BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / HUKUK

HUKUK

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI…

Resmi Gazete’nin 12.07.2017 tarih ve 30122 nolu mükerrer sayısında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Başvurular, Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup ekleriyle birlikte valiliklere veya en son görev yapılan kuruma yazılı olarak yapılacaktır. Başvuruların 17.07.2017 tarihinden ...

Devamı »

TEKNİK PERSONELİ MEMUR OLARAK ATAYAMAZSINIZ…

Teknisyen olarak çalışan üyemizin memur pozisyonunda çalıştırılmak üzere nakli yönündeki işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme davanın redine karar vermiştir. Kararın sendika avukatımız tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 5. Daire Başkanlığı tarafından karar bozulmuştur. Bozma kararına uyan mahkeme teknisyen olarak çalışan üyemizin memur olarak çalıştırılmak üzere nakline yönelik ...

Devamı »

Mahkeme TODAİE de Eğitim Gören Üyemize Kurumca Harcırah Ödenmemesini Hukuka Aykırı Buldu.

Üyemiz TODAİE’de eğitime başladıktan sonra tarafına harcırah ödenmesi için Kurumuna yapmış olduğu başvuru “memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim programlarına katılmalarının, kurumlarının isteği ile gerçekleşmesinin gerektiği’ belirtilmektedir.” gerekçesi ile reddedilmiştir. Açmış olduğumuz davada mahkemece, TODAİE’de eğitime katılan personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37. maddesi uyarınca aynı Kanunun 42. maddesinde öngörülen usul ...

Devamı »

MAHKEME GÖREVLENDİRDİĞİ HALDE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ÖDEMEYEN PTT’Yİ HAKSIZ BULDU.

Köy dağıtımında görevlendirilen üyemize seyyar görev tazminatı ödenmemesi üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme üyemize tazminatının ödenmesine karar verdi. PTT,vize edilen personel karşılığında ödeme yapılacağı, üyemizin vize edilen personel arasında olmadığı gerekçesi ile seyyar görev tazminatı ödememiştir. Üyemizi vize edilen personel arasında olmadığı halde çalıştıran PTT’nin bu uygulaması, emeğin karşılığını ödemeden ...

Devamı »

USULSÜZ TEBLİGAT GEREKÇESİ İLE POSTA EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARINDAN KESİNTİ YAPILAMAZ…

Tebligatı usulsüz yapıldığı gerekçesi ile yeniden çıkartılan tebligatın masrafının dağıtıcıdan alınması üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme işlemin iptaline karar vermiştir. Kararda; “Davalı idare tarafından, anılan Mahkemenin tebligatı usule uygun yapılmadığına ilişkin yazısı üzerine 04.04.2016 tarihli 927 sayılı işlem yeniden pulsuz suret düzenlenerek gönderilmesine ve tebligat kabul ücretinin dağıtıcıdan kabul edilmesine ...

Devamı »

DANIŞTAY DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ!

672 sayılı KHK ile ihraç edilenlere ilişkin Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan Danıştay dava dilekçesi ektedir. Ekteki dilekçe örneğinin boş bırakılan bölümleri kişisel durumlara uygun olarak doldurulduktan sonra Danıştay’a başvurulacaktır. Tebliğ tarihi 1 Eylül olarak kabul edilerek davanın 60 günlük süre içerisinde açılması gerekmektedir.  DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ ANKARA dışından yapılacak başvurular ...

Devamı »

CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVAMIZ ERTELENDİ.

Haber-Sen Genel Merkez yönetim Kurulu T.İ.S ve Hukuk Sekreterimiz Ufuk Beytekin’e açılan, Cumhurbaşkanına hakaret davası bu gün 17.05.2016 Salı günü Marmaris Adliye sarayında görüldü. Saat:9.15 de başlayan davada Yönetim Kurulu üyemiz Ufuk BEYTEKİN savunmasını yaptı. Savunmasında beraatini isteyen Ufuk BEYTEKİN, 9 Haziran 2016 da görülecek diğer davanın birleşmesini istedi. Hakim ...

Devamı »

Personel İsteği Dışında, Eğitimine Uygun Olamayan Bir Görevde Çalıştırılamaz.

PTT Genel Müdürlüğünde Teknisyen olarak çalışmakta iken memur olarak atanan üyemizin, memur olarak atama işleminin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme rede kararı vermiştir. Karar tarafımızdan temiz edilmiş olup Danıştay “davacının isteğinin bulunmaması ve gördüğü eğitime uygun alanda çalışmasını engellemesi” nedeniyle dava konusu atama işlemini hukuka aykırı bularak mahkeme ...

Devamı »
Örnek Resim