Anasayfa / Basın Açıklamaları / Şube ve Temcİlİk Açıklamaları / 399/2 SAYILI CETVELE GÖRE ÇALIŞAN EMEKÇİLER KENDİ STATÜLERİNDE YÜKSELSİN

399/2 SAYILI CETVELE GÖRE ÇALIŞAN EMEKÇİLER KENDİ STATÜLERİNDE YÜKSELSİN

1 ve 2 Nolu Şube yöneticilerimiz, PTT’de emekçilere dayatılan sınavla ilgili basın açıklaması yaptı. “Tüm PTT çalışanlarına eşit, şaibesiz, kendi statülerinde sınav hakkı tanınmalıdır” dedi.
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz
Yaşasın Haber-Sen

BASINA VE KAMUOYUNA

399/2 SAYILI CETVELE GÖRE ÇALIŞAN EMEKÇİLER KENDİ STATÜLERİNDE YÜKSELSİN

‘’ZORLA GÜZELLİK OLMAZ’’ BU BİR DAYATMADIR

DEĞERLİ POSTA EMEKÇİLERİ

PTT’nin 07.11.2023 tarih, 11074 ve 11079 Sayılı yazısında görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarının yapılacağı belirtilmiştir. Sınavlara ilişkin duyuru incelendiğinde “Görevde Yükselme Yazılı Sınavlarına katılmak için gereken genel ve özel şartları taşıyan ve Görevde Yükselme Yazılı Sınavını kazanmaları halinde idari hizmet sözleşmeli olarak atanmayı kabul edenler, açılacak idari hizmet sözleşmeli personel Görevde Yükselme Yazılı Sınavlarına katılabilirler.” ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

Yıllardır 399 Sayılı KHK’ya tabii çalışanlar için görevde yükselme sınavı açılmamaktadır. Sadece idari hizmet sözleşmeli personel için görevde yükselme sınavı açılarak, 399 Sayılı KHK’ya tabii personele de atanma taleplerinin, İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme talebinde bulunmaları halinde değerlendirmeye alınacağı söylenmektedir. 399 Sayılı KHK’ya tabii personele iki seçenek sunulmaktadır: “Ya görevde yükselebilmek için İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçeceksin ya da görevde yükselemeyeceksin.”

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 5. maddesine göre, 399 sayılı KHK’ya tabi kadro karşılığı sözleşmeli personelin mevcut statüleriyle istihdamına devam edilecektir. Geçici 6. maddeye göre ise, PTT Genel Müdürlüğü’nde 657 sayılı Kanun ile 399 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışanlar ile işçi olarak çalışanlar “idari sözleşmeli” personel statüsüne geçebilecek; ancak geçmek istemeyenler ile geçirilmesi uygun bulunmayanlar mevcut statüleri ile çalışmaya devam edeceklerdir.’’ diyor.

Bunca yasal mevzuata rağmen PTT Genel Müdürlüğü Posta Hizmetleri Kanunu’nda mevcut statülerinde kalma hakkı tanınmışken bu hak idari işlem ile ortadan kaldırılmaktadır. İdari hizmet sözleşmesine geçmek istemeyen personelin yükselmesinin önüne geçilmekte, sözleşme hürriyetini yok saymakta, eşitlik ilkesi ihlal edilmektedir.

Normlar hiyerarşisinde altta bulunan normun üstte bulunan norma aykırılık teşkil edemeyeceği ve üstteki norma aykırı şekilde bir kural getiremeyeceği, üst normda yer almayan kısıtlamalara yer veremeyeceği, dolayısıyla yasaların uygulanma şeklini göstermek üzere çıkartılan yönetmeliğin yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacakları en temel hukuk ilkelerinden biridir.

Duyuruda yer alan “İdari hizmet sözleşmeli olarak atanmayı kabul edenler, açılacak idari hizmet sözleşmeli personel Görevde Yükselme Yazılı Sınavlarına katılabilirler.” şartı Anayasa ve yasaya aykırıdır

İdari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemeyenlerin görevde yükselmesinin önüne geçecek olan bu uygulamadan vazgeçilerek 399 Sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan personelin kendi statüsünde görevde yükselme sınavına katılmasının sağlanması gerekir.

Bu ifade ettiğimiz hukuki dayanak/talepler dışında PTT’nin hızlıca atması gereken adımlar mevcuttur.

1-Sınava girecek olan emekçilerin sınav bölgeleri dışında kalanların harcırahının düzenlenmemesi hukuka aykırıdır. PTT’nin sınava il dışında katılımcı olan bütün posta emekçilerine harcırah ödemesi yapması gerekir.

2-PTT ağır iş yükünden kaynaklı bir an önce personel alımına gitmelidir.

3- Kurum tarafından İdari Hizmet Sözleşmeli Başpostacı, Başmühendis Ve Teknik Şef Görevde Yükselme Sınavları Duyurusunda 250 Başpostacı, 40 Başmühendis ve 40 Teknik Şef kadrosunun eksik olduğu bunun sayısının artırılması talep ediyoruz

KESK/ HABER-SEN İHS yönetmeliğinin çıktığı ilk günden bugüne çalışan posta emekçilerinin sosyal, mali özlük haklarını geriye götürecek her madde için ya dava açmış ya da bu haksızlığa karşı kamuoyu oluşturmuştur. Bugünde yıllarca bu kurumda çalışan 399/2 sayılı cetvelle göre çalışanlara üvey evlat muamelesini kabul etmiyoruz. Hukuki ve meşru fiili mücadelemiz devam edecektir.

Kurulduğu günden bu yana nitelikli kamusal hizmeti savunan Sendikamız HABER-SEN, haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı her koşulda mücadele etmiştir; bugün de bu mücadelesini sürdürmektedir. Özelleştirmeye, güvencesiz ve esnek çalışmaya, performans sistemine yani çalışma hayatında iş barışını bozan tüm uygulamalara karşı sesini yükseltmiştir; bundan sonra da güçlü biçimde itirazını sürdürecektir.  16.11.2023

                                                                                                          HABER-SEN

                                                                                   1 ve 2 NO.LU ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

ŞİDDETE HAYIR.. ŞİDDETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ..

BASINA VE KAMUOYUNA ŞİDDETE HAYIR.. ŞİDDETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ.. Batmanda Merkez PTT Müdürlüğünde çalışan güvenlik personeli ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + twenty =

Örnek Resim