Anasayfa / HABERLER / PTT Genel Müdürlüğü İle Görüştük

PTT Genel Müdürlüğü İle Görüştük

Sendikamız ve PTT Genel Müdürü Osman Tural ile PTT Genel Müdürlüğünde  19 Ocak 2009 tarihinde PTT  Emekçilerinin sorunlarını görüştü. Toplantıda dile getirdiğimiz bazı sorunlar ve taleplerimiz aşağıdaki dosyada mevcuttur.

Sendikamız:  Dağıtıcı ve Memurların Cumartesi günleri çalıştırılması karşılığında verilen III. Düzey ( aylık 40 YTL) ücretlerinin yükseltilmesini ve Cumartesi çalıştırmalarının 399 sayılı KHK’ye uygun yapılmasını ısrarla vurgulamıştır.

Genel Müdür Osman Tural :  Personel Daire Başkanı Erdal Özgen ve Sayın Özay Atbaş ile görüş alışverişinde Bulunarak mevzuat yönünden engel olmaması halinde gerekeni yapacaklarını ifade ettmiştir.

NOT: Sendikamız yaptığı araştırmalarda İdarenin istemesi halinde bu ücret düzeylerini artırabileceğini ortaya koymuştur. 2007-2009 yılları arasında konuya yönelik olarak Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmıştır. Sendikamız  Cumartesi günleri çalıştırmasının yasalara uygun yapılmasını ve çalışanlara temel ücretinin %15’inin ödenmesini talep etmekte olup bu konuda sonuç alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sendikamızın: Personel Yetersizliğinden dolayı emekçilerin yıllık izinlerini kullanamadığı, Bayramlarda çalıştırıldığı dile getirerek bu sorunların önüne geçmenin tek yolunun 2009 yılında yeterli sayıda ve acilen personel alınması olduğu dile getirilmiştir.

 

PTT Genel Müdürü Osman Tural: PTT’deki personelin hizmetleri sürdürebilecek düzeyde olduğunu 2000 yılından bu yana 5000 taşeron firması elemanı aldığını dile getirmiştir. Yıllık izinlerin kullandırılmamasının nedeninin yereldeki yöneticilerden kaynaklı olduğunu, ve daha önce Talebimiz üzerine yayınlanan yıllık izinlere yönelik genelgeleri hatırlatarak Genel Müdürlük olarak üzerine düşen görevi yaptıklarını, yereldeki yöneticilerin çalışanların izinlerini kullandırmak zorunda olduğunu dile getirmiştir. Sendikamızın konu hakkında görevini yapmayan yöneticilere dava açacağını beyan etmesi üzerine , bu durumu destekleyeceğini ifade etmiştir.Görüşmede Ayrıca çalışanların haklarına saygılı olunması için bir genelgenin yayınlanması da talep edilmiştir.

NOT: Sendikamız Yıllık izinlerin kullandırılması için İdarenin samimi olmadığını düşünmektedir. Soruna ciddi bir çözüm geliştirilmeyeceği, Kurum ve yöneticilerin burada bilinçli bir tercih içinde olduğunu düşünüyoruz. Emekçi arkadaşlarımızın gerekirse dava açmak suretiyle izinlerini kullanmalarını, işyerlerinde bu haklarının takipçisi olmalarını öneriyoruz. 2 yıldır ısrarla konuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sendikamız talebiyle izinlerin programlanarak kullandırılması için iki genelge yayınlandı. Ancak bu İdarenin samimi olacağı anlamını taşımamaktadır. Önümüzdeki günlerde de Sendika olarak üzerimize düşeni yapacağız.

Sendikamız :Yasa Tasarıları hakkında İdarenin görüşlerini sormuş ve son durum hakkında bilgi talep etmiştir. Konu hakkında;

PTT Genel Müdürü Osman Tural: Kurumda bir yasa taslağı hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığına gönderdiklerini, taslağın Bakanlıkça onaylandıktan sonra Bakanlar Kuruluna gönderilip ardından  Meclise geleceğini ifade etmiştir. Bu taslağın PTT’yi özelleştirmeyi amaçladığı yönündeki düşüncemize,  bu taslağın özelleştirme yasası olmadığını savunmuştur.

