Anasayfa / Basın Açıklamaları / Toplu Sözleşme Çağrısı

Toplu Sözleşme Çağrısı

BASINA ve KAMUOYUNA 

Hükümet ile kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları arasında yapılan Toplu Görüşmelerin yedincisi 15 Ağustos Cuma Günü başlayacak.

Toplu Görüşmelerin amacı kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek olsa da, 6 yıldır devam eden toplu görüşmelerin hiçbirinden kamu emekçilerini mutlu edecek bir sonuç çıkmadığını herkes biliyor.

Çünkü hükümetler, kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarını, toplu görüşme masasında değil, IMF ile yürütülen görüşmelerinde belirlemeyi seçiyor.

Toplu Görüşmelere bir hafta kala hükümet yine IMF bürokratlarıyla görüşmelerine başladı. Demek bu yıl da değişen bir şey olmayacak.

4688 sayılı yasa, o masada Hükümetin tek yanlı kararlarına karşı sendikalara hiçbir hak tanımıyor. Hükümet, bırakalım sendikaların isteklerini yerine getirmeyi, kendi verdiği sözü bile tutmuyor.

Örnek mi? Hükümet, 2004 toplu görüşmelerinde, kamu emekçilerine “toplu sözleşme ve grev hakkınızı kullanacaksınız” diyerek sözlü ve yazılı güvence verdiği halde, 4 yıldır parmağını bile oynatmadı.

Çünkü biliyorlar ki, emekçilerle eşit koşullarda oturacakları Toplu Sözleşme masasından, bugünkü kadar kolay kalkamayacaklar.

Oysa KESK olarak yıllardır söylediğimiz gibi, Toplu Sözleşmenin önünde hiçbir hukuksal, yasal engel yok. Tek engel, siyasilerin kendisidir.

Kamu emekçilerinin 18 yıla varan mücadelesi, uluslararası sözleşmeler, AİHM kararları ve Anayasa’nın 90. maddesi, kamu emekçilerinin toplu sözleşme ve grev haklarının temel dayanaklarıdır.

Kendi partilerine yönelik kapatma davasında Anayasa’nın 90. maddesine dayanarak, uluslararası sözleşmelerin iç hukuka üstünlüğünü vurgulayan AKP Hükümeti, söz konusu kamu emekçileri olduğunda bunu görmezden gelebiliyor.

Türkiye’deki 2 milyonu aşkın kamu emekçisi de farkında ki, mali, sosyal, siyasal haklarımızı korumanın ve geliştirmenin; çalışma koşullarını iyileştirmenin yegâne yolu toplu sözleşme ve grev hakkımızı kullanmaktan geçiyor.

Buradan hükümet yetkililerine ve diğer sendikalara bir kez daha sesleniyoruz:

Gelin artık “toplu görüşme” oyununa bir son verin. Milyonlarca kişiyi oyalamaktan, 15 gün boyunca kamuoyunun gündemini meşgul etmekten vazgeçin.

Biz KESK olarak, kamu emekçilerinin insanca yaşayabileceği bir ücret düzeyini ve demokratik bir çalışma yaşamını hedefleyen taleplerimizle Toplu Sözleşme masasına oturmaya hazırız.

Değerli Basın Mensupları,

2008 yılı için yapılan yüzde 2+2’lik maaş zamları komedisini hep birlikte yaşadık. 

2009 yılında bu anlayış terk edilmeli, insanca yaşayacak bir maaş düzeyi temel ücret olarak belirlemeli,  mali ve sosyal haklarımız bu temel ücret düzeyi üzerinden hesaplanmalıdır.

 

Değerli Basın Mensupları,

Konfederasyonumuz, 2009 yılı için hükümetten öncelikli taleplerini 10 temel başlık altında topladı. Bunlar:

  • Toplu Sözleşme ve Grev Hakkımızın kullanılması ve ortak örgütlenme yasası önündeki engellerin kaldırılması,
  • Tüm çalışanlara 350 YTL ek zam verilmesi, Asgari Temel Ücretin 1250 YTL olması,
  • Eşit işe eşit ücret verilmesi,
  • Tüm kamu emekçilerine brüt maaş tutarında yılda iki kez ikramiye ödenmesi,
  • Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyetten kaynaklı sorunların giderilmesi,
  • 24 hafta doğum izni verilmesi ve işyerlerinde kreş olanağının sağlanması,
  • Sözleşmeli Personel uygulamasına son verilmesi, 4/B, 4/C, 4924 ve vekillerin kadroya alınması;
  • Örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, baskı, sürgün ve ceza uygulamalarının durdurulması,
  • Kamu Personel rejimi kanun taslağının geri çekilmesi, SSGSS Yasasındaki emekçiler aleyhine düzenlemelerin geri alınması,

