Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Yargı Kararları (sayfa 10)

Yargı Kararları

MAHKEME GÖREVLENDİRDİĞİ HALDE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ÖDEMEYEN PTT’Yİ HAKSIZ BULDU.

Köy dağıtımında görevlendirilen üyemize seyyar görev tazminatı ödenmemesi üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme üyemize tazminatının ödenmesine karar verdi. PTT,vize edilen personel karşılığında ödeme yapılacağı, üyemizin vize edilen personel arasında olmadığı gerekçesi ile seyyar görev tazminatı ödememiştir. Üyemizi vize edilen personel arasında olmadığı halde çalıştıran PTT’nin bu uygulaması, emeğin karşılığını ödemeden zorla çalıştırma olup kabul edilmesi mümkün değildir. MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

USULSÜZ TEBLİGAT GEREKÇESİ İLE POSTA EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARINDAN KESİNTİ YAPILAMAZ…

Tebligatı usulsüz yapıldığı gerekçesi ile yeniden çıkartılan tebligatın masrafının dağıtıcıdan alınması üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme işlemin iptaline karar vermiştir. Kararda; “Davalı idare tarafından, anılan Mahkemenin tebligatı usule uygun yapılmadığına ilişkin yazısı üzerine 04.04.2016 tarihli 927 sayılı işlem yeniden pulsuz suret düzenlenerek gönderilmesine ve tebligat kabul ücretinin dağıtıcıdan kabul edilmesine karar verildiği ve tebligat ücretinin maaşında kesildiği anlaşılmıştır. Bu durumda davacının rızası bulunmadan maaşından tebligat bedelinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır. Öte yandan dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan tava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir. PTT Genel Müdürlüğün bu karara ...

Devamı »
Örnek Resim