BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / Basın Açıklamaları / OHAL BİTTİ, İHRAÇLAR BİTMEDİ !

OHAL BİTTİ, İHRAÇLAR BİTMEDİ !

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen arkadaşlarımız için mücadeleyi yükseltme zamanı.

KESK Şubeler Platformu, STK’ların temsilcileri ve sendikamız Haber-Sen Genel Başkanı Mesut BALCAN ile Mali Sekreterimiz Sabri GÜNDÜZ bir araya gelerek Diyarbakır PTT Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.  Üyelerimizin hukuka aykırı biçimde ihraç edilmesi, kitlesel katılımla kınandı. Genel Başkanımız Mesut BALCAN, bu hukuksuzluğun bizim mücadelemizi yıpratamayacağını ifade etti.

Basın açıklamasını 3 No.lu Şube Başkanı Mehmet ULUĞ okudu.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile kamudan, haksız ve hukuksuz bir şekilde binlerce kamu emekçisi ihraç edildi.

OHAL KALKTI ANCAK TEFTİŞ KURULU RAPORLARI İLE KAMUDAN İHRAÇLAR DEVAM EDİYOR!

Darbe girişimini “Allah’ın bir lütfu” olarak gören siyasal iktidar OHAL sonrası da kamudan ihraçlara devam ediyor.

İktidar uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik başlattığı cadı avına devam etmektedir. Emekçilerin, anayasal ve demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak, açlığa ve sefalete mahkûm etmeye çalışmaktadır. Kamudan İhracı bir silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, sendikal hak ve özgürlük mücadelesinden yana kesimleri susturmak, baskılamak amacıyla kullanmaktadır.

Kamu emekçilerinin iş güvencesinin OHAL ve KHK rejimi ile fiili olarak ortadan kaldırılması kabul edilemez. Üyelerimizin hala hukuka aykırı düzenlemeler ve düzmece soruşturmalarla çalışma hakkı elinden alınmaktadır.

OHAL’in bittiğini ve KHK zulmünün son bulduğunu iddia edenler,  KHK ile yapılan bir değişiklikle:

31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı kanunun 26. Maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35/B fıkrasının 9. Maddesi ile “657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı ilgili veya ilişkili olan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır.” denilerek aralarında Şube yönetim kurulu üyemizin de bulunduğu birçok PTT emekçisi çalışma hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edilmişlerdir.

Şubemiz Kadın Sekreteri Esra ADEMHAN ile KESK üst kurul delegemiz İzzettin EKİN arkadaşlarımız; “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen…” denilerek ihraç gerekçesine haksız ve hukuksuz bir biçimde kılıf hazırlanmaya çalışılmıştır. İhraç edilen kadın sekreteri arkadaşımız Esra Ademhan arkadaşlarımızın fiilen görev başındayken sabah işe geldiğinde eline tutuşturulan İzzettin Ekin arkadaşımıza ise posta yolu ile tebliğ edilerek hukuka aykırı bir şekilde çalışma hakkı elinden alınmıştır. Üyelerimizin adli hiçbir soruşturması ya da davası bile yokken; tebliğ edilen kâğıt parçasında, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaları destekler hiçbir delil ve gerekçe gösterilmemişken Bakanlığın ihraç kararı hukuka aykırı olduğu gibi haksız ve hukuksuzdur.

Geçtiğimiz Eylül ayında yine aynı gerekçeler bahane edilerek ihraç edilen üyemiz ve 4 No.lu şube yöneticimiz, Mehmet Emin VARLI açtığımız dava sonrasında mahkeme tarafından ihracı hukuka aykırı bulunmuş ve arkadaşımız işine geri dönmüştür. Aynı gerekçelerle, kes kopyala mantığıyla ve tüm hukuk normlarını çiğneyerek alınan bu karar da er ya da geç arkadaşlarımızın dönüşüyle sonuçlanacaktır.

Hükümetin bu uygulamalarının anti demokratik olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Devletin ve onun yürütücüsü iktidar partisinin kendi ideolojik referansları doğrultusunda hareket etmekten vaz geçmesini, tüm yurttaşlara eşit mesafede, tarafsız ve demokratik bir siyaset izlemesinin etik gereği olduğunu hatırlatıyoruz.

Sonuç olarak: İhraç edilen üyelerimiz ve daha önce ihraç edilen tüm üyelerimiz işlerine iade edilene kadar mücadelemizin süreceğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm bu baskılara karşın bu ülkenin onurlu ve mücadeleci kamu emekçileri olarak boyun eğmeyeceğiz.              

OHAL, KHK rejimi ve sonrasında teftiş kurulu raporları ile ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızın tamamı işine geri dönecek, biz kazanacağız, emek kazanacak, demokrasi ve özgürlükler kazanacak.

Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz ve biz kalacağız.

Biz kazanacağız. 31.12.2020

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN KESK,

YAŞASIN HABER-SEN

HABER-SEN 3 NOLU ŞUBE YÖNETİM KURULU

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET…

BASINA VE KAMUOYUNA Biz istiyoruz; İstiyoruz ki çalışma koşullarımız mutluluk ve aidiyet içinde olduğumuz alanlar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 − 5 =

Örnek Resim