Anasayfa / MANŞET

MANŞET

  HABER-SEN Lİ KADINLAR  8 MART TA ALANLARDA

8 Mart 1857  tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından çıkan yangın ve fabrikanın önüne kurulan barikatlardan kaynaklı kaçamamaları dolayısıyla çoğu kadın 129 işçi yanarak can vermişti. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhang kentinde 2. Enternasyonale Bağlı Kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 de tekstil fabrikasında ölen kadın işçilerin anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliği ile kabul edildi. Biz  KESK’ li kadınlar 8 Mart Kadınların Birlik Mücadele ...

Devamı »

BİZLER KAPIKULU DEĞİL KAMU HİZMETİ VEREN EMEKÇİLERİZ

3 No.lu Şubemiz, Diyarbakır PTT Baş Müdürlüğü önünde PTT emekçilerine yapılan gönderi sayısı dayatması ve cumartesi çalışması ile ilgili basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi. Açıklamaya Genel Başkanımız Mesut Balcan ve MYK üyelerimiz Ayhan Zengin, Gülseren Güngördü, İbrahim Halil Doğan ve İzzettin Ekin katılım sağladı. Yapılan açıklamayı Şube Örgütlenme Sekreterimiz Serhat Oktay okudu. BASINA VE KAMUOYUNA PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ HUKUKA RİAYET ETMEYE DAVET EDİYORUZ!. “BİZLER KAPIKULU DEĞİL KAMU HİZMETİ VEREN EMEKÇİLERİZ”   PTT; hukuksuz ve keyfî uygulamalarla is barışını bozarak, emekçiler için iş yerini ve mesaiyi çekilmez hale getirmiştir. Sürekli hale gelen baskılar emekçilerin huzurunu ve sağlığını bozmaktadır. Posta ...

Devamı »

BİZLER KAPIKULU DEĞİL KAMU HİZMETİ VEREN EMEKÇİLERİZ

İZMİR   6 No.lu Şubemiz tarafından İZPKİM önünde PTT dağıtıcısı emekçilere uzun süredir sayı dayatması yapılmasına ve istekleri dışında Cumartesi günü çalıştırmasına yönelik gerçekleştirilen basın açıklamasına Genel Örgütlenme Sekreterimiz Ayhan Zengin katılım sağladı. Zengin ; Personel eksikliğine değindi. Açıklamayı Şube Başkanımız Menduh Tunç okudu. İSTANBUL 4 ve 5 Nolu Şubelerimiz tarafından İstanbul PTT Başmüdürlüğü önünde Cumartesi günleri çalışılmasına ve gönderi sayılarının artırılmasına karşı KESK Şubeler Platformunun da katılımı ile basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Genel Kadın Sekreterimiz Gülseren Güngördü okudu. Güngördü, uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu belirterek “Kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ve anlamlıdır; Bizler kapıkulu değil kamu hizmeti veren ...

Devamı »

Genel Başkanımız Mesut Balcan, 2 Nolu Şube Başkanımız Yaşar Polat, Şube Kadın Sekreterimiz Gülkız Atmaca ile Sol Parti ve Ordu Şubeler platformunun katılımıyla, PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; liyakatsiz yöneticilerin, yasalara aykırı gerçekleştirdikleri tayin adı altındaki sürgünlere karşı çıkıldı.   BASINA VE KAMUOYUNA BASKILARINIZLA SÜRGÜNLERİNİZLE CEZALARINIZLA SENDİKAL MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!. 184 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan PTT, günden güne geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hal almaktadır. Bu yeni hal; teknolojik gelişmeler ışığında vatandaşa kaliteli hizmet sunmak değil, baskı ve angarya ile biz çalışanlara kurumu yaşanılamaz ve çalışılamaz bir duruma sokmadır. Şüphesiz bu durumun nedeni; daha önce de defalarca dile ...

Devamı »

                          ULUSLARARASI SENDİKALIRIN GÖRÜŞME TOPLANTISI

ULUSLARARASI SENDİKALIRIN GÖRÜŞME TOPLANTISI 18.01.2024 tarihinde, 14 ülkeden, 17 sendika ve konfederasyon temsilcilerinin olduğu uluslararası heyet sendikamız Haber-Sen Genel Merkezinde, Genel Kadın Sekreterimiz Gülseren GÜNGÖRDÜ tarafından uluslararası heyetin ziyareti kabul edildi. Katılımcılar; Mark Beacon – UNISON Claes-Mikael Stahl – ETUC Helen Deborde – CFDT Paola Panzeri – EPSU Beatrice Lestic – CFDT Güven Bengihan – KTAMS Petra Bolster – FNV Merdan Yağmur – FNV Ane Zelaia – ELA Cristina Fabian Lacorte – CCOO Jesus Gallego Garcia – UGT Nicoletta Grieco – CGIL Davide Dorino-UIL Christos Tombazos – PEO Larry Flanagan – ETUCE Karin Brunzell – ST Yolanda Gil – CCOO-ETUC ...

