Anasayfa / Basın Açıklamaları / Taşeronlaştırma Yasasına Karşı Cumhurbaşkanına Başvurduk

Taşeronlaştırma Yasasına Karşı Cumhurbaşkanına Başvurduk

PTT’de Taşeronlaştırmayı yasal dayanağa oturtmayı amaçlayan ve Posta ayırım ve dağıtım hizmetlerinin taşeron şirketlere devredilmesini öngören yasa tasarısı 29.04.2009 tarihinde TBMM genel kurulundan geçirilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Tek taraflı hazırlanan ve hiçbir sosyal tarafın ve sendikanın görüşü alınmadan, yasa yapma adabından uzak TBMM genel kuruluna getirilen yasa için Sedikamız girişimde bulunarak engellemeye çalışmış, ancak AKP hükümeti bu demokratik ve meşru talebimizi görmezden gelmişti.

PTT’DE TAŞERONLAŞTIRMA YASASINA KARŞI HAZIRLADIĞIMIZ DOSYA CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULDU.

CUMHURBAŞKANININ BU HUKUKSUZ  VE ANAYASAYA AYKIRI OLAN YASAYI MECLİSE İADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ.

Sendikamız , PTT’nin  uygulanan taşeronlaştırmayı  yasal dayanağa oturtmayı ve posta hizmetlerinin taşeron şirketlere devrini amaçlayan bu yasanın Cumhurbaşkanının onaylamayarak meclise iade etmesi talebiyle hazırladığı dosyayı buğün (05.05.2009 ) Cumhurbaşkanlığa sundu.

CUMHURBAŞKANLIĞINA  TAŞERONLAŞTIRMA YASASI İÇİN SUNULAN DOSYA  için tıklayınız.

Sendikamızın konu hakkında buğün yaptığı basın açıklaması aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

DİKKAT!

Bu işyerinde EMEK SÖMÜRÜSÜ vardır.

YASAL KILIFI da TBMM tarafından hazırlanmıştır!

Hükümet tarafından hazırlanan 5584 sayılı Posta Kanununda yeni düzenleme yapan tasarı 29.04.2009 tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenleme ile Posta çekleri arasında ücretsiz yapılan havale hizmetinden artık ücret alınacak.

5584 sayılı Posta Kanununun 10. maddesine  eklediği “PTT İdaresi Postaların ayırım ve dağıtım işlerini ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir” ibaresi ile de Posta ayırım ve dağıtım hizmetlerini taşeron eliyle gördürülmesini yasal dayanağa kavuşturmayı amaçlıyor.

Tüm emekçilerin ve sendikaların 1 Mayıs Emekçilerin Birlik ve Dayanışma Bayramına odaklandığı bir günde  AKP Hükümeti  Posta ayırım ve dağıtım hizmetlerini taşeron eliyle gördürmeyi amaçlayan yasa tasarısını TBMM Genel Kurulundan sessiz sedasız geçirmesini bir demokrasi ayıbı, kasaba siyaseti olarak tanımlıyoruz. Daha 1 hafta önce 1 Mayıs’ın tatil ilan ederek övünen AKP hükümetinin gerçek yüzü geçirmiş olduğu bu yasa ile  ortaya çıkmıştır. Bir insanlık ayıbı olan taşeronlaştırma; emek sömürüsü, örgütsüzlük, kuralsız çalıştırma ve hak gaspı AKP hükümetinin onayı ile yasal dayanağa oturtulmuştur.

Posta çekleri hesaplarından ücret alınmasına yönelik olarak Hükümetçe Meclise gönderilen yasa, Komisyonun son toplantısında Binali Yıldırım’ın sözlü olarak sarfettiği iki cümle  tasarıya gerekçe yapılarak Posta kanununa Taşeronlaştırma maddesi eklenmiştir. Yasa yapma adabından ve usulünden oldukça uzak olan bu antidemokratik anlayışı kabul etmek mümkün değildir.   Hiçbir sosyal tarafın ve sendikanın görüşü alınmadan, Farklı Siyasi partilerin görüş ve önerilerine başvurmadan TBMM genel kuruluna gönderilen bu yasa PTT emekçilerinin ve toplumun vicdanından onay almamıştır. 

Bu yasa PTT emekçilerine saygısızlıktır.

Devlet memurlarının aksine  haftanın 6 günü çalışan, yıllık izinlerini kullanamayan, Bayramlarda ve resmi tatillerde zorla çalıştırılan,  soygun, hırsızlık ve gasp olaylarında yaşamını yitiren, kendisinden para tahsil edilen , her türlü kuralsız çalıştırmaya tabi tutulan ve Kargo adı altında kendisine buzdolabı ve  kanepe taşıttırılan bu emekçinin fedakarlığı AKP hükümetini tatmin etmemiş, AKP hükümeti çıkardığı taşeronlaştırma yasası ile PTT’nin özelleştirilmesinin ilk adımını  attığı gibi, emek hırsızlığına ve  hukuksuzluğa kılıf mahiyetinde bir yasayı meclisten geçirmiştir. 3 kişinin işini bir kişiye yaptırarak, yasal haklarını kullandırmayarak ve her türlü kuralsız çalıştırmayla emekçiyi sömürerek; zarar eden PTT, yılda  370 milyon TL kar eden bir kuruma dönüşmüştür. 2004 yılında tamamı PTT emekçilerinin alınteri olan Kefalet Sandığındaki 260 milyon lirayı çıkardığı yasa ile gasp edip PTT üzerinden yandaşlarına aktarılmıştır. Son 5 yılda AKP hükümeti PTT’ye bir tek kuruş  para harcamazken emekçilerin alınteri olan Kefalet Sandığı paralarıyla yapılandırılan PTT’nin değişimini kendi mahareti olarak lanse etmekten geri durmamıştır. Binali Yıldırım son 5 yılda hükümet tarafından PTT’ye ne kadar kaynak aktarılmıştır açıklamalıdır.  Bu yasa bir demokrasi ayıbıdır, PTT emekçilerine saygısızlıktır. PTT’de yıllardır Personel eksikliği olmasına rağmen kadrolu çalışan almayan AKP hükümeti, emekçilerin yaşadığı sorunları görmezden gelmiş ve geçirdiği bu yasa ile gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. PTT emekçilerinin onca fedakârlığının AKP tarafından alay konusu edildiği yasa görüşmesinde ortaya çıkmıştır. Ancak PTT emekçilerinin bu yasaya ve saygısızlığa vereceği cevabı mutlaka olacaktır.