NOT: Söz konusu taslak uzun zamandır sendikamızca bilinmektedir. Taslak PTT’yi AŞ yapmayı amaçlamaktadır. Aynı taslağa konulan bir maddede, PTT’nin özelleştirilmeye hazırlanacağı ibaresi mevcuttur. Taslak gereğince PTT AŞ olduktan sonra tüm çalışanları İş yasasına tabi olacaktır. Ayın, günün, yılın belirli sürelerinde kısmi istihdamı esas almaktadır( ki TBMM Genel Kurulunda Taşeronlaştırma yasası bulunmaktadır) çalışanlara ikramiye verileceği yönünde bir madde olmasına rağmen, Emekçi arkadaşlarımız çok iyi bilirler ki bu tür taslaklarda bu yönlü maddeler tepki çekmemek için özellikle konulur, Bu maddeler Tasarı meclis Genel Kurulunda oylanırken son anda çıkarılır. Kaldı ki ayda 4 Cumartesi günü fazla çalıştırılan Postacıya 5 kuruş fazla para vermeyen bir anlayış yılda 4 ikramiye vermeyecektir.  Konu hakkında Sendikamız Mücadele Programını çıkarmış olup Şubat Ayının Son haftasında Postacı Yürüyüşü gerçekleştirilerek hem özelleştirmeye karşı hem de haklarımızın gaspına dur diyeceğiz. Taslak ve Eylemlerimize yönelik ayrıntılı bilgi emekçi dostlarımıza bildirilecektir.

Sendikamız aynı görüşmede bir çok sorunu dile getirmiştir. Bu sorunlar bir dosya halinde Genel Müdürlüğe iletmiştir.

Sendikamızın :

1-Müdürlük sınavı için 1999 Yılında Yüksekokuldan Mezun olma şartının değil, Çalışıyor olma şartının uygulanması talebimiz olumlu karşılanmamıştır.Müdürlük Görevini yürüten emekçilerin Müdürlük kadrosunun tüm haklarından yararlandırılması talebimize ise cevap verildiğinde bilgi verilecektir.

2-Tüm çalışanlara kar payından aylık 100 YTL Ek ödeme yapılmasını,

3-Eğitim durumundan dolayı tayin isteyen arkadaşlarımıza kolaylık sağlanması gibi bir çok konu idareye aktarılmıştır.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki dosyada mevcuttur. Bir çok İlimizde yaşanan Lokal Sorunları burda yayınlama gereği duymadık. Konu hakkında bilgi Temsilcilerimize gönderilmiştir.

GÖRÜŞME GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE:

Sendikamız tüm görüşmelere ayrıntılı bir dosya ile bir çok sorununu Kuruma iletmektedir. Görüşme sıcak  bir havada geçmiştir. Bu konuda Sayın Tural’a Teşekkür Ediyoruz.  Ancak bu görüşmelerden emekçiye derman olacak  çözümlerin çıkacağını düşünmüyoruz. PTT Yönetiminden, artık emekçilerin sorunlarını dinlemek değil; çözüm üretmesini istiyoruz. En bariz sorunlar ya hafife alınıyor veya  çözüm üretilmiyor, geçiştiriliyor. Bu sorunların Genel Müdürlüğe aktarılmış olması sorunlar çözülecek anlamını taşımamaktadır. Emekçi her zaman sonuç almaya kendini adapte etmelidir. bu dosyaları ayrıntılı yayınlamamızın nedenlerinden birisi de Emekçi dostlarımız; sorunlarımız dile getirilmiyor, dememeleri içindir. Gerçekleri biraz daha iyi görmelerini sağlamak ve çözüm için bize destek olmalarını, mücadelemizi hep birlikte yükseltmemiz gerektiğini görmeleri  içindir. Bize düşen, PTT Yönetimine emekçiyi dikkate almasını sağlamaktır.  Postacının kendi saygınlığını kanıtlamasının tek yolu mücadeleyi yükseltmesidir diyoruz. Görüşmeye yönelik olarak Kurumun yazılı olarak vereceği cevaplar ayrıca değerlendirilecektir.

