Anasayfa / Basın Açıklamaları / GENEL MERKEZ AÇIKLAMALAR / 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINA POSTA EMEKÇİLERİ DE DAHİL EDİLMELİDİR!

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINA POSTA EMEKÇİLERİ DE DAHİL EDİLMELİDİR!

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de çalışan, aynı kurumda aynı işi yapan personel arasındaki ücret adaletsizliği de dikkate alınarak, ücret adaletsizliğinin giderilmesi, idari hizmet sözleşmeli (İHS) personelin 399/2 Sayılı KHK’ye göre istihdam edilmesi ve 3600 ek gösterge çalışmasına posta emekçilerinin de dahil edilmesi taleplerimizi içeren dilekçeler gerçekleştirdiğimiz basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir.

Genel TİS ve Hukuk sekreterimiz Mehmet Ali ELCEK ile Genel Başkanımız Mesut BALCAN’ ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, açıklamayı sendikamız adına Genel Başkanımız Mesut Balcan okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASINA POSTA EMEKÇİLERİ DE DAHİL EDİLMELİDİR!

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de İdari Hizmet Sözleşmeli personel olarak personelle kurumda 399 Sayılı KHK’ye tabi çalışan personel aynı işi yapmasına rağmen, mali ve özlük haklarında yaşanan eşitsizliğin iş barışını bozduğu açıkça görülmektedir.

2022 yılında kamu kurumu niteliğini koruyan bir kurumda asli personel olarak çalışmama rağmen 399/2 Sayılı KHK  ve taşeron firma personelinden  daha düşük maaşla çalışmaktayım. Bu ücretle asgari ihtiyaçlarımı bile karşılamakta zorlanmaktayım. Ücretim, yapılan araştırmalar sonrası belirlenen yoksulluk sınırının altında kalmaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 59. Maddesinde;

“MADDE 59 − (1) Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında fazla çalışma, performans ücreti, ödül ve benzeri isimler altında yapılacak bütün ayni ve nakdî ödemelerde de bu fıkra hükümleri uygulanır.“ düzenlemesi bulunmaktadır.

Yönetmelik maddesi uyarınca tarafımıza yapılacak ödemelerin “Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca” belirleneceği düzenlenmiş olup aynı kurumda aynı işi yapan personel arasındaki ücret adaletsizliği de dikkate alınarak ücret adaletsizliğinin giderilmesini, idari hizmet sözleşmeli (İHS) personelin 399/2 Sayılı KHK’ye göre istihdam edilmesini ve 3600 ek gösterge çalışmasına posta emekçilerinin de dahil edilmesi için;

  • Taşeron ve İHS’li çalışma biçimi kaldırılarak; güvenceli iş, güvenli bir gelecek amacıyla ve iş barışının bozulmaması için tüm çalışanlara ayrım yapılmaksızın kadro verilmesi,
  • 55 yaşından sonra resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcılara yıpranma haklarının verilmesi,
  • Tüm PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi;

Yukardaki taleplerimizi içeren dilekçeler Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir. 14.04.2022

 

HABER-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × 2 =

Örnek Resim