Anasayfa / YAZILAR

YAZILAR

PTT’DE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİLER KADRO İSTİYOR

PTT çalışanları posta tekeli olan kurum içerisinde yoğun bir şekilde mesai yapmaktadır. Dünyada pandemiyle beraber hız kazanan kargo trafiği içerisinde görev alıp bunun yanında posta ve banka işlemleriyle geniş bir iş hacmi içerisinde özveriyle çalışmaktadır. Bu çalışmaları sürdüren emekçiler aynı işi yapıp üç ayrı kadroda istihdam edilmektedir. Bunlar; 399 KHK hükmünde olanlar, İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) olanlar ve taşeron çalışanlardır. PTT’nin 2013’te Anonim Şirket olmasıyla beraber 375 sayılı KHK’nın ek 27. Maddesiyle İHS kadrosu getirilmiştir. Bu tarih sonra tüm alımlar sözleşmeli olarak yapılmaktadır. Yine bu süreçte sözleşmeli personel alımıyla beraber kamu yararını değil karı öne çıkaran performans sistemi getirilmiştir. Yapılan ...

Devamı »

YANDAŞ SARI SENDİKALARIN ANATOMİSİ

İnsanca yaşam için ne TÜİK’in sahte enflasyonuna ne de Memur-Sen’in satış sözleşmesine teslim olmayacağız. İlkelerimiz ve görevimiz gereği adaleti, hak ve hukuku sağlamak için fiili ve meşru tüm mücadelemizi, yandaş sarı sendikalara rağmen tüm kamu emekçileri için sürdürmeye devam edeceğiz. Sanayi devrimi ve kapitalizm ile ortaya çıkan emek-sermaye ayrılığı ve emeğin özgürleşmesi, bunlara bağlı olarak bağımlı çalışanların nicelik olarak artması ile doğan sendikacılık kavramı, Keynesyen iktisat politikalarının ortaya konulması ile birlikte II. Dünya Savaşı’ndan 1973 Petrol Krizine kadarki süre içinde nicelik (üye sayısı) ve nitelik (ekonomik ve sosyal etkinlikleri) anlamında “altın çağı”nı yaşamıştır. Temel amacı çalışanların hak ve menfaatlerini korumak ...

Devamı »

KADRO HİKAYESİN DE PTT’ NİN ÜVEY EVLATLARI

Ne yazıktır ki, 2013 yılında ülkenin bir gururu olan PTT, o yıllarda sendikamızın fiili ve meşru çok ciddi mücadeleleri, eylemleri, açıklamaları ve ısrarlarına rağmen anonim şirket statüsüne geçirildi. PTT, A.Ş. yapıldıktan sonra kuruma personel alımını ucube bir çalışma şekli olan İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) personel olarak değiştirdiler ve kurumu temelden etkileyecek tüm kötülüklerde başlamış oldu. İHS’li emekçiler diğer çalışanlar ile aynı işi yapmasına rağmen, mali ve özlük hakları diğer çalışanlardan daha düşük ve farklıdır.  Özellikle İHS’li emekçilerin iş güvencelerini tehlikeye sokan ve çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olan bazı maddeler de bulunmaktadır. Bunun yanında derece kademeleri, ek göstergeleri yoktur. Yeşil pasaport ...

Devamı »

PTT, TARİHİNDE HİÇ BU KADAR YOZLAŞMAMIŞ VE BU KADAR KÖTÜ YÖNETİLMEMİŞTİ

Liyakatsizlik, Kanunsuzluk, mevzuat ve yönetmeliklere uyulmayarak, ben yaptım oldu şeklinde ki uygulamalar ile özellikle, iki asra yakın geçmişi olan cumhuriyet tarihinin en önemli kurumlarından olan PTT, Türkiye Varlık Fonuna devredildikten sonra rekor derecede zarar etmesi düşündürücüdür. 2015, 2016, 2017 yıllarında PTT, 1 milyon 617 milyon TL kar ederken, 2018, 2019, 2020 yıllarında 1 milyar 959 milyon TL ve şu an için halen netleşmeyen 2018 yılı altın ve pırlanta işinden de bir rekor olarak 2 milyon dolar zarar etmiştir ki, bu rakam günümüz döviz kuruyla çok astronomik bir rakamdır. “Dijital arşiv işi”, “tahsisli araçların yakıt giderleri”, “kargomat alım işlemi”, “Victor Orbis ...

Devamı »

LİYAKAT VE TÜKETİLEN KURUM PTT-2

PTT’ de özellikle son dönemde sarı sendika yöneticisi iken atanan bazı Daire Başkanları, Başmüdürler, Başmüdür Yardımcıları, Müdürler ve farklı idari pozisyondaki idareciler, farklı sendika üyelerine baskı uygulayarak adeta yetkili sendikanın temsilciliğini yapmaktadır. Yetkili sendikanın amaçları doğrultusunda hareket etmekte ve diğer sendika üyelerinin yerlerini değiştirmek suretiyle baskı uygulamakta, aynı zamanda Genel Müdürlükte buna çanak olmaktadır. Ekonomik krizin bu kadar derin olduğu süreçte özellikle son dönemde TİS’ deki başarısızlıklarından kaynaklı istifaları artmış durumdadır. İstifa edenlerin ikna edilmesi de kendilerine gebe olan liyakatsiz amirlerle durdurmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda diğer sendika üyelerinin sendikalarından istifa ederek mensubu bulunduğu sendikaya üye olmaları için çalışmakta ve makamını ...

