Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA (sayfa 14)

DAVALAR HAKKINDA

Başbakanlık Genelgelerine Karşı Danıştay’da Dava Açtık!

Başbakanlık tarafından 17/02/2016 tarihinde 2016/4 sayılı “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” konulu bir genelge yayınlanmıştır. Genelgede ile kamu çalışanlarının sendikalara veya derneklere üyeliği idari amirin tasarrufu ile sınırlandırılmak istenmektedir. Bu durum Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşme hükümlerinde yer alan sınırlama nedenlerinin hiç birine uygunluk göstermemektedir. Genelge; belirsiz ve tanımsız bir sınırlama getirmesi, idari amirlere yargının görev alanına girerek suç ve suçlu yaratmasına imkan tanınması,  belirsiz ifadeler içermesi nedeniyle keyfi uygulamalara yol açacak olması, Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerde yer alan düzenlemelere aykırı olması nedenleriyle hukuka aykırıdır. Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine, Anayasanın ...

Devamı »

Sendikal Faaliyet Engellenemez…

Sendikamız ve iş kolunda faaliyet gösteren diğer sendikalar (Bağımsız Haber Sen, Türk Haber Sen) tarafından PTT’yi Anonim Şirket haline dönüştüren, hizmeti pahalılaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa tasarısının geri çekilmesi için 27 Mart 2013 tarihinde iş bırakma eylemi yapılması kararı alınmıştır. Haber Sen İstanbul 9 Nolu Şube Yönetim Kurulu alınan grev kararının uygulanması ile ilgili Eyüp PTT Merkez Müdürlüğü’nde görevlendirilen sendika temsilcileri Eyüp PTT Merkez Müdürü tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Eyüp PTT Merkez Müdürü çalışanları “sicil notlarını düşürmekle” tehdit etmiştir. Sendikal faaliyeti engellememesi, bu eylemin bir hak olduğu konusunda uyarılmasına rağmen sendikal faaliyeti engellemeye ve hakaretlerine devam ederek suç işlemiştir. Eyüp ...

Devamı »

29 Aralık Grevi İş Bırakma Savunma Metni

Bilindiği üzere grev ve toplu eylem hakkımıza ilişkin sadece uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararları değil, lehimize çok sayıda AYM kararı da mevcuttur. Buna rağmen DİSK ve TMMOB ile birlikte, “Savaşa Hayır, Barışı Savunacağız “ şiarı 29 Aralık 2015 Salı günü hayata geçirdiğimiz, üretimden gelen gücücümüzü kullanarak hizmet üretmemeye ilişkin kararımız, gereği hizmet üretemeyen arkadaşlarımıza yönelik hızla soruşturmalar açılmaktadır. Açılan soruşturmalarda değerlendirmek üzere, bağlı sendikalarımızın üyeleri ve üye olmayanlar için ayrı ayrı hazırladığımız savunma metinleri ve KESK Yürütme Kurulu 29 Aralık Kararımız ekte bilginize sunulmuştur. 29 ARALIK SAVUNMA METNİ İÇİN TIKLAYIN KESK MYK KARARI İÇİN TIKLARINIZ HABER-SEN MYK KARARI İÇİN TIKLAYIN

Devamı »

12-13 Ekim İş Bırakma Savunma Metni

Katilleri ve arkasındaki güçleri yakalama ve açığa çıkarma konusunda harekete geçmeyen AKP, 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize yönelik katliam sonrası arkadaşlarımızı anmak, cenazelerini kaldırmak, faşist katliamı lanetlemek ve sorumluların açığa çıkarılmasını talep etmek için KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak 11-12-13 Ekim 2015 tarihlerinde yas ilan edilmesi, 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günleri grev yapılmasına ilişkin kararımız doğrultusunda greve katılan sendika üyesi arkadaşlarımıza yönelik hızla soruşturmalar açmıştır. Daha barış şehidi arkadaşlarımızın cenazelerini bile kaldıramadan soruşturma açılması da nasıl bir insanlık dışı uygulamama ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Kaldı ki, grev hakkımıza ilişkin sadece uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararları ...

Devamı »

21 Aralık 2011 Çarşamba günü yaptığımız greve ilişkin İFADE ÖRNEKLERİ

21 Aralık 2011 Çarşamba günü yaptığımız greve ilişkin çeşitli illerde soruşturmalar açılmıştır. Soruşturmalara yönelik olarak üyelerimiz ve üye olmayanlar için hazırlanan ifade örnekleri aşağıdadır. Ayrıca KESK WEB sitesinde 21 Aralık Grevine ilişkin online hukuki danışmanlık yapmak üzere bir bölüm açılmıştır. 21 Aralık grevine katıldıkları için haklarında “kamu zararı, amire itaatsizlik, o gün için tebliğ edilen görevi yerine getirmeme, halktan şikâyet, grev pankartı asma vb.” gibi farklı şekillerde soruşturma açılanlar da bu bölüme girip ilgili yerleri doldurduktan sonra 24 saat içinde hukuki destek alabileceklerdir. (www.kesk.org.tr) ÜYELER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  Üyesi bulunduğum Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının (ESM) bağlı olduğu ...

Devamı »
Örnek Resim