Anasayfa / MANŞET / LİYAKAT VE TÜKETİLEN KURUM PTT-2

LİYAKAT VE TÜKETİLEN KURUM PTT-2

PTT’ de özellikle son dönemde sarı sendika yöneticisi iken atanan bazı Daire Başkanları, Başmüdürler, Başmüdür Yardımcıları, Müdürler ve farklı idari pozisyondaki idareciler, farklı sendika üyelerine baskı uygulayarak adeta yetkili sendikanın temsilciliğini yapmaktadır. Yetkili sendikanın amaçları doğrultusunda hareket etmekte ve diğer sendika üyelerinin yerlerini değiştirmek suretiyle baskı uygulamakta, aynı zamanda Genel Müdürlükte buna çanak olmaktadır.

Ekonomik krizin bu kadar derin olduğu süreçte özellikle son dönemde TİS’ deki başarısızlıklarından kaynaklı istifaları artmış durumdadır. İstifa edenlerin ikna edilmesi de kendilerine gebe olan liyakatsiz amirlerle durdurmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda diğer sendika üyelerinin sendikalarından istifa ederek mensubu bulunduğu sendikaya üye olmaları için çalışmakta ve makamını buna yönelik çalışmalarda kullanmak suretiyle görevini suiistimal etmektedir.

Amir konumundaki görevlilerin 657 Sayılı D.M.K.’nun “Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık İlkesi” başlıklı 7. Maddesi (Değişik:12/5/1982-2670/2 md.) ve aynı kanunun “Davranış ve İşbirliği” başlıklı 8. Maddesine göre amir konumundaki kişi veya kişiler resmi sıfatlarının gerektirdiği davranışı sergilemek,  yine  “Amir Konumunda Olan Devlet Memurlarının Görev ve sorumlulukları” başlıklı 10. Maddesinde göre de maiyetinde çalışan memurları iş ve iş verimiyle ilgili teşvik etmek, moral ve motivasyon sağlamak zorundadırlar.
Uluslararası mevzuat ve iç hukukumuz sendika teşkilatlarına yönelik kabul edilemez işlemleri ortadan kaldıracak kurallar içermektedir.  Gerek İdare Mahkemelerinde gerek Danıştay’da ve gerekse Anayasa Mahkemesi’nde lehte karar örnekleri vardır.”

Anayasa’nın 90. Maddesinde de konuyla ilgili düzenlemesi ve 4688 sayılı yasanın açık olduğunu ve sendika temsilcilerinin yerlerinin değiştirilmesi suretiyle baskı yapılamayacağını belirtiyor. 4688 Sayılı yasa ile sendika temsilcilerinin faaliyetlerinden dolayı cezalandırılamaz, uluslararası ve anayasal düzenlemelere paralel olarak; 4688 sayılı Kanun’un “Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi” başlıklı 18. maddesinde; “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez, Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez,” denilmesine rağmen liyakatsiz idareciler tarafından bu belirtilen maddeler bir bir ihlal ediliyor.

Bu ihlallere karşı KESK Haber-Sen olarak mücadelemizi veriyoruz ve davaların çoğunu kazanıyoruz. Fakat kazandığımız davaların bütün masrafları kurum tarafından karşılandığı için bu usulsüz ve hukuksuzluğu yapanın yanına kar kalıyor. Bundan sonraki süreçte hukuksuzluğa sebep olan idari amirlerin dava ücretlerini ödemesi konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Aynı zamanda Anayasayı ve yasaları çiğneyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarında suç duyurunda bulunacağız.

HABER-SEN GENEL BAŞKANI

MESUT BALCAN

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

8.DÖNEM 2.GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

8.Dönem 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu Ankara’da tamamladık. Siyasal, sendikal, toplumsal ve ekonomik süreç değerlendirildi, bölgelerdeki ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × 4 =

Örnek Resim