Anasayfa / Basın Açıklamaları / TRT DE EMEĞE SAYGI LİYAKATE ÇAĞRI

TRT DE EMEĞE SAYGI LİYAKATE ÇAĞRI

Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) 2000’den fazla kamu emekçisi, yıllardır kendi kadro unvanları dışındaki yapım ve yayın hizmetlerinde çalıştırılmaktadır.

Bu sıkıntının giderilmesi için yürütülen “Kadro Unvan Çalışması”na Sendikamız da katkı sunmuş ve süreci takip etmiştir.

14 Ağustos 2020 tarihinde TRT yönetimi tarafından duyurusu yapılan “Görevde Yükselme Sınavı”, bu çalışanların mağduriyetini gidermek bir tarafa, Kurum içi eşitsizlikleri daha da derinleştirecektir.
KESK Haber-Sen olarak Sınavın, daha önce taslağı açıklanan “Kadro Unvan Çalışması” tamamlanana kadar ertelenmesi,

2010’da kaldırılarak şahsa bağlı hale getirilen kadrolar da dahil olmak üzere, kadro unvanına bakılmaksızın, fiili olarak yapım/yayında çalıştırılan ve yıllardır mağdur olan personele sınavsız bir şekilde “Yapım Yayın Görevlisi” kadrosunun verilmesi talepli basın metnimiz ektedir.
Ayrıca Kesk Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’de Basın Toplantımıza katılarak konu hakkında görüşlerini bildirmişti

BASINA VE KAMUOYUNA
Kurumda, yaklaşık 2000 çalışanın yıllardır kendi kadro unvanları dışındaki yapım ve yayın hizmetlerinde çalıştırıldığı gerçeğini bilen TRT Yönetimi, bu sorun ile birlikte birçok problemi de çözmek amacıyla Kasım 2019’da köklü bir çalışma başlattı.
“Kadro Unvan Çalışması” adıyla başlatılan çalışmaların ilk aşamasına Sendikamız da davet edildi ve görüşlerimiz soruldu. Bu ilk aşama, “Kadro Unvan İsimleri”nin teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi ve işlevsizleşen unvanların kaldırılması ile sınırlı tutulmuştu. Yaptığımız bir dizi üye ve temsilci toplantısı sonucunda oluşturduğumuz öneriler listesi, TRT’deki tüm sendikaların katıldığı 2. toplantıda TRT Yönetimine sunuldu. Yine bu toplantıda, yıllardır mağdur olan arkadaşlarımızın, tıpkı Kurumdaki Memur’ların Takip Memur’u olarak atanması örneğinde olduğu gibi “Yapım Yayın Görevlisi” kadrosuna atanmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği tüm sendikaların ortak talebi olarak dile getirildi. TRT Yönetimi, başlatılan kapsamlı çalışmanın ilerleyen aşamalarında bu sorunu çözme kararlılığında olduğunu, o aşamada da Sendikamızın katkısını talep edeceklerini ve Şubat 2020’ye kadar bu çalışmaların tamamlanacağını belirtti.
Ancak TRT Yönetimi, TRT emekçilerine yönelik sözünde durmamış ve sonraki aşamalarda Sendikamıza hiçbir davette bulunmamıştır. Bu çalışmaların sonucunu öğrenmek için yaptığımız bilgi edinme başvurusuna da hiçbir yanıt verilmemiştir.
Ve nihayet 14 Ağustos 2020 tarihinde Kurum içi “Görevde Yükselme Sınavı” açıldığına ilişkin duyuru yayımlanmıştır. Bu sınav duyurusu ile, uzun yıllardır kadro unvanlarına yönelik sıkıntıların çözülmesini bekleyen 2000 civarında TRT çalışanı kapsam dışında bırakılarak sınava girmeleri engellenmiş ve sıkıntılar daha da derinleşmiştir.

