Anasayfa / Basın Açıklamaları / Haber-Sen üyesi ihraç edildi: ‘Karar hukuka aykırıdır’

Haber-Sen üyesi ihraç edildi: ‘Karar hukuka aykırıdır’

BASINA VE KAMUOYUNA

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile kamudan, haksız ve hukuksuz bir şekilde binlerce kamu emekçisi ihraç edildi.

OHAL KALKTI ANCAK TEFTİŞ KURULU RAPORLARI İLE KAMUDAN İHRAÇLAR DEVAM EDİYOR!

Darbe girişimini “Allah’ın bir lütfu” olarak gören siyasal iktidar OHAL sonrası da kamudan ihraçlara devam ediyor.

İktidar uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik başlattığı cadı avına devam etmektedir. Emekçilerin, anayasal ve demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak, açlığa ve sefalete mahkûm etmeye çalışmaktadır. Kamudan İhracı bir silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinden yana kesimleri susturmak, baskılamak amacıyla kullanmaktadır.

Kamu emekçilerinin iş güvencesinin OHAL ve KHK rejimi ile fiili olarak ortadan kaldırılması kabul edilemez. Üyelerimiz hala hukuka aykırı düzenlemeler ve düzmece soruşturmalarla çalışma hakkı elinden alınmaktadır.

OHAL’in bittiğini ve KHK zulmünün son bulduğunu iddia edenler,  KHK ile yapılan bir değişiklikle:

31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı kanunun 26. Maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35/B fıkrasının 9. Maddesi ile “657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı ilgili veya ilişkili olan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır.” denilerek aralarında Şube yönetim kurulu üyemizin de bulunduğu birçok PTT emekçisi çalışma hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edilmişlerdir.

Sendika üyesi ve yöneticisi olan arkadaşımızın; “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen…..” denilerek ihraç gerekçesine haksız ve hukuksuz bir biçimde kılıf hazırlanmaya çalışılmıştır. İhraç edilen arkadaşımız fiilen görev başındayken sabah işe geldiğinde eline tutuşturulan bu hukuka aykırı tebliğ ile çalışma hakkı elinden alınmıştır. Üyemizin adli hiçbir soruşturması ya da davası bile yokken; tebliğ edilen kâğıt parçasında, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaları destekler hiçbir delil ve gerekçe gösterilmemişken Bakanlığın ihraç kararı hukuka aykırı olduğu gibi haksız ve hukuksuzdur.

Hükümetin bu uygulamalarının anti demokratik olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Devletin ve onun yürütücüsü iktidar partisinin kendi ideolojik referansları doğrultusunda hareket etmekten vaz geçmesini, tüm yurttaşlara eşit mesafede, tarafsız ve demokratik bir siyaset izlemesinin etik gereği olduğunu hatırlatıyoruz.

Sonuç olarak: İhraç edilen üyemiz ve daha önce ihraç edilen tüm üyelerimiz işlerine iade edilene kadar mücadelemizin süreceğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm bu baskılara karşın bu ülkenin onurlu ve mücadeleci kamu emekçileri olarak boyun eğmeyeceğiz.              

OHAL, KHK rejimi ve sonrasında teftiş kurulu raporları ile ihraç ettiğiniz arkadaşlarımızın tamamı işine geri dönecek, biz kazanacağız, emek kazanacak, demokrasi ve özgürlükler kazanacak.  29.09.2020

Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz ve biz kalacağız.

Biz kazanacağız.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN KESK, YAŞASIN HABER-SEN

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

KAYYIM ANLAYIŞINI VE İKTİDARIN İKİRCİKLİ YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA  Kayyım Anlayışını ve İktidarın İkircikli Yaklaşımını Reddediyoruz Demokrasi olmasa basın özgürlüğü de ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × three =

Örnek Resim