Anasayfa / MANŞET (sayfa 2)

MANŞET

HABER-SEN GENEL MERKEZ 8.OLAĞAN GENEL KURULU

Sendikamız HABER-SEN (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) in 8. Olağan Genel Kurulu 22-24 Eylül 2023  tarihleri arasında, saat 09.30 da aşağıdaki gündemle  GÜR KENT OTEL’ de Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 4   Çankaya /ANKARA  adresinde toplanacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 . Olağan Genel Kurulumuz 30 Eylül 2023 tarihinde saat 09.30 Sendikamız Genel Merkezinde Maltepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:82/16 Çankaya / ANKARA adresinde toplanacaktır. GÜNDEM: Yoklama Açılış Saygı Duruşu Divan Heyetinin seçimi Genel Başkanın ve Konukların konuşmaları Çalışma Komisyonlarının oluşturulması Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi, gelecek ...

Devamı »

PTT’DE LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER USULSÜZ EMİRLERİ UYGULAMAK İÇİN HAKKINI ARAYAN EMEKÇİLERİ SÜRGÜN EDİYOR

BASINA VE KAMUOYUNA PTT’DE LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER USULSÜZ EMİRLERİ UYGULAMAK İÇİN HAKKINI ARAYAN EMEKÇİLERİ SÜRGÜN EDİYOR SÜRGÜN EDEREK İNSANLIK SUÇU İŞLİYORSUNUZ Sendikamız PTT Genel Müdürlüğünün yürüttüğü bazı politikaların yanlış olduğunu ifade ediyor ve kamu kurumunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken durumlarda hukuki adımlar atıyor.  Yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi konusunda taleplerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bunlardan bazıları şunlardır; 7201 sayılı Tebligat Yasasının gereği yerine getirilsin, hukuk kuralarına riayet edilsin! 2018 yılından itibaren durdurulan personel alımı bir an önce yapılsın! Sayı dayatması yolu ile mobbing ve baskı kurulmasın…vb Bunları ifade etmemize rağmen PTT hukuksuz uygulamalara devam ediyor. Havaların bu kadar sıcak olduğu ...

Devamı »

Hükümetin Hepimizi Yok Sayan İLK TEKLİFİNE İLK UYARI için Tüm Kamu Emekçilerini 16 Ağustos’ta G(ö)reve Çağırıyoruz!

Kamu emekçisi ve emeklisi ile toplamda 6 milyonu aşkın bir kitle 1 Ağustos’ta yapılan toplantıdan bugüne merakla 13 gündür kamu işverenin yani hükümetin teklifini bekliyordu. O teklif nihayet bugün açıklandı. Hükümet Kendi Enflasyon Hedefinin Bile Altında Kaldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklifle aileleri ile birlikte 20 milyonu aşan devasa bir kitle ile açıkça dalga geçilmiştir. Çünkü hükümet kamu emekçilerine ve emeklilere altışar aylık dilimler halinde 2024 yılı için %14+ %9 maaş artışı, 2025 yılı için ise %6+ %5 maaş artışı teklif etmiştir. Buna göre hükümet, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının Temmuz 2023 itibari ile 38 ...

Devamı »

GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDE SAYI DAYATMASI İLE BASKI UYGULANIYOR..

BASIN YAYIN KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNE GAZİANTEP PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDE SAYI DAYATMASI İLE BASKI UYGULANIYOR.. Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde iş bırakmanın temel sebebi emekçilere yüklenen ağır iş yüküdür. Dağıtıcılara sayı dayatmasının had safhada olduğu bir durum söz konusudur. Emekçiler, Gaziantep’te Başmüdür ve müdürlerin baskısı ile günde 150 adet posta gönderisiyle merkezden çıkmaya ve en az 100 adedinin dağıtılmasına zorlanmaktadır. Bu durum emekçilere gayri resmi yollarla, WhatsApp gruplarından veya şifahi yolla söylendiği, tarafımıza bildirilmektedir. Bugün Gaziantep’ de iş bırakanların sadece taşeron firma emekçileri değil, bütün dağıtıcılar olduğunu ifade etmek gerekir. Haber-Sen olarak daha önce sayı dayatmasının yapılamayacağının defalarca söyledik ve bu konuyla ilgili basın ...

