Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Yargı Kararları (sayfa 10)

Yargı Kararları

TEKNİK PERSONELİ MEMUR OLARAK ATAYAMAZSINIZ…

Teknisyen olarak çalışan üyemizin memur pozisyonunda çalıştırılmak üzere nakli yönündeki işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme davanın redine karar vermiştir. Kararın sendika avukatımız tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 5. Daire Başkanlığı tarafından karar bozulmuştur. Bozma kararına uyan mahkeme teknisyen olarak çalışan üyemizin memur olarak çalıştırılmak üzere nakline yönelik işlemi hukuka aykırı bulmuştur. Kararda” Dava konusu işlemin, davacının isteğinin bulunmaması ve gördüğü eğitime uygun olanda çalışmasını engellediği anlaşıldığından tesis edilen işlemde, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir. Mahkeme Kararı için Tıklayınız

Devamı »

Mahkeme TODAİE de Eğitim Gören Üyemize Kurumca Harcırah Ödenmemesini Hukuka Aykırı Buldu.

Üyemiz TODAİE’de eğitime başladıktan sonra tarafına harcırah ödenmesi için Kurumuna yapmış olduğu başvuru “memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim programlarına katılmalarının, kurumlarının isteği ile gerçekleşmesinin gerektiği’ belirtilmektedir.” gerekçesi ile reddedilmiştir. Açmış olduğumuz davada mahkemece, TODAİE’de eğitime katılan personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37. maddesi uyarınca aynı Kanunun 42. maddesinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

MAHKEME GÖREVLENDİRDİĞİ HALDE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ÖDEMEYEN PTT’Yİ HAKSIZ BULDU.

Köy dağıtımında görevlendirilen üyemize seyyar görev tazminatı ödenmemesi üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme üyemize tazminatının ödenmesine karar verdi. PTT,vize edilen personel karşılığında ödeme yapılacağı, üyemizin vize edilen personel arasında olmadığı gerekçesi ile seyyar görev tazminatı ödememiştir. Üyemizi vize edilen personel arasında olmadığı halde çalıştıran PTT’nin bu uygulaması, emeğin karşılığını ödemeden zorla çalıştırma olup kabul edilmesi mümkün değildir. MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

USULSÜZ TEBLİGAT GEREKÇESİ İLE POSTA EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARINDAN KESİNTİ YAPILAMAZ…

Tebligatı usulsüz yapıldığı gerekçesi ile yeniden çıkartılan tebligatın masrafının dağıtıcıdan alınması üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme işlemin iptaline karar vermiştir. Kararda; “Davalı idare tarafından, anılan Mahkemenin tebligatı usule uygun yapılmadığına ilişkin yazısı üzerine 04.04.2016 tarihli 927 sayılı işlem yeniden pulsuz suret düzenlenerek gönderilmesine ve tebligat kabul ücretinin dağıtıcıdan kabul edilmesine karar verildiği ve tebligat ücretinin maaşında kesildiği anlaşılmıştır. Bu durumda davacının rızası bulunmadan maaşından tebligat bedelinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır. Öte yandan dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan tava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir. PTT Genel Müdürlüğün bu karara ...

Devamı »
Örnek Resim