 

 

 

 

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLEN VE GENEL KONULARI İÇEREN TOPLANTI DOSYASI

PERSONEL İHTİYACI

PTT’de personel yetersizliği devam etmektedir. Yılık izinler 2008 yılında da kullandırılmamış, Bayramlarda çalıştırma devam etmiştir. Az da olsa personel alımları yapılıyor olmasına rağmen bu personelin birimlere adil dağıtılmadığı görülmektedir. 2009 yılında 5000 kadrolu çalışanın istihdam edilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinin nüfus sayıları ile posta çalışanlarının sayısından örnek verdiğimizde ülkemizde PTT çalışan sayısının azlığı daha iyi anlaşılacaktır.

Türkiye nüfusu 71 milyon, çalışan sayısı 28.000

Fransa nüfusu 55 milyon, çalışan sayısı 300.000

Belçika nüfusu 10 milyon, çalışan sayısı 46.000

Yunanistan nüfusu 10 milyon 500 bin , çalışan sayısı 11.000

Ayrıca PTT Genel Müdürü Sayın Osman Tural ile 19.01.2009 tarihinde yapılan görüşmede Avrupa ülkelerinde bir posta dağıtıcısının günde ortalama 1200 adet gönderi dağıttığını , bu sayının ise ülkemizde 400 civarında olduğunu ifade etmiştir. Karşılaştırmanın sadece sayılar üzerinden yapılmasının sağlıklı olmadığını düşünmekteyiz. Şöyle ki pek çok Avrupa ülkesinde mektup ayırma işlemi teknolojiden yararlanılarak makineler aracılığıyla yapılmaktadır. Posta dağıtıcısı mesaisini sadece dağıtım işlerine vermektedir. Ülkemizde ise dağıtıcılar mesainin bir bölümünü ayrım işlerinde geçirmektedir. Öyle ki bazı iş yerlerinde ayrım nedeniyle saat 12.00 – 13.00 den önce dağıtıma çıkamamaktadırlar. Yine Avrupa ülkeleri ile Ülkemizin koşulları karşılaştırıldığında eğitim düzeyi, şehir içi ulaşım, şehir planlaması, posta kodu kullanma yaygınlığı , çalışma koşulları , ücretler ve sosyal haklar gibi pek çok unsur farklılıklar içermektedir. Sağlıklı karşılaştırma yapılması için konunun bütünlüklü değerlendirilmesi gerekmektedir.

FAZLA ÇALIŞTIRMA:

PTT’de fazla çalıştırma hukuki çerçeveden uzaktır. Dağıtıcılar ve gişe personeli haftanın altıncı günü çalıştırılmaktadır. Aldıkları ücret ise yemek ve yol masrafını dahi karşılamamaktadır. Kurum dağıtıcı ve diğer personele cumartesi günü servis hizmeti vermediği gibi İstanbul da cumartesi günü hizmet veren personel servis araçları hizmetten kaldırılmıştır. Çalışanların mesai saatlerine yönelik hak ihlalleri sürekli artmaktadır. Bazı iş yerlerinde günlük çalışma saatleri günde 10-12 saati bulmaktadır. Çalışma saatleri yasal düzenlemelerle değil yöneticilerin keyfi tutumlarına göre belirlenmektedir. Dini ve milli bayramlarda yasalarla belirlenen tatil sürelerine uyulmamaktadır. Bu tür hak ihlallerinin önüne geçmek için Kurum içinde ayrıntılı bir genelgenin yayınlanmasını talep ediyoruz.

ÇALIŞANLARIN TEMEL ÜCRETLERİ VE DÜZEY ÜCRETLERİ

PTT’de çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşmaktadır. Gişe memurlarının iş yoğunluğu firmalarla ve kurumlarla yapılan sözleşmelerden dolayı sürekli artmaktadır. Artan iş yükü nedeniyle personel sürekli mağdur olmaktadır. Kurumun karı sürekli artarken , personelin ücretleri ise günün ekonomik şartlarına göre artmamaktadır. Bu durum personel arasında huzursuzluğa yol açmaktadır. Bir çok devlet memuruna 16 Ağustos 2008 tarihi itibariyle denge tazminatı verilmesine rağmen PTT çalışanlarına Yüksek Planlama Kurulu kararı ile denge tazminatı verilmemiştir.