Devamı »

24.GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU 05-06.08.2023

24.Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz divan seçimi, şehitlerimize saygı duruşu ve Başkanımız Mesut Balcan’ın siyasi gündem değerlendirmeleriyle Ankara’da başladı. İki gün süren 24.Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, hizmet kollarımızdaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin konuşulmasıyla son buldu. Gücümüz Birlikteliğimizden Gelir Yaşasın KESK Yaşasın Haber-Sen Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Devamı »

HAYAT PAHALILIĞINDAKİ ARTIŞ TÜİK RAKAMLARINI KATLIYOR! YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDE, İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR ÜCRET İSTİYORUZ

Son bir aydır akaryakıt ve doğalgazda ÖTV artışı, hemen her şeyin KDV oranlarının artırılması, TL’nin döviz karşısında değer yitirmesi ile hızlanan zam kasırgası zincirleme bir şekilde iğneden ipliğe tüm ürünlere yansımaya devam ediyor. Dolayısıyla tüm bordro mahkumlarının satın alma gücü, reel ücreti hızla buharlaşıyor. Bu zorlu koşullarda dün iki  farklı enflasyon verisi açıklanmıştır. TÜİK’in resmi verilerine göre enflasyon (TÜFE) Temmuz’da aylık %9,49 artmış, yıllık enflasyon ise %47,83’e çıkmıştır. Bağımsız iktisatçıların kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise enflasyonun Temmuz’da aylık %13,18, yıllık ise %122,88 arttığını açıklamıştır. KESK olarak çok uzun süredir TÜİK rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğunu söylüyoruz. Dün açıklanan veriler ne kadar ...

Devamı »

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: GEÇİNEMİYORUZ, İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ! ZAMLAR GERİ ALINSIN, KRİZİN FATURASINI KRİZİ YARATANLAR ÖDESİN!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB); derinleşen ekonomik krize ve artan zamlara karşı 2 Ağustos 2023 günü TTB’de “Geçinemiyoruz, İnsanca Yaşamak İstiyoruz!” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı; ülkenin zamlarla adeta kavrulduğunu, buna karşı emek alanından beş örgüt olarak “Krizin bedelini, krizi çıkaranlar ödesin” demek ve emeğin hakkını talep etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Korur Fincancı, emek örgütleri olarak üretimden gelen güçlerini kullanma iradesine sahip olduklarının da altını ...

Devamı »

ÇSGB ÖNÜNDE TİS TALEPLERİMİZİ AÇIKLADIK. TİS TALEPLERİMİZLE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE YER ALDIK.

2024-2025‬ yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerine katılan 3 konfederasyondan biri olan KESK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.  Kamu toplu sözleşme görüşmeleri bugün (1 Ağustos) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı.  24 Temmuz’da toplu sözleşme taleplerini bakanlığa ileten KESK bugün bütün illerde alanlara çıkarak TİS taleplerini dile getirirken Ankara’da ise işkolları MYK üyeleri ve Ankara Şubeler Platformu üyeleriyle birlikte görüşmelerin başlaması öncesinde bakanlık önünde açıklama yaparak taleplerini bir kez daha dile getirdi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) sendika temsilcileri ile hükümet yetkilileri arasında yapılacak toplu iş sözleşmelerinin ilk gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.  Ekonomik ...

Devamı »

KAMU EMEKÇİLERİ TİS TALEP VE BEKLENTİLERİ RAPORU

KESK-AR TİS RAPORU Açıklamalar Kamu Emekçileri TİS Talep Ve Beklentileri Anket’i internet üzerinden 10 Haziran 2023 Pazartesi-3 Temmuz 2023 Pazartesi tarihleri arasında yayında kalmıştır.  Ankete 3443 kişi katılmıştır. Katılanların 2301’i erkek, 1142’si kadındır. Yaş ortalaması 44’tür. Katılımcılardan ikisi ortaokul, 110’u lise, 2505’i lisans, 279’u ön lisans mezunudur. 496’sı yüksek lisans ve uzmanlık, 48’i doktora derecesine sahiptir. Katılımcıların yaş dağılımı şöyledir: 30 yaş ve altındakiler: 224 (%6.5) 30-40 yaş arasında olanlar: 1089 (%31.6) 40-50 yaş arasında olanlar: 1206 (%35) 50-60 yaş arasında olanlar: 814 (%23.6) 60 yaş üzerindekiler: 110 (%3.1) Katılımcıların ortalama yaşı 44’tür. Görev Yapılan İl: Ankete en yoğun katılım ...

Devamı »
Örnek Resim