BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / Basın Açıklamaları / GREV HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ…

GREV HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ…

Eskişehir PTT de çalışan Haber-Sen üyelerine yönelik yapılan baskılara karşı Genel Başkanımız Cemalettin YÜKSEL, Basın Yayın Sekreterimiz Korhan RÜZHAR, Hukuk Sekreterimiz Ufuk BEYTEKİN ve Haber-Sen 5 Nolu Şube Basın Yayın Sekreterimiz Turan KAYIK’ın ve üyelerimizin  katılımı ile Başmüdürlük önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

Emek en yüce değerdir ilkesiyle yol çıkan Haber-Sen olarak sadece kendimiz için değil tüm emekçiler için hakkımız olan iyi ücret, sağlıklı çalışma ortamı ve kaliteli yaşam koşullarını istiyoruz. Bunları gerçekleştirmek içinde zaman zaman “GREV” yapıyoruz.

10 Ekim Katliamıyla ilgili yaptığımız grev sonrasında kontrolörün kasıtlı ve taraflı raporuna dayanılarak Eskişehir İl Temsilcimize ceza verilmiştir.

Eskişehir PTT Başmüdürlüğü önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması Genel Başkanımız Cemalettin Yüksel tarafından okunmuştur.

12821473_1570662229910813_2995065309734133025_n

Basın açıklaması metni aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizin her ilinde olduğu gibi Eskişehir ilinde de KESK Haber-Sen olarak sınıf mücadelesi bilinciyle tüm PTT emekçilerinin hakları için örgütlü olarak sendikal mücadele vermekteyiz. Bizler; çocuklarımız emek sömürüsünün elle tutulur ve gözle görülür hali olan taşeronlaştırma politikaları yüzünden köle gibi çalışmasın diye, kurumlarda çalışan personel taşeron, İHS’li, 399 diye bölünüp birbirine düşman edilmeyip “eşit işe eşit ücret” verilsin diye, halkın birikimleri olan kamu kurumları birilerine satılıp vatandaş “müşteri” ye dönüşmesin diye, Avrupa hedef gösterilip Ortadoğu’nun karanlıklarına mahkûm edilmeyelim diye bu mücadeleyi veriyoruz. Laik ve bilimsel eğitimle donanmış, eşit, özgür ve Uluslararası normlara saygılı bir hukuk devleti için mücadele ediyoruz. Emek en yüce değerdir ilkesiyle sadece kendimiz için değil tüm emekçiler için hakkımız olan iyi ücret, sağlıklı çalışma ortamı ve kaliteli yaşam koşullarını istiyoruz. Bunları gerçekleştirmek içinde zaman zaman “GREV” yapıyoruz.

10 Ekim’de yapılan Cumhuriyet tarihimizin en büyük katliamı sonrasında da KESK olarak bir grev gerçekleştirdik. Sonrasında bazı illerde arkadaşlarımız soruşturmaya uğradı ve kimi arkadaşlarımıza ceza verildi. Bizler grev yapma hakkını Anayasamızın 90.maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Danıştay kararlarına dayanarak gerçekleştiriyoruz. Hakkımızda grev sebebiyle verilen cezaların tümüne dava açıp kazandığımız halde ve PTT Genel Müdürlüğü Başmüfettişliği tarafından grevin bir hak olduğu ve bunu cezalandırmanın yasalar önünde mümkün olmadığı bu sebeple soruşturma açılıp ceza verilmeye kalkışılmaması gerektiği bilgilendirmesine rağmen Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde görevli Kontrolör Başmüdür ve Disiplin Kurulu tarafından bir hukuk skandalına imza atılmıştır.

Öncelikle kontrolör -kendisinin de bir devlet memuru olduğunu unutarak- taraflı ve kasıtlı olduğunu hazırladığı rapordaki ifadeleri ile net olarak ortaya koymuştur. “Grev için şefinden, müdüründen izin almadın” ve “Grevde evrakların tebliğ/teslimini yapmadın” gibi saçma sapan ve hukuk dışı isnatlarla disiplin cezası verilmesini istemiştir. Bununla da yetinmeyip temsilcimizin Başmüdürlük personel müdürlüğünde tutulan ve içeriği gizli olan şahsi dosyasındaki bilgileri arkadaşları arasında küçük düşmesine ve kişiler arasında itibarının zedelenmesine sebep olacak şekilde farklı ifade ederek arkadaşımızın ceza almasını talep etmiştir. Yani kontrolör, hem arkadaşımızın gizli tutulması gereken kanaat formlarındaki yorumlarını ifşa etmiş hem de doğru bilgi vermeyerek kastını ortaya koymuştur. Bilgi Edinme kanunu gereği arkadaşımızın Eskişehir’de görev yaptığı yılların kanaat değerlendirme formlarını istediğimizde kontrolörün ifadesinin yalan olduğu net olarak görülmektedir. Eskişehir’de görev yaptığı yıllarda 90-92-90 puanla A başarı notu alan arkadaşımız kontrolörün kasıtlı ithamlarıyla neden gösterilerek Başmüdürlükçe cezalandırılmıştır.

