Anasayfa / Basın Açıklamaları / KESK Açıklamalar / KESK-TMMOB: Örgütlü, Mesleki ve Demokratik Sendikal Faaliyetlerimizden Vazgeçmeyeceğiz!

KESK-TMMOB: Örgütlü, Mesleki ve Demokratik Sendikal Faaliyetlerimizden Vazgeçmeyeceğiz!

Konfedersayonumuz ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 22.12.2016 tarih ve 38 sayılı oluru ile Tarım İl Müdürlüklerinde açığa alma uygulamalarını protesto etmek amacıyla 5 Ocak 2017 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Açıklamaya Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami Özgen, sendikamız Tarım ORKAM-SEN Genel Başkanı Hamit Kurt, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz katıldı. Ortak açıklamayı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz okudu.

ÖRGÜTLÜ, MESLEKİ VE DEMOKRATİK SENDİKAL FAALİYETLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAYACAK!

Ülkemizde son 14 yılın en karanlık zamanlarını yaşıyoruz. 15 Temmuzdan itibaren devam eden Olağanüstü Hal uygulamaları çığırından çıkmış halde. Ülkemizde demokrasiye, insan haklarına dönük bir kıyım uygulanıyor.

Her yanda patlayan bombalar; insanların sokakta, çalışma yaşamında maruz kaldıkları şiddet her gün katlanarak artıyor. Halkımızın temel yaşam hakkı güvence altında değil, çalışma yaşamı güvence altında değil. Ülkemizin yanlış iç ve dış politikalarla yönetilmesi, varolan politikaların ihtiyaca göre belirlenmesi, devletlerarası politikaların bile günü birlik değişikliğe uğraması hepimizi savaş atmosferi içine çekiyor.

Çalışma yaşamı içerisinde ihbarcılık ve iftira ile üyelerimiz hakkında keyfi işlemler yapılıyor. Hiçbir insani duygu, hiçbir hukuki kural tanınmadan çalışanlar işlerinden uzaklaştırılıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, öğretmenler, akademisyenler, memurlar ve toplumun muhalif kesimlerinin tümü gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işsizlikle ve açlıkla yıldırılmaya çalışılıyor.

Peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle aralarında üyelerimizin de bulunduğu binlerce kamu görevlisinin işine son verildi. Bakanlıklar ve yerel yönetimler başta olmak üzere, birçok kamu kuruluşunda görev yapan üyelerimiz açığa alınarak işlerinden uzaklaştırıldı. Verilen sözlere rağmen ortaya çıkan mağduriyet henüz giderilmemişken; Başbakan yardımcısı yeni KHK’ların bugün yarın yayınlanarak, ihtiyaçlarını gidereceklerini beyan ediyor, yeni bir ihraç dalgasına ışık yakıyor. Bu artık kabul edilemez bir hal aldı; hangi üyemizin nerede, ne zaman açığa alınacağını veya hangi KHK ile işinden sorgusuz sualsiz atılacağını bilmiyoruz. AKP FETÖ soruşturması adı altında tüm muhalif kesimleri, kamu görevlilerini, mühendis, mimar ve plancıları; onların mesleki ve etik değerlerini ortadan kaldırmak için tüm gücünü kullanıyor!

Bunun son örneğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderdiği 22/12/2016 tarihli yazısıyla yaşadık. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi, temsilcisi, yöneticisi olan arkadaşlarımız, “FETÖ/PDY soruşturması kapsamında” açığa alınarak görevlerinden el çektirildi. Mesleklerinde 20 yılı aşkın deneyimleri bulunan ve mesleklerini icra ederken demokratik sendikal mücadele yürüten; demokratik mesleki mücadele yürüten arkadaşlarımız hiçbir hukuk normu tanınmadan, hiçbir soruşturma geçirmeden işlerinden uzaklaştırıldılar.

Keza Bakanlığın son yazısı ile açığa alınan 41 arkadaşlarımızın Tarım ve Ormancılık işkolunda örgütlü olan KESK’ e bağlı Tarım Orkam Sen ve TMMOB’ a bağlı Ziraat Mühendisleri Odasının yöneticileri, işyeri temsilcileri olması kurumlarımıza yönelik susturma operasyonun parçasıdır. Kurumlarımızın hedef alındığının bir göstergesidir, gözdağıdır.

Biliyoruz ki AKP’nin çıkardığı KHK’larda yegâne amaç, kendilerinden olmayan her sesi susturmaktır. Bu keyfi uygulamalar, bizleri 12 Eylül’ü arar hale getirmiştir. 15 Temmuz’un ardından sorgusuz sualsiz işinden atılan ve açığa alınanların sayısı 12 Eylül döneminden katbekat fazladır.

AKP, KHK’ları ile Bakanlıkların kurumlara gönderdiği listelerle soruşturması olmayan on binlerce kamu emekçisini açığa alarak, ihraç ederek hedefine ulaşmaya çalışıyor. Son KHK ile KESK’ li öğretmenlerin, sağlıkçıların TMMOB’ lu mühendis, mimar ve şehir plancılarının, akademisyenlerin, , hukukçuların ihraç edilmesi, yargıya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na açıkça müdahale edilmesi, fakültelerin rektörlük seçimlerinin kaldırılması tek parti ve tek adam rejiminin darbe girişimi bahane edilerek hayata geçirilmek istenmesinin sonucudur. Kamu emekçilerine korku salarak iş güvencesini ortadan kaldırmak, örgütlenmesine engel olmaktır.

Biliyoruz ki; yöneticilerimiz veya üyelerimiz ile terör bağı kurulamayacağını en az bizim kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri de bilmektedir. Ne yöneticilerimiz ne de üyelerimiz kimsenin emir eri, kapı kulu olmamıştır, olmayacaktır. Bizleri açığa alarak, işten atarak; açlıkla, işsizlikle terbiye etmeye çalışarak hiçbir sonuç alamayacaksınız. Ne mesleki ve demokratik sendikal faaliyetlerimizden; ne de örgütlü mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Mesleğinde onlarca yıllık tecrübesi bulunan, meslek etiğini koruyan ve onurlu bir mücadele sürdüren üyelerimiz derhal işlerine iade edilmelidir. Bizler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak sürecin takipçisi olacağız, üyelerimizin haklarının elinden alınmasına karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!

 

TMMOB  –    TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

KESK       –    KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

YARGI DARBESİNE KARŞI ACİL DEMOKRASİ

Tek partili Tek Adam rejiminde dün itibariyle Yasama-Yürütme-Yargı üçlüsünden yargı da tümüyle çökmüştür. İktidarın muhaliflere ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 5 =

Örnek Resim