Anasayfa / Basın Açıklamaları / GENEL MERKEZ AÇIKLAMALAR (sayfa 5)

GENEL MERKEZ AÇIKLAMALAR

Medya Dayanışma Grubu: Karanlık güçler açığa çıkartılsın

-Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan Güngör Arslan’ın yayınladığı bir haberi beğenmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. -Geçtiğimiz yıl Bursa Osmangazi ilçesinde radyo programcısı Hazım Özsu, programını beğenmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. -Mersin Haberci gazetesi haberlerini beğenmeyenler tarafından saldırıya uğradı. Gazetecilerin öldürülmesi boyutuna ulaşan bu saldırılar karşısında hükümetin acil bir eylem planı çıkartması gerekmektedir. Yerelinden ulusalına habercilik ve gazetecilik kaygısı dışında çabası olmayanların korunması gerekmektedir. Son yıllarda gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla sonuçlanması yeni saldırıları, cinayetleri de beraberinde getirmiştir. Bu cinayetlerin ve saldırıların arkasındaki güçlerle birlikte ortaya çıkartılması ve en ağır bir biçimde cezalandırılması gerekmektedir. Gazetecilik, olayları, ...

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

Basın özgürdür, göstermelik sansür genelgesiyle susturulamaz! 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de Basın ve Yayım Faaliyetleri konulu bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-5.pdf) Genelgeyle, yasama organı olan TBMM’nin görevleri gasp edilerek yeni hukuk normları konulmakta, idari özerkliği olan RTÜK gibi kurumlara kanuna ve hukuka aykırı biçimde emir ve talimat verilmektedir. Çocuk ve gençlerin korunması, milli ve manevi değerlerin korunması amacıyla çıkarıldığı ifade edilen genelgede, ilgili kurumların yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri hakkında bazı önlemler alması istenmektedir. Hukuka ve kanuna birçok yönden şeklen ve esasen aykırı bu genelgenin içeriğine bakıldığında muğlak, belirsiz kavram ve ilkelere yer verildiği; kamusal sorumluluk ...

Devamı »

LİYAKATSİZ ATAMALARA VE SÜRGÜNLERE HAYIR…

Yalova PTT Başmüdürlüğünde üyemize verilen sürgün kararına karşı Genel Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman ile 4 No.lu Şube yöneticilerimiz, Başmüdürlük önünde basın açıklaması yaptı. PTT‘deki hukuksuz atamalar eleştirildi. Açıklamayı Genel Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman okudu. Koluman “Artan iş yükü altında ezilen posta emekçileri ödüllendirilmeleri gerekirken mobbingle, sürgünle, cezalandırmayla karşı karşıya kalmaktadırlar.” dedi. Konuya ilişkin basın metni; BASINA VE KAMUOYUNA Ülkenin sosyo-ekonomik koşullarının günden güne kötüleşmesi kamu emekçileri tarafından dikkatle takip edilmektedir. Yandaş sendikanın imzaladığı satış sözleşmesi sonrası alınan zam, enflasyon rakamları karşısında adeta ezilmiştir. Yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkûm edilen kamu emekçileri yandaş sendikalardan istifa etmekte ve ...

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

“Halkın demokratik ve bilinçli seçim yapabilmesi için gazeteciye ihtiyaç vardır. Gazeteci konuşamadığı ve yazamadığı zaman meydan halkla ilişkileri yürütenlere kalır. Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir. Halkın bilinçli tercih yapabilmesi için gazetecinin doğru haber yapabilmesi, bunun için de tüm tarafların görüşlerini yansıtması şarttır. Gazeteciler, iktidar veya güç sahiplerinin beğenisine yönelik haber yapmazlar. Toplumsal ilerleme ve demokrasi ancak karşıt görüşlerin bir arada ve hoşgörü ile ifade edilmesiyle mümkün olur. Son günlerde iktidarın hoşuna gitmeyen her açıklama, yorum, atasözü, hatta şarkı sözlerine bile son derece ağır tehditlerle ve hatta sosyal linç kampanyalarıyla karşılık verilmektedir. Yaratılan bu bezdirme örtüsüyle, eleştirel nitelik taşıyan her türlü ...

Devamı »

PTT’ DE SKANDAL BİTMİYOR!!

BASIN YAYIN KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNE PTT’ DE SKANDAL BİTMİYOR!! Hesapları Verenler Hesap Verecek… Posta emekçilerinin bu gün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Haber-sen olarak üyemiz olsun olmasın bu konu ile ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir.  Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir. Kkvk’ nın amacı olan çoğu ilke ihlal edilmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel ...

Devamı »

BASIN EMEKÇİLERİNİN ÜCRET SEFALETİ DAHA DA KATMERLENDİ!

