Anasayfa / Basın Açıklamaları / HUKUKSUZ SORUŞTURMALAR VE BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

HUKUKSUZ SORUŞTURMALAR VE BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü önünde 3.Nolu Şubemizin gerçekleştirdiği basın açıklamasında Genel Mali Sekreterimiz Sabri Gündüz “Yolsuzluk ve baskılara ses çıkardığımız için bugün bizlere soruşturma açıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, doğru bildiğimizden vazgeçmeyeceğiz. Tek arkadaşımız kalsa bile hesabını soracağız” dedi. Açıklamayı Şube başkanımız Mehmet Uluğ okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA

HUKUKSUZ SORUŞTURMA VE BASKILARINIZ BİZİ YILDIRAMAZ.

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan kamu emekçilerinin iş yerlerinde yaşadıkları sorunlar içinden çıkılamaz bir hal almış, Posta Dağıtım ve Merkez Müdürlükleri personel yetersizliği nedeniyle çalışamaz duruma gelmiştir. İki milyona yaklaşan nüfusa ve geniş yüzölçümüne sahip olan şehrimizde; nüfusun ve kentleşmenin artmasına paralel olarak, personel istihdam etmesi gereken PTT, kâr hırsına yenik düşerek bu konuya kayıtsız kalmaktadır. Kentin gelişimine uygun olarak artan hizmetlere çözüm bulamayan PTT yönetimi günü kurtaran uygulamalara başvurarak, yapısal olan bu sorunlara çözüm bulmaya çalışmak bir yana personelin tam olduğunu, hiçbir eksikliğin olmadığını iddia etmektedir.

Diyarbakır Posta İşleme Dağıtım Merkezi’nde (PİDM) en son norm kadro çalışması 2009 yılında yapılmıştır. Bu norm kadro çalışmasında PİDM de norm kadro 145 olarak belirlenmiştir. Kentin büyümesi ve nüfusun artışı dikkate alındığında PİDM’de istihdam edilmesi gereken personel sayısının artması gerekirken,  aradan geçen 14 yıla rağmen istihdam edilen personel sayısı düşmüştür. Bu sürede iş yükü ve hizmetler artmasına rağmen buna denk düşen personel istihdam edilmemesi, adam kayırma gibi nedenlerle kamu emekçileri artan iş yükü altında ezilmiştir.  PTT yönetimi artan bu iş yükünü ve personel eksikliğini, kamu çalışanlarına mobbing uygulayarak,  güçlerinin ve performanslarının üzerinde sorumluluklar yükleyerek çözmeye çalışmıştır.

Son dönemlerde özellikle dağıtıcılar üzerindeki baskı had safhaya çıkmıştır. Masa başında belirlenen ve hiçbir kanun ve mevzuata uymayan sayıların dağıtıcılar tarafından gayrı resmi bir şekilde günlük dağıtılması istenmekte; istenilen sayıları dağıtamayan dağıtıcılara soruşturmalar açılmaktadır. Son olarak bu hafta 10’un üzerinde dağıtıcı arkadaşa soruşturma açılmış ve savunmaları istenmiştir. Bu aralar adı sıkça karşımıza çıkan ve İstanbul’da bulunan müfettiş Fırat BAYRAK tarafından açılan bu soruşturmalar hukuksuz olmakla birlikte gayri ahlakidir. Sadece yerinde inceleme ile tespit edilebilecek hususlar hakkında, herhangi bir inceleme yapılmadan arkadaşlarımızdan savunma istenmesi, objektif olmaktan uzak bir tarafgirlik içermektedir.

Kamuoyu önünde bir kez daha soruyoruz?

Her olumsuz durumdan biz emekçilere soruşturma açarak sıyrılmaya çalışan PTT yönetimi;

*Depremde insanlar soğuktan titrerken kendilerine Columbia mont alanlara,

*Kendi yandaşlarını merkezlere çekerek, onlardan boşalan yerlere geçici görevlendirme ile personel gönderip, harcırah ödeyerek kurumu zarara uğratanlara

*Hak etmediği halde geçici görev yolluğu ve mesai ücreti alanlara

*Dağıtım personellerinin servis ile cihetlere taşınması gerekirken ve parası kurum tarafından ödenmişken, ortada olmayan servislere ve bunun sorumlularına soruşturma açmayı düşünüyorlar mı?

Son olarak 2022 yılı Aralık ayında PTT Başmüdürü Rıdvan ACAR ile makam odasında yaptığımız ve PTT sorunlarını konuştuğumuz görüşme sonrası; yalan beyan ve yalan şahitlerle, görüşmede yer alan; Merkez Mali Sekreterimiz ve tüm şube yöneticilerimize altı ay sonra soruşturma açıldı. Geldiği günden beri, yer değiştirmeler başta olmak üzere, yaptığı uygulamalarla sendikamız üyelerine karşı ayrımcı bir tutum sergileyen PTT Başmüdürünün, daha önce çalıştığı yerlerde yandaş sendika adına hareket ettiği, burada da bu yönde eğilimler gösterdiği sendikamız tarafından bilinen bir durumdur. Dolayısıyla başmüdürün buraya geliş amacı, bu halka hizmet etmekten çok, sendikamızın buradaki varlığını bitirme amacı taşımaktadır. Bu nedenledir ki; sendikamızın buradaki varlığından rahatsız olanlar tarafından açılan soruşturma hukuksuzdur. Kanun bilmez bir şekilde ve sendikamızın tüzel kişiliğini görmezden gelerek açılan soruşturmayı tanımıyoruz. Düzmece tutanaklarla, kanunsuz soruşturmalara imza atanlar ile de hukuk önünde hesaplaşacağız.

KESK Haber-sen gücünü mücadele geleneğinden alır. Dün nasıl mücadele ettiysek bugün de, yarında mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz. Buradaki varlığımızdan rahatsız olanları, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Üyemiz olsun veya olmasın tüm emekçilerin hakkını korumaya devam edeceğiz. Ve bunun sonunda biz mücadele edenler kazanacak. 

YAŞASIN KESK..

YAŞASIN HABER-SEN                                

 

 

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

PTT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

PTT Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Hakkında 17.02.2024 tarihinde yapılan PTT Görevde Yükselme sınavı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + two =

Örnek Resim