Anasayfa / MEVZUAT / ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu

Avrupa Sosyal Şartı

BM Ekonomik Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi

BM İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi

BM Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Türkiye’nin onayladığı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmeleri

ILO 26 Sayılı Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme

ILO 29 Sayılı Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme

ILO 42 Sayılı Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

ILO 87 Sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

ILO 95 Ücret Korunması Hakkında Sözleşme

ILO 98 Sayılı Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

 ILO 102 Sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki Sözleşme

ILO 105 Sayılı Zorla Çalıştırılmasının Kaldırılması Sözleşmesi

ILO 115 Sayılı İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme

ILO 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

ILO 127 Sayılı Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme

ILO 135 Sayılı İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme

ILO 142 Sayılı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme

ILO 151 Sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

ILO 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

ILO 158 Sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

ILO 159 Sayılı Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında Sözleşme

ILO 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × four =

Örnek Resim