Devamı »

PTT’DE İHS’Lİ OLMAK

Geçmişe ve geleceğe sahip çıkanlar!!!!! Kamu kurumlarında neo liberal politikaların getirmiş olduğu yeniden inşa adı altında yapılmak istenen yapısal reformlar, var olan sorunların çözümü bir yana, yaşanılan olumsuzlukları daha da derinleştirmiş ve çözüm noktasında içinden çıkılmaz bir durum oluşturmuştur. Tarihsel olarak çok uzağa gitmeden 1980 sonrası uygulamaya daha hırçın bir şekilde konulan, denetlenmeyen ve denetlemek istemedikleri serbest piyasa ekonomisi aslında bugün içinde bulunduğumuz bütün olumsuzlukların temelini ortaya koymuştur. Kamu kurumlarının birçoğu var olan siyasal ve ekonomik değişimlerden nasibini almış ve uygulamaya konulan yeni istihdam modelleri ile kurumlarımızın birçoğu iş barışının bozulduğu, ücrette adaletsizliğin var olduğu, sosyal- mali ve özlük haklarının ...

Devamı »

LİYAKAT VE TÜKETİLEN KURUM PTT

Liyakat kuralı nedir? Yeterlilik ilkesi olarak da adlandırabileceğimiz liyakat, verilen görevi başarı ile yapabilme yetisi olarak tanımlanabilir. Göreve kabul edilme ve yükselmelerde “bilgi, görgü ve diplomayı” esas alan bir anlayıştır. Liyakat Yönetimi Nedir? Liyakat ilkesi; kamu hizmetine giriş, hizmet içerisinde yatay ilerleme ve dikey yükselme ile görevlendirmelerin şeffaf, yeterlilik, uygunluk, kıdem ve başarı ölçütlerine dayandırılması ve herhangi bir iş için o işe uygun yetenekli ve donanımlı kişilerin olmasına dikkat edilmesi anlamına gelmektedir. Devlet yönetiminde Liyakatın önemi nedir? Sorunsuz ve başarılı bir yönetim için ise adalet ve liyakat kavramları önem kazanmaktadır. Adaletin en güzel tezahürlerinden biri olan liyakatin kamu yönetiminde uygulanması, ...

Devamı »

PTT EMEKÇİLERİNİN SOSYAL TESİSLERİNE GÖZ KOYDULAR

Asırlık kurumumuz PTT’nin değerleri ellerimizden birer birer kayıp gidiyor. İlk olarak Ocak 2021 tarihinde gündeme gelen ve ihaleye çıkarılan Antalya’nın en değerli sahillerinden olan Lara’da bulunan PTT Lara Eğitim ve Dinlenme Tesisi için katılımcı çok olduğundan iptal edilmişti. Ayrıca tesisin satışa çıkartılması kamuoyunda da tepkilere neden olmuştu. Şimdi söz konusu Lara tesisimiz ile birlikte İstanbul’da PTT’ye ait paha biçilmez maddi değeri olan Dragos Tesisi ve Acıbadem PTT Tesisi, Bursa’da bir PTT mülkü Bilişim Teknoloji Kurumuna (BTK) devrediliyor iddiası var. Üstelik rayiç bedellerle devirler yapılıyor iddiası söz konusu. PTT yönetimi kamuya ait bu değerlerini hangi gerekçeyle PTT iştiraki şirketler aracılığı ile ...

Devamı »

PTT Çalışma Hayatında İş Barışının Bozulması

Genel Sekreterimiz İbrahim DAMATOĞLU, liyakatsiz atamalar, ağır çalışma koşulları, alınmayan önlemler ve giderek artan iş yükü nedeniyle çalışma barışı bozulan PTT işyerlerindeki son durumu yazdı. PTT Çalışma Hayatında İş Barışının Bozulması Çalışma hayatında milyonlarca kamu emekçisi ve bunlara iş imkanı sağlayan kamu kurumları, iş ve çalışma alanında ekonomik ve sosyal ilişki içindedirler. Ayrıca gerek yasal açıdan denetleyen, yaptırımlar uygulayan, kamu hizmeti gören emekçilerin haklarını güvence altına alan, sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayan, kamusal iş hayatının düzen içinde sağlıklı devamına çalışan devlet bulunmaktadır. Demokratik bir toplumda amaç bu düzen ve kanunlar ile “Çalışma Barışı” sağlamaktır. Çalışma hayatında yaşanan yozlaşma, kayırmacılık, liyakatsiz ve ...

Devamı »

Küresel salgın sürecinde yaşananlar bize göstermiştir ki PTT tekrardan kamusal niteliğine geri dönmelidir…

PTT Genel Müdürlüğü 12 Mayıs 2020 tarihinde resmi sayfasında  “Koronavirüs hastalığı ile mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan personelimize 2 bin TL destek ödemesi yapacağız” diye kamuoyunu bilgilendirmiştir. PTT Genel Müdürlüğünün pandemi sürecinde yoğun emekle çalışan emekçilere destek ödemesi yapılmasını olumlu buluyoruz. Bu süreçte PTT emekçilerine destek ödemesi için mücadele eden ve taleplerimizin gündemleşmesiyle ilgili sorumluluk alan tüm kesimlere ve basın emekçilerine de teşekkür ediyoruz. Bu ek ödeme; yoğun emekle çalışan, bazı dönemlerde ise haftanın 7 günü ve gece saatlerine kadar çalışan emekçi arkadaşlarımızın alın terinin karşılığıdır. Emekçilerin alın teri üzerinden rant sağlamaya çalışan bazı sendikaların ek ödemenin kendi kazanımları ...

Devamı »
Örnek Resim