Değerli Basın Emekçileri,
Soruyoruz: BU SINAV KİMLER İÇİN AÇILDI?
Bu Kurum içi sınav ile 5 Stajyer Spiker, 30 Yardımcı Prodüktör, 30 Kamera Asistanı, 20 Stajyer Muhabir alınacağı duyurulmuştur. Bunların TRT’deki “Kariyer Unvan Kadroları” yani en önemli kadrolar olduğunun altını çizmek isteriz.
Ancak, yayımlanan sınav duyurusunda, sayıları 2000’i bulan Yapım ve Yayın Elemanı, Stüdyo Film Yapım Elemanı ve Yardımcı Yapım Elemanı unvanlı personel bu sınavın kapsamı dışında bırakılmış ve yıllardır süren mağduriyetleri daha da derinleştirilmiştir. Bu unvanlar, Kurumda 30 yılı aşkın senedir var olan ve mevcut iktidar öncesinde Kuruma girenlere verilen unvanlardır.
TRT Yönetimine sormak istiyoruz: “Animatör, Montajcı, Dekoratör, Dramaturg, Efektör, Grafist, Işıkçı, Resim Seçici, Ressam, Sesçi, Tonmayster, Yayın Arşiv Çözümleyici, Strateji Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Başmühendis” kadrolarında en az bir yıl çalışmış olmak, sınav duyurusunda belirtilen “Kariyer Unvan Kadroları”na başvurmak için yeterli olurken, kendi kadro unvanları dışındaki yapım ve yayın hizmetlerinde 20-25 yıldır fiilen çalıştırılanlara, hangi gerekçelerle bu sınava girme hakkı tanınmamaktadır?
Spikerlik, muhabirlik, prodüktörlük ya da kameramanlık konusunda hiçbir deneyimi ve birikimi olmayanlar bu sınava girebiliyorken, 20-25 yıldır fiilen bu görevleri yürütenlerin bu sınava girememesi, yalnızca iş barışını bozmakla kalmamakta, TRT Yönetimine yönelik “siyasi kadrolaşma iddiaları” nı da güçlendirmektedir.
Sınava giriş koşulları incelendiğinde, sınava girebilen unvanlar arasında sayısı/şansı en yüksek olan grubun “Yapım ve Yayın Görevlisi” kadrosunda çalışanlar olduğu anlaşılmaktadır.
Bu ve benzeri kadroların, son 10 yıl içinde ihdas edilen, yani mevcut iktidarın TRT Yönetiminde mutlak söz sahibi olduğu dönemde oluşturulan ve sonrasında doldurulan kadrolar olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
Anayasa’nın 70. Maddesi’ne göre her TC yurttaşı “kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 10. Maddesi’ne göre kamu kurumu yöneticileri, kamu emekçilerine “hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak” zorundadırlar.

Değerli Basın Emekçileri,
Şu anda karşı karşıya olduğumuz tablo, TRT emekçilerinin iktidara yakın olan/olmayan şeklinde bölünmesi, Anayasa’ya ve yasalara aykırı bir şekilde, “Kariyer Kadro Unvan”larının yalnızca belli bir kesimin erişimine tahsis edilmesidir.
TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığı ile toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyette bulunduğu dönemlerde aynı kariyer kadro unvanları için açılan Kurum içi sınavlarda, sadece 4 yıllık üniversite mezunu olma şartı aranırken, şimdiki sınav için unvan sınırlaması getirilmiş olmasının tek bir açıklaması vardır, o da “Siyasi Kadrolaşma”dır.
Kurum içinden yükselen haklı tepkileri ve itirazları biraz olsun engelleyebilmek adına TRT yönetimi, 14 Ağustos 2020 tarihinde yayımladığı Görevde Yükselme Sınavı duyurusunu dün güncellemiş ve 250 adet “Yapım ve Yayın Görevlisi” kadrosunu bu sınava dahil etmiştir. Bu kısmi iyileştirme, olumlu bir adım olmakla birlikte, yıllardır kadro sorununun çözümünü bekleyen 2000 dolayındaki TRT emekçisinin mağduriyetini tümüyle çözmemektedir.
Sayıştay’ın 2018 yılı TRT Denetleme Raporu’na göre, TRT’nin kadro sorununun bulunmadığı; elinde bulunan 9615 kadronun 4558’inin boş olduğu görülmektedir. Söz konusu sorunları çözmek için tümüyle yeterli olan bu kadrolar, liyakate uygun olarak kullanılmalıdır. Tüm personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracaktır.
Sendika olarak öncelikli talebimiz, başlatılan personel rejimi reformunun tamamlanmasıdır. Böylece, yalnızca görevde yükselme sorunları çözülmüş olmakla kalmayacak; iş barışının birincil koşulu olarak, her türlü ayrımcılığın dışlandığı bir kurum kültürünün oluşmasına da çok önemli katkı sağlanacaktır. Bu durum, yönetici kadrolarında kadın-erkek sayılarının eşitlenmesi için de bir fırsat yaratacaktır. Yetki/sorumluluk vermede ve görevlendirmede fırsat eşitliği yaklaşımı; liyakate bağlılık ve uzmanlığı onurlandırma, görevde yükselme ve kadro sorunları ile iç içedir.
Bu bağlamda, 14.08.2020 tarihinde duyurusu yapılan “Görevde Yükselme Sınavı”na ilişkin olarak:
1. Sınavın, daha önce taslağı açıklanan “Kadro Unvan Çalışması” tamamlanana kadar ertelenmesini,
2. 2010’da kaldırılarak şahsa bağlı hale getirilen kadrolar da dahil olmak üzere, kadro unvanına bakılmaksızın, fiili olarak yapım/yayında çalıştırılan ve yıllardır mağdur olan personele sınavsız bir şekilde “Yapım Yayın Görevlisi” kadrosunun verilmesini,talep ediyoruz.
Saygılarımızla, 25.08.2020

HABER-SEN
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two + fourteen =

Örnek Resim