PTT ‘de Gişe memurları ve Dağıtıcılara çalışma şekillerine bağlı olarak I. II. ve III. düzey üzerinden ücretler ödenmektedir.

657 sayılı yasa ve 399 sayılı KHK gereğince kurumda uygulanan Cumartesi günü çalıştırması yasalara uygun değildir. Fazla çalıştırma angaryaya dönüşmektedir. Hafta sonu tatili yasasına göre özel sektörde dahi Cumartesi günü çalıştırması saat 13.00’te son bulurken PTT’de bu çalıştırma akşama kadar yapılmakta olduğundan çalışanlar hafta sonu tatil hakkını kullanamamaktadır. Çalışanların emeğinin karşılığının alamadığı bu çalıştırma 399 sayılı KHK’nin 30. maddesindeki ilkelere uygun olarak yapılmalıdır.

399 sayılı KHK’nin 30. maddesinde     “ …Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5’ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15’ini geçemez.”denilmesine rağmen bu düzenleme’ye uyulmamaktadır.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde:

Tüm illerde Cumartesi günü çalıştırmasına son verilmelidir.

1.      399 sayılı KHK’ye uygun ve nöbetli yapılacak çalıştırma karşılığında çalışanlara hafta sonu çalıştırma karşılığında temel ücretlerinin %15’i oranında ücret ödenmesi için ücret esaslarının yeniden düzenlenmesi.

2.      PTT’de iş yükü artmakta, kurumun karı yükselmektedir. Ancak Çalışanların ücretleri istenilen düzeyde değildir. Bu çerçevede 2009 yılında yayınlanacak YPK kararında yer almasını sağlamak üzere PTT’ye taban ve tavan sınırlaması konulmadan %15 oranında skala ayarlama yetkisinin talep edilmesin;

3.      399 sayılı KHK gereğince sözleşmeli personelin azami temel ücret tutarları PTT’ce Kasım ayında Devlet Personel Başkanlığına bildirmektedir. 2009 yılında Temel ücretler belirlenirken sendikamızdan görüş alınmasını;

YASA TASARILARI, TASLAKLARI

1.      Posta ayırım ve Dağıtım hizmetlerinin taşeron şirketler aracılığıyla yapılmasına yönelik olarak hazırlanan yasa tasarısı Meclis genel kurulunda beklemektedir. Taşeronlaştırma sistemi emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarını gasp ettiği gibi çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Haberleşme gibi önemli bir hizmetin taşeron eliyle yürütülmesi farklı sıkıntıları beraberinde getirmektedir. PTT’nin ana görevi olan posta dağıtım hizmetlerinin taşeronlaştırılması yasalara da aykırıdır. Ayrıca bir çok ilde taşeron şirket işçiler eliyle yapılan dağıtım hizmetlerinden yeterli verim alınamadığı gibi aynı iş yerinde aynı işi yapanların farklı ücret ve sosyal haklara sahip olması iş barışını da bozmaktadır.Bu nedenle Meclis Genel Kurulunda bekleyen tekel dışı posta gönderilerinin ayrım ve dağıtım hizmetlerinin ihale yoluyla üçüncü kişilere yaptırılmasını düzenleyen yasa tasarısının geri çekilmesi için Hükümet nezdinde girişimlerde bulunulmasını;.

2.      PTT’nin anonim şirket statüsüne dönüştürülmesi için kurumda bir yasa taslağının hazırlandığını , bu taslak ile PTT’nin önce Anonim Şirket dönüştürülerek daha sonrada özelleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde özelleştirilen kurumlarda özelleştirme öncesi ve sonrası tüm yönleri ile yaşanan sıkıntılar bilinmektedir. Bu nedenle PTT’nin A.Ş statüsüne dönüştürülmesi hakkında yapılan tarafımıza bilgi verilmesini,

YILLIK İZİN:

Bir çok işyerinde çalışanlar genelgelere rağmen yıllık izinlerini kullanamamıştır. Kullanılmayan yıllık izinler 399 sayılı KHK gereğince ertesi yıla aktarılamamaktadır. Yıllık izinlerin programlanarak kullandırılması yönündeki genelgeyi hemen hiçbir işyeri uygulamamıştır. Konu hakkında açtığımız davalar lehimize sonuçlanmıştır. Çok sayıda davanın açılacağı görülmektedir. Çalışanlar verdikleri dilekçelerle yıllık izinlerinin kullandırılması için kurumun önlem almasını talep etmişlerdir. 2008 yılında yıllık izin verilmeyen personele gerekli düzenlemelerin yapılarak bu izinlerinin kullandırılmasının sağlanmasını, Yasalar yıllık izin planlama yapma görevini Kurum yöneticilerine vermiştir. Bu görevini ihmal eden ve bu nedenle yıl içinde personeline yıllık izin kullandırmayan yöneticiler hakkında gerekli işlemin yapılmasını; 2009 yılına yönelik önlemlerin alınmasının sağlanmasını

BAYRAMLARDA ÇALIŞTIRMA:

PTT’de bayramlarda çalıştırma olağan bir hal almaktadır. Ramazan ve Kurban Bayramlarında Kamu kurumları 9 gün tatil yapılırken, PTT bu kurala uymamaktadır. Ulusal bayramları düzenleyen yasada Ramazan Bayramı 3,5 gün, Kurban Bayramı ise 4,5 gün olmasına rağmen işyerlerinde 13.00’te başlaması gereken Bayram tatili kuralına uyulmamaktadır. Bayram tatillerinde çalışanlar işe getirilmektedir. Bu ise dini

 

 

ve milli bayramlarda tatil ve dinlenme hakkını imkansız hale getirmektedir. Bundan dolayı çalışanlar mağdur olmaktadırlar,

Bayramlarda çalıştırma uygulamasına, zorunlu birimler dışında son verilmesi,

KARGO:

PTT kargo uygulamasına geçtikten sonra çalışanlar açısından birçok sorun baş göstermiştir.

Bir çok ilde gerekli araç gereç ve personel bulunmamaktadır. Kargoları Dağıtıcılar taşımak zorunda kalmaktadır. Dağıtıcıların çok ağır kargoları taşımak zorunda kaldıkları görülmektedir. Bu uygulamaya son verilmelidir.

Kargo için tüm ilçelere öncelikle araç tahsis edilerek personel istihdam edilmesini talep ediyoruz.

İDARE MALI ARAÇLAR:

Kaza yapan Dağıtıcı şoför ve Şoförlerin kazalarda mağdur oldukları görülmektedir.

İdare motosiklet ve araçlarının kasko yaptırılmasını talep ediyoruz

KOLLEKTİF ÇALIŞMA YERİNE CEZALANDIRMA YÖNTEMLERİ ARTIYOR

PTT’de çalışanların kolektif çalışma, paylaşım, düşünce ve fikir belirtme yollarının yöneticilerce tıkandığı, daha çok ceza yönteminin benimsendiği görülmektedir. Yöneticilerin en basit yoldan çalışanları disiplin cezası, sicil notu düşürme vb yöntemleri kullandığı görülmektedir. Konu hakkında yöneticilerin eğitilmesi ve uyarılması.

SAĞLIK HAKKI:

İşyerinde emekçilerin sevk, sıhhi izin gibi en tabi haklarının yöneticilerce engellendiği görülmektedir. Bu uygulama ve bakış açısını emekçilerin haklarını kullanmayı engelleme olarak görüyoruz. Bu uygulamaların düzeltilmesi.

50’nin üzerindeki PİM’lerde işyeri tabipliğinin oluşturulması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

KONAKLAMA SORUNU:

Yurdun her köşesinden PTT çalışanları ve yakınları Ankara’daki üniversite Hastane’lerine tedavi amaçlı gelmektedirler. Ankara’daki konuk evi hakkında bilgi almak istiyoruz.

Aynı şekilde Diyarbakır Bölge ili olması nedeniyle çevre illerindeki hastalar genellikle Diyarbakır’a sevk edilmektedir. Bu anlamda Diyarbakır PTT Başmüdürlüğüne bağlı bir konukevinin yapılması veya tadilata alınacak olan binanın bir bölümünün misafirhane olarak yapılandırılmasını talep ediyoruz.

