Anasayfa / Basın Açıklamaları / PTT Taşeronlaştırma yasası mecliste buğün görüşülecek Sendikamız Meclis önünde eylem gerçekleştiriyor

PTT Taşeronlaştırma yasası mecliste buğün görüşülecek Sendikamız Meclis önünde eylem gerçekleştiriyor

PTT’de taşeronlaştırma yasası bugün Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.Sendikamız Buğün ( 28.04.2009) saat 17.30 meclis dikmen kapısında toplanarak saat 18.00’de basın açıklamaası yapacaktır.

gün içinde Yapılan Basın açıklaması ektedir.

BASINA VE KAMUOYUNA

 

AKP gizlice hazırladığı ve yasa yapma anlayışından uzak, sosyal taraflara danışılmadan hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna gönderdiği bu yasayı derhal geri çekmelidir.

 

AKP hükümeti 1 Mayıs’ı tatil ettim demekte ve emekçinin taleplerine duyarlıyım mesajı vermekte ve demokrasi demagojisi yapmaktadır. Ancak buğün hiçbir sosyal tarafın ve siyasi partinin görüşünü almadan ve toplumda tartıştırmadan Meclis Genel Kuruluna gönderdiği  ve PTT’nin  posta ayırım ve dağıtım hizmetlerini taşeron eliyle gördürmeyi amaçlayan bir tasarıyı meclisten geçirmeyi amaçlıyor. Tasarı genel kurulda bugün görüşülecek.

 

Posta Kanununda değişiklik  yapılmasına dair kanun tasarısı 31.12.2007 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna gönderilmiştir.

Tasarının ilk  şekli  madde:1 02/0371950 tarihli  ve 5584 sayılı Posta Kanununun 37 Maddesinin (III) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Şeklindedir. Posta Kanununun Posta çekleri Başlıklı 37 maddesinin (III) fıkrası III – Hesaptan hesaba geçirilme işi için ücret alınmaz.şeklindedir.

 

Ancak

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun tasarı hakkında yaptığı son toplantıda Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM  tasarı hakkında değerlendirme yaparken gerekçelerini sözlü olarak söylediği ibare önergeye gerekçe yapılarak aşağıdaki madde eklenmiştir. MADDE: 02/03/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 10. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“PTT İdaresi Postaların ayırım ve dağıtım işlerini ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir”

 

Bakan Yıldırım bu maddenin gerekçesini ise  sözlü olarak şu şekilde açıklamıştır:

Posta ayırım ve dağıtım işlemlerinin daha etkin ve seri bir şekilde yapılabilmesi için bu önergenin verildiğini ve PTT’nin Personel sayısının 2003’te 35.000 iken bugün 30.000 altına düştüğünü buna karşın iş hacminin arttığı, bu nedenle bazı hizmetlerin satın alınmasının ihtiyacının doğduğu açıklamasını yapmıştır. 

 Bu tasarı meclis genel kurulunda gönderilmiş ve buğün de AKP hükümeti yangından mal kaçırır gibi tasarıyı meclisten geçirmek istemektedir.

Söz konusu tasarının meclisten geçmesi halinde PTT’de posta ayırım ve dağıtım  hizmetleri taşeronlaştırılacak.

 

AKP hükümeti söz konusu tasarıyı hiçbir sosyal tarafa , siyasi partiye danışmadan ve tartışılmadan sözlü olarak gerekçelendirmiş ve bir önerge ile meclis genel kuruluna göndermiştir.

Bu tasarı 7201 sayılı tebligat yasasına aykırıdır.

Bir kurum veya firma ana üretim veya hizmet birimini taşeron eliyle gördüremez ve bunun için bu tasarı iş yasasına aykırıdır.

Bu tasarı 5584 sayılı posta kanununa aykırıdır.

Bu tasarı evrensel insan haklarından olan haberleşme hakkını, hürriyetini ve gizliliğini tehlikeye atacaktır.

Taşeronlaştırma ile kesintisiz hizmet verilmesi mümkün olmayacaktır.

 

AKP hükümeti toplumdan gizlice hazırlanmış ve hiçbir sosyal taraflara danışılmadan  sırf meclisteki çoğunluğuna güvenerek yasallaştırmak istediği bu tasarıyı derhal geri çekmelidir.

 

PTT’nin personel ihtiyacı olduğu halde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Maliye Bakanlığı PTT’ye personel alımını engellemektedir. Şimdi de personel eksikliği bahane edilerek taşeronlaştırma yasal dayanağa kavuşturulmak istenmektedir.

