Anasayfa / Basın Açıklamaları / ANTEN A.Ş.’DE HUKUKSUZLUK

ANTEN A.Ş.’DE HUKUKSUZLUK

BASINA VE KAMUOYUNA

ANTEN A.Ş.’DE HUKUKSUZLUK BİR KEZ DAHA YARGIDAN DÖNDÜ

6112 Sayılı RTÜK yasasına göre kurulması gereken, ancak yasanın öngördüğü şartları taşımayan ANTEN A.Ş ile ilgili olarak Sendikamız tarafından açılan davada Danıştay, anayasa ve yasaya aykırılık iddiamızı haklı buldu.

Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi’ne (ANTEN A.Ş.) TRT’nin de ortak olması ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının yürütmesi ikinci kez durduruldu. (İlk karar Danıştay 10.Dairesi E.2007/2534 )

Danıştay 10. ve 13. Daireleri’nin birlikte verdiği karar şöyle;

“TRT’nin özerk ve tarafsız kamu yayın kuruluşu olma özelliği ile verici alt yapısının işletilmesiyle ilgili Anayasa ve yasalardan kaynaklanan hakları da gözetilerek, TRT’nin mevcut verici istasyonlarının, ortak olunmasına izin verilen şirket tarafından kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise buna ilişkin esaslar belirlenmemiştir. Nitekim, Bakanlar Kurulu kararı ile ortaklık esasları belirlenmediği için davalı idareler savunmalarında, TRT’nin şirketle ortaklık ilişkisinin, TRT’ye ait mevcut verici tesislerinin şirkete kiraya verilmesi suretiyle kurulacağı ve şirketin TRT ile ortaklık ilişkisinin bu çerçevede olabileceği ifade edilmiştir.

Bu durumda; ortaklığın esaslarını belirlemeden, 6112 sayılı Yasa uyarınca kurulan verici tesis ve işletim şirketine, TRT’nin ortak olmasına izin veren dava konusu Bakanlar Kurulu kararının, 2954 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun olmadığı görülmektedir.”

Danıştay 10. Dairesi’nin E. 2012/1830 sayılı yürütmeyi durdurma kararını ekte bilgilerinize sunuyoruz.

KARASAL SAYISAL YAYINA GEÇMEK ARTIK ZORUNLULUKTUR

Bugün geçerli teknolojik olanaklar, “karasal sayısal” yayıncılığı artık bir zorunluluk haline getirmiştir. Mevcut “analog” sistemden “karasal sayısal” yayına geçiş ile birlikte yayınların teknik kalitesi artacak ve her yayıncı kuruluşun ayrı verici istasyonu kurması yerine aynı verici istasyonundan yayın yapması olanağı doğacaktır. Yani denetimsiz şekilde şehrin çeşitli noktalarında konumlandırılmış onlarca verici direği ortadan kalkacak ve doğru yerlerde konumlandırılmış olan çok daha az sayıdaki verici istasyonundan aynı yayınlar yapılabilecektir.

Bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Sendikamız, kamu yararının korunmasını temel ilke edinmiştir. Bu nedenle frekans ihalesinin yapılmasını yıllardır istemektedir ve zamanında frekans ihalesini yapmayanlar hakkında suç duyurusunda da bulunmuştur.

NEDEN DAVA AÇTIK?

Bu davayı açma gerekçemiz, dava dilekçemizde ayrıntılı bir şekilde belirttiğimiz gibi 6112 sayılı yasaya aykırı bir şekilde kurulan Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi’ne Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun anayasaya ve kendi yasasına aykırı bir şekilde ortak olmasıdır.

TRT ve Başbakanlık, dava dosyasına sundukları savunmalarında TRT verici istasyonlarının RTÜK tarafından uygun emisyon noktası olarak belirlenen bölgelerde olanlar bakımından Şirketin mükerrer yatırıma gitmeyerek bu vericileri kiralaması vs. söz konusu olabilecektir. Şirketin TRT ile ilişkisi sadece bu çerçevede olabilecektir.” diyerek açık bir çelişkiyi ortaya koymuştur.