Gişe Memurlarının Sorunları:

1.      Gişe memurlarının birçoğunda sahte para makinesi ile para sayma makinesi bulunmuyor veya müşterek kullanılıyor. Tüm gişe memurlarının bankolarında para sayma makinesi ile sahte para makinesi bulundurmak için gerekli önlemlerin alınması,

2.      Birçok işyeri tadilata girmektedir. Merkez veya Şubelerde tadilat sürerken memurların hizmet vermeye çalıştığı, bu durumun ise memuru vatandaşla karşı karşıya getirdiği konusunda yakınmalar bulunmaktadır. Bu durum çalışanın sağlığını bozmaktadır. Bu uygulamaya son verilmelidir. İşyerinde tadilat sürerken, farklı bir işyerinde ve çalışanın rahat hizmet verebileceği bir ortam sağlanmalıdır.

3.      Gişe çalışanlarına yılda en az 300 YTL’lik giyim yardımı yapılmasını talep ediyoruz.

4.      Genel Müdürlük ve Başmüdürlüklerde çalışan personel 4 çeşit öğle yemeğini 2.90.ytl yerken, Merkez çalışanları 1 çeşit yemeğe yaklaşık 6.00.ytl ödemektedirler. Merkez çalışanlarının öğle yemeklerinin ücret farkı kurumca karşılanmalıdır.

5.      PTT son dönemde farklı kurumlarla yaptığı sözleşmeler nedeniyle iş yükü artmıştır. Gişe memurları yoğun iş yükü altında ezilmektedir. PTT, posta çeki hesaplarından elektrik, su, telefon gibi faturaların otomatik ödenmesi için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

6.      Gişelerde yapılan ödemelerin hangi isme yapıldığının sisteme girilmesi halinde memura geriye yönelik araştırmada zaman ve kolaylık tanıyacaktır.

7.      Gişelerde tahsilat işlemlerinde TEDAŞ menüsünün ayrı bir menü olması nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. sistem içinde TEDAŞ menüsüne geçişin sağlanması çalışanların yanlış yapmasını engelleyip zaman kazandıracaktır.

Dağıtıcıların Sorunları:

1.      Dağıtıcılar günde 4 saat dağıtım yapmaları gerekirken birçok işyerinde bu kural ihlal edilmektedir. Yine köy dağıtımı 30 kg ve şehir içi dağıtım ise 10 kg olması gerekirken bu kural ihlal edilmektedir. Özelikle kadın dağıtıcıların bu konuda yakınmaları mevcut olup bu konuda gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi gerekmektedir.

2.      Tebligat dağıtımında alıcıların nüfuz kullanma, şiddet ve baskıları karşısında Dağıtıcı zor durumlarda kalmakta yetkililer tarafından yalnız bırakılmaktadır.

3.      el terminallerinde yaşanan arızalar nedeniyle dağıtıcılar sorun yaşamaktadır. El terminalleri çalışmadığı halde dağıtıcıların kendilerinde dağıtıma götürmeleri zorunlu kılınmaktadır. Bazı işyerlerinde ise dağıtıma götürülen el terminallerinin masraflı oluyor gerekçesiyle kullanmamaları ve akşam işyerinde düşümlerin yapılması şartı getirilmektedir.

4.      Terminallerle ilgili sorunların çözülmesini talep ediyoruz.

5.      Dağıtıcıların tebligatlarda hazır kaşe kullanmaları zaman kaybını önlemektedir. Bu uygulamanın genelleştirilmesi.

6.      Dağıtıcıların giyimlerinin bölgesel iklim koşullarına göre yapılanması yönünde çok sık talepler gelmektedir. Örneğin Erzurum’da çalışan Dağıtıcı ile Antalya’da çalışan dağıtıcıya aynı nitelikte elbise verilmesi doğru değildir.