Disiplin kuruluna yaptığımız itiraz sebebiyle tekrar toplanan Disiplin Kurulunda Başmüdür tarafından haklı olduğumuz şifahi olarak söylenmiş fakat kontrolörün raporu doğrultusunda yapabileceğimiz bir şey yok denilerek cezası onanmış ve mahkemeye gitmemiz tavsiye edilmiştir.

Disiplin kurulu üyeleri kontrolörün verdiği bilgilerin hatalı olduğunu bile bile cezayı iptal etme yetkileri olduğu halde görevlerini ihmal ederek cezada ısrar etmişler ve bu suça ortak olmuşlardır. Çalışma barışı, hukukun üstünlüğü ve doğruyu yapma erdemi yerine “haklısınız ama ne yapabilirim ki kontrolörün raporu var” diyerek emri altındaki personelin kasıtlı ve art niyetli raporları karşısında yetkisini kullanamayarak büyük bir yönetim hatası yapan Başmüdüre ve heyetin diğer üyelerinin görevlerinden istifa etmelerini ve emekliye ayrılmalarını tavsiye ediyoruz.

Buradan PTT Genel Müdürlüğünü göreve çağırıyoruz. Arkadaşımızın Eskişehir’de görev yaptığı yıllara ait kanaat raporları dosyasında mevcuttur. Kontrolün yazdığı rapor ve raporunda buna dair kullandığı kelimelerde mevcuttur. Sicil raporlarının da nasıl ve ne şekilde ifşa edilip edilemeyeceği de bilginiz dâhilindedir. Memur olduğunu unutarak kendini Genel Müdürlüğün, kurumsal itibarının ve hukukun üstünde görerek ceza verme kastıyla hazırladığı rapor ve aynı kelimelerle bu cezaların uygulanmasını talep edenlerin soruşturularak hak ettikleri cezanın verilmesini istiyoruz.

Biz arkadaşımızın ve namusuyla çalışan tüm PTT personelinin yanındayız. Arkadaşlarımızın iş yükü altında ezilmelerine, farklı maaş almalarına, taşeron olarak hor görülmelerine, üzerlerinde kurulan baskı ve tehditlere sömürülmelerine karşı verdiğimiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çalışanların sahte ve yandaş oluşumlara karşı doğrunu yanında olmalarını ve haklarını arama erdemine sahip çıkmalarını istiyoruz. Grev; ister 399, ister İHS’li, isterse Taşeron çalışan olsun hepimizin kanuni hakkıdır. Kanunlarda ve işe başlamak için imzalamak zorunda olduğumuz sözleşmelerde ne yazarsa yazsın Anayasamızın 90.maddesi bunun en büyük hukuksal garantisidir.

Buradan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. İş ve sendika konusunda, görevini kötüye kullanarak çalışanları tehdit eden, zarar göreceğini ima eden, mobbing yapan ve türlü hallerde baskı kuran tüm yöneticileri yazılı olarak şikâyet edin ve sendikamıza haber verin. Kimsenin kulu ya da kölesi değiliz, burası kimsenin babasının çiftliği değildir. Yasalar önünde herkes eşittir ve adalet herkese lazımdır.

Bu vesileyle “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” ilkesine olan inancımızla tüm çalışanları ortak çıkarlarımız için sendikamız KESK Haber Sen’e üye olmaya ve haklarımız için hep birlikte alanlara inmeye ve olabilecek olan grevlere katılmaya çağırıyoruz.

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

Eşitlik, Özgürlük ve Laiklik Mücadelesinin Daha Kararlı Şekilde Yürütülmesi Kaçınılmaz Hale Gelmiştir!

Darbeler kendi rejimini kurumsallaştırmak için ya tek seferde mevcut anayasayı değiştirerek kendi anayasalarını ilan ederler ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven − six =

Örnek Resim