PTT’ DE ANGARYA ÇALIŞMAYA SON

Adana Seyhan posta dağıtım merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Gerçekleştirilen  açıklamada basın metnini 7 No.lu Şubemiz adına Şube Kadın Sekreterimiz Adanır Temiz okudu.

Temiz; PTT’de Yaşanan Angaryaya Son. PTT Emekçileri Köle Değildir. Sürgünlere Keyfi Cezalara Geçit Vermeyeceğiz dedi.

BASINA VE KAMUOYUNA

183 yıllık tarihiyle ülkenin en köklü kurumlarından olan PTT; haksız, hukuksuz ve keyfî uygulamalarla emekçilerin huzurunu ve sağlığını bozmaktadır. Posta dağıtıcısı emekçiler uzun süredir “sayı dayatması” baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Şirket mantığının kamu kurumlarında nasıl keyfiyetle ve hukuksuzlukla yönetildiği tarihsel olarak da ortadır. PTT de var olan ve giderek kronikleşen sorunlar 2013 yılında A.Ş olma süreciyle başlamıştır. Bu süreç emekçilere esnek ve güvencesiz çalışma koşullarını dayatmıştır.Torpilin ve adam kayırmanın haddi hesabının olamadığı insani tüm değerlerden uzak, keyfî ve hukuksuz uygulamaları da arttırmıştır.
PTT ‘de 2018 yılından bu yana personel alımı yapılmadığı için eksik personelle verilen kamu hizmeti ister istemez aksamaktadır.Personel eksikliğini gidermesi gereken PTT yönetimi, artan iş yükü altında ezilen PTT emekçilerine angarya çalışmayı dayatarak Anayasal suç işlemektedir. Adana PTT Başmüdürlüğünün dağıtıcıları baskılama ve huzursuz etme anlayışı her geçen gün artarak devam etmektedir. 60 teslim ile başlayan sayı dayatması 120 gönderiye çıkartılmış ve büyük çoğunluğunun teslim edilmesi yönünde mobbinge varacak düzeyde baskılar artmıştır. Posta mevzuatı gereğince ,bir posta gönderisinin alıcısının adresten ayrılması durumunda iade edilmesi, mesai saatleri içerisinde adresinde bulunmadığı durumlarda ise ihbarlı gönderi olarak işlem görmesi gerekmektedir. Ancak PTT yönetimi iade, ihbarlı ve sevk edilen gönderiler için harcanan emeği görmezden gelip, tüm gönderilerin tesliminin sağlanmasını istemektedir. Bu , açıkça mevzuat dışı çalışmaya zorlamak ve suça teşvik etmektedir.
Adana PTT Başmüdürlüğünde yaşanan sorunlar, posta dağıtıcılarının yaşadığı sorunları ile sınırlı kalmamaktadır.Çalışanların sendikamıza ilettiği sorun ve talepler göstermektedir ki Adana PTT Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan PTT emekçilerinin büyük çoğunluğu baskı, mobbing ve keyfi uygulamalar altında çalışmaktan rahatsız ve mutsuzdur. Emekçiler arasında iş barışının ve huzurunun sağlanmasında birinci derece sorumluluk sahibi olması gereken Adana PTT Başmüdürü ,kimi idareciler ile ahbap çavuş ilişkisi kurup kimi merkez müdürlüklerini ziyaret dahi etmeyerek yaşanan sorunlara kayıtsız kalmaktadır. Adana PTT Başmüdürlüğü personelden çok idareciden yana bir tutum sergilemektedir. Bu durum mevcut sorunların çözümsüz kalmasına neden olup iş barışını bozmaktadır.
PTT Genel Müdürlüğü tarafından şube norm sayısının en az iki kişi olması yönünde düzenlenen genelgeye ve Adana’da birçok PTT şubesinin kapatılmış olmasına rağmen can güvenliği olmadan Şubelerde tek çalıştırılmaya devam edilmekte ve şubelerin temizliği yapılmamaktadır. Adil bir personel yönetmeliğinin uygulanmadığı Adana Başmüdürlüğünde; vezne yardımcısı, büro memuru, arşiv memuru vb. suya sabuna dokunmayan görevler adı altında bazı çalışanlar korunarak şubeler tek bırakılmakta, bazı çalışanlara ise sık sık geçici görevlendirme adı altında zulmedilmekte, sendikal baskı ve ayrımcılığa tabi tutulup istifaya zorlanmaktadır. Burdan Adana PTT Başmüdürlüğüne soruyoruz kapanan PTT şubelerinin personelleri hangi merkezlere ve neye göre görevlendirilmiştir.
İl dışından bakmakla yükümlü olduğu ailesinin sağlık durumundan dolayı tayinle gelen üyemiz Özkan Keser Adana’da ikametgahına en uzak mesafeye görevlendirilip il içi tayin talebi Adana Başmüdürlüğü tarafından ısrarla cevap verilmemektedir.Oysa evine yakın ve norm açığı olan merkezler de bulunmaktadır.Bu da bize sağlık durumu bile gözardı edecek boyutta sendikal ayırımcılığa maruz kalındığını göstermektedir.
Yaşanan baskı, mobbing ve Adana Başmüdürünün keyfi uygulamalarına karşı iş kolumuzda ki tüm sendikalara yazılı olarak yaptığımız çağrı karşılık görmemiştir.
Biz KESK Haber-sen olarak Adana’da yaşanan sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dile getirdiğimiz gerçekler karşısında rahatsız olanlar sebep oldukları bu sorunları kabul edip çözüm üretmek yerine algı yarattığımız iddiası ile sendikamızı hedef göstererek gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyorlar. Şube sekreteri Ahmet Aydoğan Adana’da yaşanan bu baskı rejimine ve hukuksuzluğa ses çıkardığı için PTT yönetimi tarafından Erzurum’a sürgün edilmiş arkadaşımız mesnetsiz iddialarla karalanmak istenmiştir. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan PTT yönetiminin aldığı cevap ortadadır.Takipsizlik kararı verilerek PTT yönetiminin arkadaşımızı karalama çabası beyhude çıkmıştır. Görüldüğü üzere bizler bugün buradayız yarında arkadaşımızla birlikte burada olamaya ve gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.
Mücademiz tüm emekçiler içindir…Emeğimizi yok sayan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan, iş barışını bozan baskı mobbing ve ayrımcılığa karşı tüm emekçileri KESK Haber-Sen de mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

PTT DE YAŞANAN ANGARYAYA SON
PTT EMEKÇİLERİ KÖLE DEĞİLDİR
SÜRGÜNLERE KEYFİ CEZALARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
YAŞASIN KESK YAŞASIN HABER-SEN
HABER-SEN 7 NOLU ŞUBE
KADIN SEKRETERİ ADANIR TEMİZ

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

TARİHİMİZ RANT ALANI DEĞİLDİR. PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ….

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi PTT binasının boşaltılarak, ranta açılacağı iddialarına ilişkin 3 No.lu Şubemiz ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + seventeen =

Örnek Resim