Gazete, dergi, televizyon, basın ve yayın sektöründe faaliyet gösteren tüm medya emekçileri her zaman olduğu gibi ekonominin çalkalandığı bu günlerde de görevinin başında, zor şartlarda çalışmaya devam etmekte. Ekonomik gelişmeleri kamuoyuna aktaran; memur, emekli ve çalışanlara yapılan zamları gündemde tutan basın emekçileri ne yazık ki ciddi bir yoksullaşmayla karşı karşıya. Asgari ücretin 4253 TL olmasıyla birlikte meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alır duruma gelmiştir. Mesleklerinde 10, 15 ya da 20’nci yılını dolduran meslektaşlarımız bile çok düşük maaşlarla görevlerini sürdürmektedir. Dolgun maaşlı, banka hesapları kabarık, makamlarında ve makam arabalarında hayatlarını sürdüren küçük bir azınlık dışında basın iş kolunda çalışan ...

Devamı »

PASO HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ…

Posta Dağıtıcılarının iptal edilen paso haklarının verilmesi için toplanan imzalar TBMM KİT komisyonuna basın toplantısı yapılarak verildi. BASINA VE KAMUOYUNA 181 yıllık kurumda daha önce var olan haklarımız gün geçtikçe tırpanlanıyor. Kurumda çalışan dağıtıcılar  Bakanlar Kurulu kararı ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutularak şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktaydı. 5584 sayılı Kanun’unda yer alan hükmün 6475 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılması ve yeni kanunda bu yönde bir muafiyet hükmünün yer almaması nedeniyle mahkemelerin verdiği karar uyarınca dağıtıcıların belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına son verilmiştir. Yoğun bir şekilde ...

Devamı »

SÜRGÜNLERİNİZLE İHRAÇLARINIZLA CEZALARINIZLABİZLERİ YILDIRAMAYACAKSINIZ!…

PTT’de son günlerde sendika yönetici ve üyelerimizin yaşadığı sürgünler için Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenledi. KESK Eş Başkanımız Mehmet Bozgeyik ve konfederasyomuza bağlı sendikaların MYK’ları katılım sağladı. Açıklamayı Genel Başkanımız Mesut Balcan okudu. İstanbul Şubelerimiz sendikamız binasında bir araya gelerek PTT de yaşanan son sürgünleri basın ve kamu oyu ile paylaştı. Metni Şubelerimiz adına Bircan Dağ okudu. Genel Mali sekreterimiz Sabri gündüz , Mersin KESK şubeler platformu, siyasi parti temsilcileri ve Emek demokrasi platformu olarak PTT genel müdürlüğü ve PTT başmüdürlüğün sürgün politikaları yapılan basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı…. BASINA VE KAMUOYUNA Türkiye’deki sendikal yapının en önemli ve gerçek ...

Devamı »

PTT’de Sendikal Ayrımcılık ve Baskıya Son!

İstanbul PTT Başmüdürlüğü tarafından üye ve yöneticilerimize dönük baskı ve sürgün uygulamalarına ilişkin İstanbul PTT Başmüdürlüğü önündeydik.  “PTT’de sendikal ayrımcılık ve baskıya son hukuksuzluğa dur de” pankartının açıldığı açıklamamızda, “Sürgüne hayır” ve “Evde hayat PTT’de sürgün var” dövizleri taşıdık. Açıklamayı sendikamız adına Genel Başkanımız Mesut BALCAN okudu. Basın açıklamamıza BTS Genel Başkanı Murat Oral, DİSK İletişim-İş Genel Başkanı Levent Dokuyucu, KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Abuzer Aslan, PTT Sen Genel Sekreteri Burhan Tan ve İşyeri Temsilcisi Yunus Güler ile KESK’e bağlı sendikaların üyeleri katılım sağlamıştır. BASINA VE KAMUOYUNA Türkiye’deki sendikal yapının en önemli ve gerçek temsilcisi KESK ve çatısı ...

Devamı »

İktidar OHAL sonrası da kamudan ihraçlara devam ediyor.

Hiç bir adlî soruşturma ya da davası olmayan üyelerimizin ihracı hukuksuzdur, iktidarın benden olmayan yaşamasın zihniyetidir. İhraç edilen üyelerimiz işlerine dönene kadar mücadelemiz devam edecek. Basın açıklamamıza  KESK Yürütme Kurulu üyeleri  Gönül KURAL ŞİMŞEK ve Zeynep KORKMAZ, Tarım Orkam Sen Genel Başkanı Ahmet KELEŞ, BES Genel Mali Sekreteri İsmet TEMEL, Tüm-Bel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent TÜRMEN, KÜLTÜR SANAT SEN Ankara Bölge Şube Başkanı Adnan BAŞPINAR katılım sağladı. Açıklamayız Genel Başkanımız Mesut BBALCAN okudu. BASINA VE KAMUOYUNA 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile kamudan, haksız ve hukuksuz bir şekilde binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. OHAL KALKTI ANCAK ...

Devamı »
Örnek Resim