7.      Dağıtıcıların kendi görevleri dışında bir görevde çalıştırılması uygulamasına çıkarılacak bir genelge ile son verilmesi,

8.      Bazı dağıtıcıların dağıtıma çıkartılmaması, iş barışını bozmaktadır. Konu hakkında gerekli önlemlerin alınması,

DAĞITICI PANELİ:

Sendika Şubelerimizin İstanbul’da gerçekleştirmiş olduğu ve Dağıtıcı sorunlarının tartışıldığı, Genel Müdürlüğümüzden bir çok Daire Başkanımızın katıldığı panelde verilen sözlerin yerine getirilmediği yönünde çalışanların şikayetleri bulunmaktadır. Çalışanlar tarafından :

İstanbul’a Kreş Açılması,

Yıllık izinlerin kullandırılmaması,

Şubelerde Tek Personel çalıştırılma uygulamasının,

Gibi 3 soruna yönelik sözlerin tutulmasını talep etmektedirler.

TEKNİK KADRO:

PTT’de çalışan teknik kadro sayısı yetersizdir. PTT’ye yeni kadroların alınması gerekiyor. Ayrıca son yıllardaki yapılanmadan dolayı Teknik personel çok yoğun çalışmıştır ve bu durum devam etmektedir. Teknik kadro maaşlarının ve temel ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyoruz.

EĞİTİM:

PTT’de çalışanların özlük haklarına yönelik eğitimler neredeyse yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı bir çok sorun yaşanmakta, çalışanlar mağdur olmaktadır. Disiplin işlemlerinde çalışanlar haklarını tam bilmediği için sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca Sendikaların disiplin Kurullarına katıldığı göz önüne alındığında etraflı kısa ve anlaşılır bir kurs paketinin hazırlanması iyi olacaktır.

 

 

 

Eğitim merkezlerine kursa gelen çalışanlara 399 ve 567 sayılı yasaya uygun olarak sosyal ve özlük haklarına yönelik her kurs dönemi için en az 2 saat eğitimlerin verilmesi.

İdarenin eğitim ve kurslarına katılan çalışanlara 4688 sayılı yasa ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde sendikal haklarını içeren eğitimlerin verilmesi. Bu sunumların içeriğinin sendikamızdan görüş ve yardım alınarak yapılması. Böyle bir uygulama PTT’nin demokratik yaşama bakışınını da pekiştirecektir.

Yıllardır kurumda eğitmenlik yapan çalışanlarına hak ettikleri statü ve unvan verilmemiştir. Az sayıdaki eğitmenlere Uzman unvanı verilmesi.

UNVAN YÜKSELME SINAVLARI:

Son olarak 1. 2. ve 3. düzey Merkez Müdürlüklerine yönelik sınav açılmış olmasına rağmen kurumun en çok ihtiyaç olduğu 4. düzey PTT Merkez Müdürlüklerine yönelik müdürlük sınavı yapılmamıştır. 4. Düzey Merkez müdürlükleri için unvan yükselme sınavının yapılması.

Bunun yapılmaması halinde 4. düzey PTT Merkez Müdürlüklerini vekaleten yürüten müdür vekillerine, yönetmelikteki 4. düzey Müdürlük şartlarını taşımaları halinde kendilerine müdürlük haklarının tanınması ve ücretlerinin ödenmesini talep ediyoruz. Çünkü müdürlük görevini vekaletten yürütseler de bu kişiler normal müdürün tüm sorumluluklarından mesul tutulmaktadır.

CİHET KODLAMALARI:

Cihet kodlamaları çalışanları sağlık sorunları, yıllık izin ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmamaktadır. İş gücü tespitlerinin çalışanların sağlık, izin vb ihtiyaçları göz önüne alınarak tüm işyerlerinde yeniden yapılmasını talep ediyoruz.

GÜVENLİK SORUNU:

1.      PTT işyerlerinde hırsızlık, soygun olayları devam etmektedir. Tüm işyerlerine öncelikle Koruma ve Güvenlik Görevlisi atanmalıdır.

2.      Tüm işyerleri kamera ve alarm sistemleriyle donatılmalıdır.

TAYİNLER:

1.      PTT idaresinde KPSS ile işe başlayan ve kurumda halen çalışmakta olup da dört yıllık üniversite okuyan veya ekonomik nedenlerden dolayı eğitimlerini yarıda bırakıp da tamamlamak isteyen çalışanlara okullarının bulunduğu İle nakilleri yapılmalıdır. Söz konusu sorunun çözümü için becayiş yöntemi ile birlikte başka ile nakil isteyenlerden nakil taleplerine yönelik bilgilerin derlenmesini amaçlayan bir genelge yayınlanmalı ve durumu kritik olanlara öncelik verilmek suretiyle nakilleri yapılmalıdır.

