayırmacılığın olmadığı, görevde yükselmede adaletsizliğin giderildiği bir PTT için fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğiz.

PTT emekçisinin yaz kış demeden çalışarak alın teriyle var ettiği bu kurumu önce varlık fonuna devredilmesi, sonrasında da varlık fonuna verilen dış borçlanma yetkisinin kullanılarak PTT’nin birilerine peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. 29/12/2017

HABER-SEN
MERKEZ YÖNETİM KURULUİLİŞKİLİ YAZILAR

CAYMA HAKKINI KULLAN BES’TEN ÇIK!

Bireysel Emeklilik Sistemine geçişler ( BES)  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren örgütlü olduğumuz Kurumlardan PTT ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 1 =

Örnek Resim