Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Örnek Dilekçeler

Örnek Dilekçeler

PTT Emekçisi Köle Değildir

PTT yönetimi,  son zamanlarda personel eksikliğinden dolayı haksız hukuksuz şekilde bir posta emekçisinin yapabileceği işten çok daha fazla iş yükleyerek adeta bir köle gibi çalıştırmayı ilke haline getirdi. Gönderi ve devir sayılarının fazla olduğu gerekçe gösterilerek daha fazla gönderi ile dağıtıma çıkmaya zorlanan emekçilerin yaşayacağı soruşturmaların önüne geçebilmek için sendikamızın hazırladığı örnek dilekçe aşağıdadır. Angarya Çalıştırmaya Karşı Dilekçe-18.02.22  

Devamı »

PTT EMEKÇİSİ PROMOSYON HAKKINDAN VAZGEÇMİYOR

PTT A.Ş. nin Ziraat Bankası ile arasında yaptığı promosyon anlaşmasına göre çalışanlara 2.000 TL nakit ve 210 TL kredi kartına yüklenecek para lira olmak üzere toplam 2.210 TL ödenmesine karar verilmiştir. Fakat 2.000,00 TL, çalışanlara ödenmiş olup kredi kartı olmayan çalışanları kredi kartı kullanmadığı gerekçesi ile 210,00 TL promosyondan doğan hakları ödenmemiştir. Bu hak gaspına uğrayan üye ve çalışanlar için Müdürlüğe verilmek üzere ekteki dilekçe hazırlanmıştır. DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

DANIŞTAY DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ!

672 sayılı KHK ile ihraç edilenlere ilişkin Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan Danıştay dava dilekçesi ektedir. Ekteki dilekçe örneğinin boş bırakılan bölümleri kişisel durumlara uygun olarak doldurulduktan sonra Danıştay’a başvurulacaktır. Tebliğ tarihi 1 Eylül olarak kabul edilerek davanın 60 günlük süre içerisinde açılması gerekmektedir.  DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ ANKARA dışından yapılacak başvurular İdare Mahkemesi aracılığıyla yapılacaktır. Bu durumda olan başvurularda Dilekçe başlığı  “Danıştay’a Gönderilmek Üzere ……. İdare Mahkemesi Başkanlığına” şeklinde yazılacaktır.

Devamı »

29 Aralık Grevi İş Bırakma Savunma Metni

Bilindiği üzere grev ve toplu eylem hakkımıza ilişkin sadece uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararları değil, lehimize çok sayıda AYM kararı da mevcuttur. Buna rağmen DİSK ve TMMOB ile birlikte, “Savaşa Hayır, Barışı Savunacağız “ şiarı 29 Aralık 2015 Salı günü hayata geçirdiğimiz, üretimden gelen gücücümüzü kullanarak hizmet üretmemeye ilişkin kararımız, gereği hizmet üretemeyen arkadaşlarımıza yönelik hızla soruşturmalar açılmaktadır. Açılan soruşturmalarda değerlendirmek üzere, bağlı sendikalarımızın üyeleri ve üye olmayanlar için ayrı ayrı hazırladığımız savunma metinleri ve KESK Yürütme Kurulu 29 Aralık Kararımız ekte bilginize sunulmuştur. 29 ARALIK SAVUNMA METNİ İÇİN TIKLAYIN KESK MYK KARARI İÇİN TIKLARINIZ HABER-SEN MYK KARARI İÇİN TIKLAYIN

Devamı »

12-13 Ekim İş Bırakma Savunma Metni

Katilleri ve arkasındaki güçleri yakalama ve açığa çıkarma konusunda harekete geçmeyen AKP, 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize yönelik katliam sonrası arkadaşlarımızı anmak, cenazelerini kaldırmak, faşist katliamı lanetlemek ve sorumluların açığa çıkarılmasını talep etmek için KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak 11-12-13 Ekim 2015 tarihlerinde yas ilan edilmesi, 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günleri grev yapılmasına ilişkin kararımız doğrultusunda greve katılan sendika üyesi arkadaşlarımıza yönelik hızla soruşturmalar açmıştır. Daha barış şehidi arkadaşlarımızın cenazelerini bile kaldıramadan soruşturma açılması da nasıl bir insanlık dışı uygulamama ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Kaldı ki, grev hakkımıza ilişkin sadece uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararları ...

Devamı »
Örnek Resim