2.      Diğer taraftan KPSS ile işe alınanların nakil talepleri göz önünde bulundurularak illere atamaları yapılmalıdır.

3.      Okuluna devam eden çalışanların sınav dönemlerinde idari izinli sayılmaları için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

4.      KPSS ile atamaları yapılan çalışanlardan eş durumu olanlara nakil hakları verilmelidir.

EK ÖDEMELER:

PTT , çalışanlarının fedakarlığı ile kar eden bir kurumdur. PTT’nin 2009 Ocak ayından başlamak üzere tüm çalışanlara kar payından aylık 100 YTL ek ödeme yapmasını talep ediyoruz.

KÖY DAĞITICILARI:

Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Van,Erzincan, Ağrı,Iğdır ve Mardin illerinde köy dağıtımına çıkan dağıtıcılar çatışmalı ortamda ve zor iklim şartlarında çalışmaktadırlar. Bu illerdeki köy dağıtıcılarına bir üst düzeyden ücret verilmesini talep ediyoruz.

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ulaşımın kısıtlı olması, PTT merkezinin kendi aracının olmaması nedeniyle Köy Dağıtımlarında bir çok zorluk yaşanmaktadır. Dağıtıcılar köylere gidip dönememektedir. Kendi ceplerinden taksi tutmak zorunda kalmaktadırlar. Taksi bulunmayan ilçelerde ise akla hayale gelmeyecek yöntemlerle köylere ulaşmak zorunda kaldıkları görülmektedir.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere idare malı araç tahsis edilmesini talep ediyoruz. iş kapasitesi düşük olan tüm ilçelere veya beldelere ise Doğu Anadolu Bölgesinin cografik koşulları göz önünde Bulundurularak güçlü motosikletlerin alınmasını talep ediyoruz.

M:

Türkiye Genelindeki PİM İşyerlerinin tadilatına öncelik verilmelidir. PİM ve Gelen Giden servislerinin havalandırmaları yenilenmelidir. Söz konusu işyerlerinin sağlıklı çalışma koşularına kavuşturulmalıdır.

SAĞLIK VE TEMİZLİK

Özellikle PTT Şube ve Merkezlerinde temizlik sorunu devam etmektedir. İşyerlerindeki temizlik sorunları çözülmelidir.

PİM’lerde çalışanların sağlık ve temizlik sorunları had safhaya ulaşmıştır. Yılda 300 milyon TL kar eden PTT PİM’lerinde çalışanların ellerini yıkaması için sabun bulunmamaktadır. Kağıt havlu veya peçete bulundurulmamaktadır.

Özellikle PİM’lerde sağlık açısından bu tür zafiyetlerin önüne geçilmelidir. Tüm işyerlerinde lavabo temizliği düzenli yapılması, Sıvı sabun, peçete veya kağıt havlu bulundurulması, yazın temiz içecek su bulundurulması, ve iyi bir havalandırma sisteminin bulunmasına dikkat edilmeli ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Hizmet Binaları ve Araç Gereç:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin İl/İlçe merkezlerindeki nüfus, göç ve diğer nedenlerden dolayı artmıştır. Bu bölgelerimizdeki İşyerlerinin genişletilmesi ve sağlıklı bir ortama kavuşturulması için tadilatlarına ağırlık verilmelidir. Yöneticilerin zarar görünmesini önlemek için bu bölgelerde özellikle bina tadilatı ve modernizasyonunu istemedikleri bilinmektedir. Ancak bu yaklaşım doğru değildir.Gördüğümüz birçok işyeri ve dağıtım servisleri çağın gerisinde, sağlıklı çalışma koşullarından uzak, bakımsız yapıya sahiptirler. Erciş, Diyadin, Adana’yı örnek verebiliriz.

Ayrıca Şemdinli, Yüksekova, Karlıova, Erciş merkezlerinin tadilatındaki son durum hakkında bilgi almak istiyoruz.

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − 16 =

Örnek Resim