PTT bir devlet kurumu olmasına rağmen AKP hükümeti döneminde taşeronlar eliyle tebligat dağıtımı yaptırmış ve emek sömürüsünde sınır tanımadığını ortaya koymuştur. Şimdi de PTT Genel Müdürlüğü bu yasalara aykırı yapılan dağıtımları ,çıkaracağı bu yasa ile hukuki dayanağa oturtmak istemektedir.

Bir devlet kurumu bu yasaları nasıl çiğneyebiliyor. Kuralsızlığı ve kanunsuzluğa yasalar çıkararak  nasıl kılıf uydurabiliyor?

 

Bu yasa değişikliğine neden karşıyız:

Bu yasa ile bundan böyle PTT’de kadrolu postacı işe alınmayarak, iş güvencesiz, düşük ücretli taşeron firma çalışanları istihdam edilecek,

Bu yasa ile PTT’nin mektup, kayıtlı gönderi ve tebligat üzerindeki tekel fiilen kalkacak ve PTT’nin özelleştirilmesinin önü açılacaktır.

Bu yasa ile çalışanların emeği Devlet eliyle sömürülecek, hiçbir emek sarf etmeden taşeron firma sahiplerine milyonlar TL’ler aktarılacaktır.

Bu yasa ile PTT’nin asli görevi olan posta ayırım ve dağıtım hizmetleri üçüncü kişilere devredilerek bir ilk yaşanacak. Özel sektörde dahi firmalar iş yasası gereği ana üretim birimlerinde taşeronlaştırmaya başvuramazken PTT, bu uygulama ile  devlet içinde bir ilke imza  atacak.

PTT’neden bunu tercih etmektedir:

Bir taşeron şirket çalışanı PTT’de yemek ve yol cüreti dâhil 600 TL ücret almaktadır.

taşeron firmaya ve kurum için korkunç bir rant ve sömürü ortaya çıkmaktadır.

PTT, çalışanları taşeron firma üzerinden çalıştırdığı için hiç bir hukuki sorumluluğu taşımamakta,

Taşeron firmalar PTT’de çalıştırdığı her çalışandan kar payı aldığı için AKP ve Bürokratları PTT’nin kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmek istemektedir,

 

Bu çalışanlar

 İşçi ve memur Sendikalarına  üye olamıyorlar, üye olmaları halinde işten atılıyorlar.

Bu çalışanların işine türlü bahanelerle istenildiği an son veriliyor.

Dağıtım işleri çok yoğun ve ağır olduğu için ve ücretler az olduğundan sürekli işten çıkma yaşanmakta ve hizmetler aksamaktadır. Emekçiler bu işe geçici olarak bakmaktadır.

 

Bu firmalar kağıt üzerinde her yıl isim değiştirmekte ve haksız yere işten atılan ve tazminat iddiasında bulunan çalışanların muhatap bulmasını engellemektedir. Çalışanlar bu halde tazminat haklarından mahrum edilmekte ve yıllık izinlerini kullanamamaktadırlar. PTT ise bu düzene göz yummakta ve emek sömürünse ortak olmaktadır.

 

İşten atılan çalışanlar dava açsa bile şirketler sürekli isim değiştirdiği için, PTT’de ( sanki postanede çalışmamış gibi)benim çalışanım değil diyerek bu kişiyi tanımadığını iddia etmekte ve işe geri dönememektedir.

Bu çalışanların hak arama gibi bir hakları yok. Bayramlarda ücret verilmeden çalıştırılıyor, yıllık izinleri kullandırılmıyor. En ufak bir hak aramada işten atılma ile tehdit edilmektedirler.

 

Taşeronlaştırma  emek sömürüsüdür,

Taşeronlaştırma insanlık ayıbıdır ve öğretilmiş çaresizliktir. Örgütsüzlük ve  esnek çalıştırmadır.

Taşeronlaştırma  şirket çalışanlarına iş güvencesi vermezken, yanındaki kadrolu çalışanın da iş güvencesini lüks hale getirir.

Taşeronlaştırma gizli işsizliktir, kimsenin karnını doyurmadığı gibi, geleceğini de elinden alır.

Verilen her türlü işi itiraz etmeden yapmak zorundadır, insanlık dışı uygulamalara karşı durma hakları yoktur.

 

AKP emek sömürüsün yasallaştıran bu uygulamalara derhal son vermeli. Basına ve kamuoyuna duyurulur.              

 

28.04.2009                                                                HABER-SEN MERKEZ YÖNETİM KURULU

                  

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

KAYYIM ANLAYIŞINI VE İKTİDARIN İKİRCİKLİ YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA  Kayyım Anlayışını ve İktidarın İkircikli Yaklaşımını Reddediyoruz Demokrasi olmasa basın özgürlüğü de ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty + six =

Örnek Resim