Devamı »

TRT’NİN ÇALIŞANLARINI KAMERA İLE TAKİP ETMESİ MAHKEMECE HUKUKA AYKIRI BULUNDU

TRT Oran Yerleşkesinde bulunan stüdyoların rejilerindeki kameralı takip sistemlerinin kaldırılması ve Devamlılık Stüdyolarındaki rejilere kameralı takip sisteminin kurulması için başlatılan çalışmaların sonlandırılması istemiyle yapılan 10.01.2023 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlem iptal edildi. Bu durumda; günlük iş ve işlemleri yürüten kamu çalışanlarının çalışma odalarını ve servisleri görüntüleyecek şekilde kamera yerleştirilmesi durumunda, kamu düzeni ve güvenlik amacını aşan uygulamanın, kamusal alanda da olsa “özel hayatın gizliliği”ni ihlal edici nitelikte olduğu, uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir kanuni dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle ...

Devamı »

AYM:1 MAYIS TAKSİM MEYDANI YASAKLANAMAZ!

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA 1 MAYIS’TA TAKSİM’E ÇIKMAK İSTEYEN EMEKÇİLER GÖZALTINA ALINMIŞ, TAKSİM MEYDANI EMEKÇİLERE YASAKLANMIŞ, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB BU DURUMU AYM’E TAŞIMIŞTI. 2016 YILINDA YAPILAN BAŞVURU KARARA BAĞLANDI. AYM TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKININ İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.  İşçi ve sendika kültürünü oluşturan yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı, yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim ...

Devamı »

PTT UCUZ EMEK(Lİ) ARIYOR

BASIN YAYIN KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNE PTT UCUZ EMEK(Lİ) ARIYOR PTT, 2013 yılı itibariyle A.Ş. olma sürecinden sonra, iktidarın kamu kurum işleyişinin sözleşmeli ve taşeronlaşma sistemi üzerinden sürdürülmesi fikriyatının adeta uygulama alanı olmuştur. Kamuyu göz ardı eden kara dayalı bu sistem, iş barışını bozan parçalı istihdam biçimi ile beklenildiği gibi emekçilerin aleyhinde olmaktadır. Bunun yine bir örneğini PTT Genel Müdürlüğünün dağıtıcılarla ilgili yayınladığı “emekli dağıtım personeli çalıştırılması” konulu yazıda görmekteyiz. Yazıda, “Şirketimiz bünyesinde dağıtım hizmetlerinde çalışır iken emeklilik nedeniyle işten ayrılan (399, İHS, firma personeli) personelden (61 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu ve Şirketimiz bünyesinde aralıksız 10 yıl çalışmış olma ...

Devamı »

BASKILARINIZLA SÜRGÜNLERİNİZLE CEZALARINIZLA SENDİKAL MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!..

DİYARBAKIR PTT Başmüdürlüğü binası önünde toplanan Şube üye ve yöneticilerimiz, özlük hakları, liyakatsiz atamalar ve sürgünlere karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması metnini Şube Başkanımız Mehmet Ulu Okudu. İZMİR Haber-Sen MYK ve şube yöneticilerine verilen cezalara Posta işleme Merkezi Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklaması ile protesto ettiler. Açıklamayı okuyan Şube mali sekreteri Evren Şensoy, “Liyakati, hukuku ve ahlaki değerleri hiçe sayıp, bir memurun; sırf yandaş olduğu için, müdür, başmüdür, daire başkanı yapıldığı bir sistem beraberinde çürümüşlüğü, zulmü ve adaletsizliği getireceği gün gibi ortadayken; bu yönetim tarzında ısrar, bu kurumun geçmişine ve alın teri ile bu kurumu büyütenlerin emeğine ihanettir” dedi. ...

Devamı »

BASKILARINIZLA SÜRGÜNLERİNİZLE CEZALARINIZLA SENDİKAL MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!..

PTT Yönetiminin baskılarına, sürgünlerine DUR dedik! Liyakatsiz yöneticileri bir kez daha Ankara PTT Genel Müdürlük önünde düzenlediğimiz basın açıklamasıyla uyardık. Açıklamaya KESK Merkez Yönetimi, MYK üyelerimiz, KESK’ e bağlı sendikaların MYK üyeleri ve üyelerimiz katıldı. Açıklamayı Merkez Yönetim Kurulumuz adına Genel Başkanımız Mesut BALCAN okudu. BASINA VE KAMUOYUNA BASKILARINIZLA SÜRGÜNLERİNİZLE CEZALARINIZLA SENDİKAL MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ!.. NE SÜRGÜNLERİNİZ  NE DE CEZALARINIZ BİZİ YOLUMUZDAN EDEMEYECEK.  SİZE BİAT ETMEYECEĞİZ.  184 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan PTT, günden güne geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hal almaktadır. Bu yeni hal; teknolojik gelişmeler ışığında vatandaşa kaliteli hizmet sunmak değil, baskı ve angarya ile biz çalışanlara kurumu yaşanılamaz ...

Devamı »
Örnek Resim