Sendikamızın ilgili yasa hakkındaki düşüncelerini içeren bir dosyayı Cumhurbaşkanlığına sunarak Demokrasi ve insanlık ayıbı olan bu yasanın meclise iade edilmesini  talep etmiştir. Nitekim bu yasanın amacı PTT’de hizmetlerin gördürülmesini sağlamak değildir. PTT’ye personel alımını sağlamaya yönelik değildir. PTT’de yasalara ve Anayasaya aykırı olarak taşeron şirket çalışanlarına posta ayırım ve dağıtım işleri yaptırılmaktadır. Bu taşeron firmalar her yıl isim değiştirmektedir. Bundan dolayı bu şirket çalışanları yıllık izin kullanamamakta, tazminat haklarını alamamaktadırlar. Bu çalışanlar haksız yere işten atıldıklarında veya diğer hukuki haklarını ararken iş yasası gereği  mahkemeler  asıl işveren olarak PTT’yi görmekte  ve çalışanların haklarını PTT’den tahsil etmesi yönünde karar vermektedir. PTT ise ısrarla benim böyle bir çalışanım yok, bu kişi ile bir ilişkim yok diyerek işin içinden sıyrılmak ve emekçinin sömürülmesine ve haklarının yok sayılmasına yıllardır ortak olmaktadır. Bu utancı yüzlerce davada ve emekçiye yapılan yüzlerce haksız uygulamada tekrar etmektedir. Aynı utancı Sendikalara üye olduğu için işten atılan emekçilere yönelik de yapmaktadır. PTT bu yasayı çıkararak özelleştirmeyi amaçladığı gibi, mahkeme kararlarından kaçmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanının bu ayıbın altına imza atmayacağını düşünüyoruz.

Bu Yasa, Anayasaya, 7201 sayılı Tebligat Kanununa ve 5584 sayılı Posta Kanununa aykırıdır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesi, tebligatların PTT Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılmasını öngörür.

2- 5584 sayılı yasanın 2. maddesi de, “posta tekeli” kapsamında olan gönderilerin PTT Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmesini ve dağıtımının yapılmasını düzenler.

Yeni düzenleme, yasalarla PTT Genel Müdürlüğüne verilmiş olan görevlerin, alt işverene ihale edilmesine, hizmet satın alma yolu ile kamu hizmetinin kamu görevlisi olmayan kişilere gördürülmesine kapı açıyor.

3- Bu, Anayasanın 128.maddesindeki “Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmüne açıkça aykırıdır.

4- Yine Anayasanın 22. maddesi, haberleşme hürriyetini ve gizliliğini güvence altına almıştır. Bu güvence de, yeni düzenlemeyle, piyasa koşullarının, kâr hırsının insafına terk ediliyor.

Taşeron sistemi insanlık ayıbıdır

şirket işçisi bir dağıtıcı yemek ve yol ücreti dahil 600-650 TL alıyor. İş güvenceleri yok. Taşeron şirket patronları istedikleri zaman bu işçilerin işine son veriyor. kıdem tazminatlarını vermemek için firmalar her yıl isim değiştiriyor.

Taşeron patron, devletten parayı alıyor, küçük bir bölümünü işçilere ödüyor ve kalanını kâr olarak cebine koyuyor.

İşte bu YASA, bu hukuksuz, adaletsiz, haksız uygulamayı YASAL hale getiriyor.

Yıllık izin kullanmayan, kıdem tazminatını alamayan, iş güvencesinden ve sendikal haklardan yoksun taşeron şirket işçisi, ülkemizde yaşanan emek sömürüsünün yasal düzenlemelerle devlet tarafından benimsendiğinin bir kanıtıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Bu yasayı onaylamayın!

Taşeronlaştırma, ne PTT’ye yarar, ne halka, ne de çalışanlara! Taşeronlaştırmanın hizmet ettiği tek kişi vardır: O da taşeron patronun kendisidir! Bu sistem var olan sorunlara yenilerini eklemektedir.

Sendikamız emek sömürüsüne yasal kılıf hazırlayan bu yasayı onaylamaması talebiyle Cumhurbaşkanına bir dosyayı bugün sunmuştur.  05.05.2009

 

 

                                                                                                          HABER-SEN

                                                                                             MERKEZ YÖNETİM KURULU

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

BU GÖZDAĞINI HİÇBİRİMİZ KABUL ETMİYORUZ!

TOLGA ŞARDAN DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR! BU GÖZDAĞINI HİÇBİRİMİZ KABUL ETMİYORUZ! “BİZ GAZETECİYİZ, GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven + 19 =

Örnek Resim