Evrensel değerlere uyumlu, çalışma yaşamını demokratikleştirecek, toplumsal barışı sağlayacak, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın hazırlanması
olarak sıralanmaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

HABER-SEN olarak Konfederasyonumuz KESK’in belirlediği bu taleplere ek olarak, kendi iş kolumuzda TRT emekçileri adına taleplerimiz şöyledir:

Kamu hizmeti anlayışı ile yapın yapan özerk, demokratik ve katılımcı bir TRT için, TRT Yasası değiştirilmeli, TRT, toplumun tüm kesimlerinin sesini, rengini yansıtan, özerk bir yayın kurumu haline getirilmelidir.

Bu doğrultuda yürütülecek yeniden yapılanma çalışmaları kapalı kapılar ardında değil katılımcı bir yönetim anlayışı ile gerçekleştirilmelidir.

Editoryal bağımsızlık yasal güvence altına alınmalıdır,

Halkın katkısını ve desteğini almak amacıyla 2954 sayılı TRT Yasası’nın 15. maddesindeki DANIŞMA KURULLARI yaşama geçirilmelidir,

Yayın ve teknik personel başta olmak üzere personel açığının giderilmesi için genel duyurulu sınav açılmalıdır,

Ücret skalası, ek gösterge ve özel hizmet tazminatı oranları yeniden düzenlenmeli ve çalışma barışını bozan ücret adaletsizliği giderilmelidir,

Ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin mağduriyeti giderilmelidir,

Personel Yönetmeliği; Hizmetlerin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği; Lojman Yönetmeliği başta olmak üzere tüm yönetmelikler, yönergeler, usul ve esaslar TRT emekçilerinin katkısı ile yeniden düzenlemelidir,

Stüdyo ve Film Yapım Elemanı, Yapım Yayın Elemanı ve Uzman kadrolarında bulunan ancak filen MUHABİR, SPİKER, KAMERAMAN, PRODÜKTÖR, MONTAJCI, YÖNETMEN, RESİM SEÇİCİ olarak görev yapanlar fiilen yaptıkları kadrolara atanmalıdır,

Radyolarda teknisyen, şef teknisyen ve başteknisyen kadrolarında bulunan ancak fiilen montajcılık yapanlar montajcı kadrolarına atanmalıdır,

Yayın hizmetinde doğrudan çalışanlar (vericilerdeki teknik personel dâhil) fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmalıdır,

Yayın hizmetinde çalışan ve görevi gereği basın kartı sahibi olması gereken kadrolara basın kartı verilmesi sağlanmalıdır, 

Ankara’da bulunan Kurum Tabipliğindeki uzman doktor ihtiyacı giderilmeli, Bölge Müdürlüklerinde Kurum tabipliği oluşturulmalıdır,

Öncelikle yayın ünitelerinde radyasyon ölçümleri bağımsız ve yetkin bir kuruluş tarafından yapılmalı, bu ölçümlerin sonuçlarına göre gerekli önlemler alınarak çalışma koşulları buna göre yeniden düzenlenmelidir,

Meslek hastalıkları hastaneleri ile ortak çalışmalar yapılmalıdır, tüm TRT emekçileri düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmelidir,

Bölge Müdürlüklerinde Gündüz Bakımevi ve Kreş açılmalı Genel Müdürlük kreşindeki uzman personel ihtiyacı giderilmelidir.

Başta burada sıraladığımız talepler olmak üzere TRT emekçilerinin mali ve sosyal haklarını görüşmek için TRT yönetimini Toplu Sözleşme’ye çağırıyoruz.14.08.2008

                                                                                             

                                                                                                           

 

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

BU GÖZDAĞINI HİÇBİRİMİZ KABUL ETMİYORUZ!

TOLGA ŞARDAN DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR! BU GÖZDAĞINI HİÇBİRİMİZ KABUL ETMİYORUZ! “BİZ GAZETECİYİZ, GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + twenty =

Örnek Resim