BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / Basın Açıklamaları / PTT EMEKÇİLERİ KÖLE DEĞİDİR MOBBİNGE HAYIR

PTT EMEKÇİLERİ KÖLE DEĞİDİR MOBBİNGE HAYIR

4 ve 5 No.lu şubelerimizin Başakşehir Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde PTT EMEKÇİLERİ KÖLE DEĞİDİR MOBBİNGE HAYIR başlıklı düzenlediği basın açıklamasın Genel Başkanımız Mesut BALCAN ve Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe NOLYAN KOLUMAN katılım sağladı. Açıklamayı Şubelerimiz adına 4 No.lu Şube Başkanımız Gülseren GÜNGÖRDÜ okudu.
Güngörü “PTT yönetimi masa başında norm kadro çalışması yapmakta, işin zorluğunu ve PTT emekçilerinin yaşadığı
gerçekleri, coğrafi koşulları göz ardı etmektedir. Norm kadro çalışması, alanda tüm sendika temsilcileriyle
birlikte yapılmalıdır” dedi.
Basın Açıklaması metni;

BASINA VE KAMUOYUNA

PTT’DE YAŞANAN HAKSIZLIKLAR ARTIK HAT SAFHAYA GELMİŞTİR!…

PTT’de artan iş yüküne rağmen 4 yıldır personel alımı yapılmamaktadır.

Posta emekçileri adeta köle gibi çalıştırılmaktadır. Sanki 21. yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta emekçileri, haftada 6 gün çalışıyor, resmi ve dini bayramlarda doğru düzgün tatil yapamıyor, yasal hakları olan yıllık izinlerini bile doğru düzgün kullanamıyorlar.

2429 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinde; “Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başlar.” denilmektedir. Anayasanın 50. maddesinde ise “Dinlenmek çalışanların hakkıdır.” hükmü bulunmaktadır.

Yasalara rağmen, PTT yönetimi bazı illerde, personel eksikliğinden kaynaklı, biriken gönderilerin azaltılması için pazar günlerinde bile posta emekçilerini çalışmaya zorlamaktadır.

Tebligat dağıtım işleminde görevlendirilecek personelin PTT Genel Müdürlüğü personeli olması zorunlu olup, hizmet satın alınması ile iş gördürülen taşeron firma çalışanına tebligat görevi verilmesi yasaya aykırıdır. Ancak bazı müdürlüklerce 7201 sayılı Tebligat Kanuna aykırı olarak firma çalışanlarına tebligat işlemleri yaptırılmaktadır.

İş yükünün azaltılması adına usulsüz ve kanunlara aykırı işlemler yapılması yerine bir an önce personel alımı yapılması gerektiği açık ve nettir.

Aynı zamanda PTT Genel Müdürlüğünden, Başmüdürlüklere gönderilen talimatlarda, dağıtılacak gönderi sayı dayatması, iş sözleşmelerinin feshedilebileceği yönündeki korkutma politikaları, emekçileri; psikolojik olarak yıpratmakta, işinden ekmeğinden olacağı kaygısı ile usulsüz işlemlere itilmektedir. Bir posta emekçisinin yapabileceği işten fazla iş yüklenmesi angaryadır. Kanunlara aykırıdır.

Güvenlik görevlisi olmadan 1 -2 kişi ile çalışan bazı şubelerde, tuvalet olmadığı gibi çalışanalar ısınma sorunları da yaşamaktadırlar. Neredeyse nefes almadan çalışan şube emekçileri zaman zaman fiziki şiddete de maruz kalmaktadırlar. Tüm işyerleri İş sağlığı ve güvenliği politikalarına uygun dizayn edilmelidir.

Tek kişi ile iş yürütülen şubeler kapatılmalı çalışanların canı önemsenmelidir.

Çalışanların taleplerine kulak asmayan PTT yönetimi; Başta İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı olmak üzere diğer Daire Başkanlıklarına, illere Başmüdür, başmüdür yardımcısı, merkezlere Müdür, Veznedar olarak liyakatsiz atamalar ile yandaş sendikanın yöneticilerine koltuk ayarlama peşine düşerken,

Çalışanlara performans dayatması, baskı, mobbing ve sürgün uygulamaktadır.

