BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / DUYURULAR / Ulaştırma Bakanlığını Toplu Sözleşmeye Çağırdık

Ulaştırma Bakanlığını Toplu Sözleşmeye Çağırdık

tis191 

Sendikamız Buğün Ulaştırma Bakanlığı Önünde saat 13.00 ‘te BTS, Yapı Yol-Sen ile birlikte yaptığı basın açıklamasıyla Ulaştırma Bakanlığını Toplu Sözleşme imzalamaya davet etmiştir.

Sendikamız TİS çağrısını Ulaştırma Bakanlığına Bağlı PTT Genel Müdürlüğü için yapmıştır.Ortak Metnin okunmasından sonra söz alan KESK Genel Sekreteri Emir Şimşek Kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkının olduğu ve bu hakkın kullanılması önünde Hükümetten başka hiç bir engelin olmadığını dile getirdi. Şimşek açıklamasında Hükümetin kamu emekçilerini oyalamaktan vazgeçmesi gerektiğini ve toplu sözleşme hakkına yönelik bir adım atılmaması halinde GREVE gideceklerini açıkladı.

 

 Sendikamızın PTT Genel Müdürlüğü için yaptığı Toplu Sözleşme çağrısı ve Ulaştırma Bakanlığına verilen dosya için aşağıdaki başlığı tıklayınız.

PTT İÇİN ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA SUNULAN TİS DOSYASI tıklayınız

 

Üç Sendika adına   Haber-Sen Genel Başkanı Ali Yılbaşı tarafından okunan metin şöyledir.

 

TIS YOKSA GREV VAR

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINI TOPLU SÖZLEŞMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

            Bizi teğet geçtiği söylenen kriz, iddiaların aksine her geçen gün derinleşiyor emekçilerin üzerinde yarattığı tahribat büyüyor.  Sayıları binlerle on binlerle ifade edilen fabrika, atölye ve küçük işletmeler kapanıyor, işsizler ordusuna her geçen gün yüz binler ekleniyor. işsizlik, yoksulluk, açlık ise kanıksatılıyor.

İşsizlik oranı %30 ile rekor seviyede. Gençlerimiz işsizliğin pençesine itiliyor, esnaf, üretici, halk kaderiyle baş başa bırakılıyor. Hükümet iflas etmiş politikalarla ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Teğet geçtiğini ifade ettiği krizi aşmak için sermayeye yönelik paket üzerine paket açıklıyor. Emekçilerin taleplerine ise kulağını tıkamaya devam ediyor.

         Bizler Ulaştırma İşkolunda örgütlü KESK’e bağlı HABER-SEN, BTS ve YAPI YOL-SEN sendikaları olarak tüm bu yıkım sürecinin karşısında taleplerimizi gerçekleştirmek ve toplusözleşme hakkımızı kullanmak için bugün hükümeti ve Ulaştırma Bakanlığını bir kez daha toplu sözleşme masasına çağırıyoruz.

 

Bizlerin İşverenlerimizi toplu sözleşmeye çağırdığımız bir dönemde, hükümetin cevabı konfederasyonumuzu ve sendikalarımızı baskı altına tutmak,  basmak, ortaçağ uygulamalarını aratırcasına hukuksuz bir şekilde yöneticilerimizi ve üyelerimizi gözaltına almak olmuştur. Bu hukuksuz uygulamaları bir kez daha kınıyor, akılsız ve akıldışı iddialarla tutuklu bulunan arkadaşlarımızın salıverilmesi, konfederasyonumuz ve sendikalarımıza yönelik basılara son verilmesini talep ediyoruz.

 

         Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) 98 sayılı sözleşmesinin 4.maddesi Toplu Pazarlık hakkını düzenlemektedir. Bu sözleşme uyarınca tüm çalışanların toplu sözleşme hakkı vardır.

 

         Bizler bu hakkımızı kullanmak üzere 2006 yılında yaptığımız çağrılara Ulaştırma Bakanlığı ve Bağlı Kurumları “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun” toplu görüşmeye ilişkin maddelerinin yürürlükte olduğundan “toplu sözleşme“ yapılabilmesinin bu yasanın amir hükümleri gereğince mümkün olamayacağı ifade edilmiştir.

 

         Bakanlığın ret işlemine karşın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun ilgili maddelerinin Avrupa Sosyal Şartı ile 87,98 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerine aykırı olması nedeniyle iptali için.2006 yılında sendikalarımızca Danıştay’a davalar açılmıştır.

 

Anayasanın 90.maddesinin son fıkrasına “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” Hükmü eklenmiştir. Anayasanın 90.maddesine eklenen bu fıkra yoruma gerek bırakmaksızın, yasa ile uluslar arası antlaşmanın çelişmesi durumunda, uluslararası antlaşmanın esas alınacağı ve öncelikle uygulanacağı belirtilmektedir.

Ancak Hükümet bizlerin toplu sözleşme hakkının varlığını kabul etmeyip bu hakkımızı kullanmamızı engellemeye devam ediyor. Ülkemizin altına imza koyduğu sözleşmeleri görmezden geliyor. Buna karşın mahkemeler birbiri ardına toplu sözleşme hakkımızı kullanabileceğimize ilişkin kararlar vermektedir. Olumlu kararlar yalnızca, Danıştay ve İdare Mahkemesi tarafından değil, uluslararası mahkemeler tarafından da verilmeye başlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) vermiş olduğu son karar sonrasında AKP Hükümeti kamu emekçilerinin grev ve toplusözleşme hakkını kullanmasını engellemek istemesi açıkça suç işlenmesi anlamına gelecektir.

 

Bizler hukuksal dayanaklarımız çerçevesinde, Toplu sözleşme çağrımızı yinelemekteyiz.     Bu hakkımızı kullanmak için ulaştırma iş kolunda örgütlü olan sendikalarımız Ulaştırma Bakanlığını toplu sözleşme masasına çağırmaktadır. Bakanlık ve hükümet bu çağrımıza uymalı yasaların gereğini yerine getirmeli,  en kısa zamanda sendikalarımızla TİS için masaya oturmalıdır. Aksi takdirde imzaladıkları Uluslararası sözleşmeleri aykırı davranmış bulunmuş alacaklardır.

 

Bizler bütün bu hukuksal dayanaklarımızla beraber Sorunların gerçek çözüm zemininin toplu iş sözleşmesi süreci olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

 

Hükümet Kamu emekçilerinin Toplu Sözleşme hakkına yönelik adım atmaz ise Sendikalarımız Meşru ve fiili mücadele haklarını kullanarak GREVE gideceklerdir.

 tis28

tis-ankara-pim

 tis-pankart

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

Eşitlik, Özgürlük ve Laiklik Mücadelesinin Daha Kararlı Şekilde Yürütülmesi Kaçınılmaz Hale Gelmiştir!

Darbeler kendi rejimini kurumsallaştırmak için ya tek seferde mevcut anayasayı değiştirerek kendi anayasalarını ilan ederler ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + 12 =

Örnek Resim