Zira bu ifade, verici istasyonu yatırımını yapan TRT’yi, bu vericileri anılan şirkete “kiraya veren” konuma getirdiği gibi, aynı şirketin ortağı da yaparak “kiracı” konumuna getirmektedir. Bir kamu kurumu, kendi vericilerini hem kiraya veren hem de kiralayan konumuna getirilemez.

TRT verici istasyonları, RTÜK tarafından belirlenen emisyon noktalarında kurulmuştur ve önemli bir bölümü sayısal karasal yayına hazır hale getirilmiştir.

Bu durumda yapılması gereken en doğru düzenleme, Anten A.Ş.’nin TRT’den ücreti karşılığında hizmet satın alması ve bu sayede verici sistemlerinin Kamu Kurumu eliyle sağlıklı bir şekilde işletilmesidir. Bu yöntem, TRT verici istasyonlarına baz istasyonu kurmak için başvuran GSM operatörleri için zaten yıllardır uygulanmaktadır.

ANTEN A.Ş.’Yİ HANGİ GÜÇ YÖNETECEK?

Söz konusu yargı kararına rağmen, Hükümet yaptığı hatadan dönmez ve ülkemizdeki tüm verici istasyonlarını bir anonim şirket (ANTEN A.Ş.) tarafından işletilmesi girişiminde ısrar ederse, bu defa şirketin kimler tarafından yönetileceği sorusu akla gelecektir. Bu anonim şirkete ortak/hissedar olacak yayın kuruluşları bellidir.

Böylesine bir gücün/şirketin kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesi halinde yaşanması olası sorunları (ticari rekabetten kaynaklı şaibeli arızalar, sansür amaçlı yayın kesintileri vb) şimdiden tahmin etmek hiç de zor değildir.

SENDİKAMIZ NEYİ SAVUNUYOR?

Sendikamız, ANTEN A.Ş:’ye aktarılmak istenen bu hizmetin bir “Kamu Hizmeti” olduğunu ve bu Kamu Hizmetinin ancak bir “Kamu Kurumu” olan TRT tarafından verilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Dolayısıyla;

  • Ülkenin %98’ine ulaşan TRT’nin mevcut verici istasyonlarında, uzun zamandır teknoloji yenileme çalışmaları yapılmakta ve milyonlarca liralık kamu kaynağı harcanmaktadır. Bu yenileme çalışmaları hızla sonuçlandırılmalıdır.
  • Bu verici istasyonlarındaki personel ihtiyacı ivedilikle giderilmeli, oldukça zor koşullarda hizmet veren personelin özlük hakları iyileştirilmeli ve teknik yenilikler doğrultusunda işletme/ölçü-bakım eğitimi almaları sağlanmalıdır.
  • Kamu hizmeti yayıncısı TRT, karasal sayısal yayına hazır hale gelen bu verici istasyonları aracılığıyla özel yayıncılara ücreti karşılığında hizmet vermeli, elde edilen gelir sayesinde anılan kamu hizmetinin daha etkin şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
  • Bu alandaki teknolojik yenileme yatırımları için Evrensel Hizmet Fonu’ndan ayrılan kaynak TRT’ye aktarılmalı, kamu hizmeti bilinciyle ve uluslar arası teknik standartlara uygun şekilde yatırıma dönüştürülmelidir.
  • Sonuç olarak, anayasada ve yasasında özerk ve tarafsız olarak tanımlanan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, verici işletmeleri hizmeti alanında “tabi” olan değil “belirleyici” olan bir konuma gelmelidir.

Bütün bunlar yapıldığında, hem yasalar aracılığı ile kendisine verilen görev TRT tarafından yerine getirilmiş olacak hem de kamu yararı korunmuş olacaktır.

TRT yönetimini, ikinci kez yargıdan dönen Anten A.Ş.’ye ortak olma ısrarından vazgeçmeye davet ediyoruz.  24.05.2013

MERKEZ YÖNETİM KURULU

DANIŞTAY KARARI İÇİN TIKLAYIN

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − 10 =

Örnek Resim