Gerekçe gösterilmeden çalışanların iş yerleri değiştirilmekte, merkez müdürlüklerince tutulan tutanak ve doğru düzgün yürütülmeden soruşturma raporlarına istinaden çalışanların unvanları düşürülmekte, il dışı sürgünlere maruz bırakılmaktadırlar. Aile bütünlüğünü yok sayan, hukuk tanımayan, yaptım oldu mantığı ile çalışanlarını il dışına sürgün göndererek bu zulmü reva gören PTT yönetimi insanlık suçu işlemektedir.

Son olarak 150’den fazla PTT merkezinin olduğu İstanbul’da sendikamızın yetkili olduğu Şişli Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğünde çalışan, şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz İstanbul içi başka merkezlere atamaları yapılmıştır. Haksız ve hukuksuz bir şekilde yapılan bu uygulama ile yetkili olduğumuz iş yerinde sendikamız pasife edilmek, üye ve diğer çalışanlara karşı gözdağı verilmek istenilmiştir. Başmüdürlük sendikal ayrımcılık yaparak üye ve yöneticilerimizi yıpratarak örgütlenme çalışmalarımızı engellemeye çalışmaktadır. İstanbul PTT Başmüdürlüğü kendini yasalardan üstün görmektedir.

PTT emekçilerinin üzerindeki yükü anlayabilmek için bazı rakamlara bakmak gerekiyor.

Yaklaşık; 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya’da 565 bin posta çalışanı, 68 milyon nüfusa sahip olan Fransa’da 267 bin posta çalışanı, 61 milyon nüfusa sahip olan İtalya’da 125 bin posta çalışanı, 68 milyon nüfusa sahip olan İngiltere ’de 190 bin posta çalışanı bulunmakta.

Türkiye’nin nüfusu 84 milyon, Güvencesiz çalışan emekçiler ile birlikte toplam posta çalışanı 42 bindir. Türkiye’nin coğrafik durumu, yerleşim yerlerinin konumu göz önüne alındığında, Almanya veya Fransa ile karşılaştırıldığında PTT emekçilerinin çektiği çile ortaya çıkmaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü sorunları çözmek yerine, Başmüdürlüklerin ve bazı merkez müdürlerinin keyfi uygulamalarını engellemeyerek, dayatmacı ve baskıcı politikalarla, PTT emekçilerini hayatını zindana çevirmiştir. PTT emekçileri, yönetimin belirlediği işlem hedefine ulaşmak için hızlı işlem yapmakta ve kendi sağlığını riske atmaktadır. Oysa bu işlemlerin kurallara uygun yapılması halinde PTT yönetiminin belirlediği hedefin üçte birini bile yapmak mümkün değildir. PTT yönetiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı bütün posta emekçilerinin birleşerek bu zulme dur deme zamanı gelmiştir.

PTT yönetimi masa başında norm kadro çalışması yapmakta, işin zorluğunu ve PTT emekçilerinin yaşadığı gerçekleri, coğrafi koşulları göz ardı etmektedir. Norm kadro çalışması, alanda tüm sendika temsilcileriyle birlikte yapılmalıdır.

Sürgünler ve haksız görevlendirmeler ve angarya çalışma durdurulmadığı sürece PTT’de eylemler devam edecektir.

KURUMDA YAŞANAN ANGARYAYA SON!

PTT EMEKÇİLERİ KÖLE DEĞİLDİR!

SÜRGÜNLERE, KEYFİ CEZALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ…!!!!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ, YAŞASIN KESK, YAŞASIN HABER-SEN

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

İsrail’in varlığını dayadığı şiddet, insanlığı ve gerçekleri boğmaya devam ediyor!

İsrail’in Ortadoğu’yu yıllardır kan görülen çeviren şiddeti, dün bir gazeteci üzerinden mesleğimizi hedef aldı. Katar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + fifteen =

Örnek Resim