Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA (sayfa 9)

DAVALAR HAKKINDA

HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

MÜLAKATLA PERSONEL ALIMI HUKUKA AYKIRIDIR. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 04.10.2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sendika tarafından Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan “yalnızca sözlü sınavla alınacağı.” İbaresinin sınava gireceklerin eşit koşullarda yarışmalarına engel olacak ve öznel değerlendirmelere yol açacak olan sözlü sınavın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi ile dava açılmıştır. Danıştay 12. Daire 2014/2547E sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararından sonra davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yönetmelik değişikliğine gidilmiştir. 17.06.2015 tarih ve 29389 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ...

Devamı »

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI…

Resmi Gazete’nin 12.07.2017 tarih ve 30122 nolu mükerrer sayısında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Başvurular, Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup ekleriyle birlikte valiliklere veya en son görev yapılan kuruma yazılı olarak yapılacaktır. Başvuruların 17.07.2017 tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Açılan davalar ile ilgili mahkemelerce karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek olup dava dosyaları Mahkemeler tarafından 15 Eylül 2017 tarihinden sonra Komisyona gönderilecektir. Komisyon kararları başvuru yapılan yer aracılığı ile (Valilikler veya son çalışılan kurum) tebliğ edilecektir. Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısı İçin Tıklayınız… ...

Devamı »
Örnek Resim