Anasayfa / BİLGİ BELGE

BİLGİ BELGE

Şoför ve Dağıtıcı Personelin Görev/İş Tanımı

Son günlerde değişik illerden Genel Merkezimize gelen yakınmalara göre PTT Merkez Müdürlerinin şoför olarak çalışan arkadaşlarımıza dağıtıcı gibi görev yaptırmak istedikleri bu uygulamayı da PTT Genel Müdürlüğün 17.01.2012/831 sayılı yazısına dayandırdıkları yönünde şikâyetler gelmiştir. Genel merkezimizin yaptığı araştırmaya göre Genel Müdürlük her çalışan için görev/iş tanımı yapmaktadır. Aşağıda görüleceği üzere dağıtıcı ile şoför unvanının görevleri farklı olup şoför unvanındaki  “dağıtım ve teslim” ibaresinin anlamının şoför arkadaşların her zaman yaptıkları iş olan şubelerden gönderileri toplamak ve şubelere dağıtmak olduğu nettir. Çünkü dağıtıcının görev tanımında  “cihet mahallinde alıcılılarına teslim etmek” diye vurgulanmıştır. Bu sebeple illerde ve birimlerde görevli şoför ve dağıtıcı arkadaşlarımızın ...

Devamı »

21 Aralık 2011 Çarşamba günü yaptığımız greve ilişkin İFADE ÖRNEKLERİ

21 Aralık 2011 Çarşamba günü yaptığımız greve ilişkin çeşitli illerde soruşturmalar açılmıştır. Soruşturmalara yönelik olarak üyelerimiz ve üye olmayanlar için hazırlanan ifade örnekleri aşağıdadır. Ayrıca KESK WEB sitesinde 21 Aralık Grevine ilişkin online hukuki danışmanlık yapmak üzere bir bölüm açılmıştır. 21 Aralık grevine katıldıkları için haklarında “kamu zararı, amire itaatsizlik, o gün için tebliğ edilen görevi yerine getirmeme, halktan şikâyet, grev pankartı asma vb.” gibi farklı şekillerde soruşturma açılanlar da bu bölüme girip ilgili yerleri doldurduktan sonra 24 saat içinde hukuki destek alabileceklerdir. (www.kesk.org.tr) ÜYELER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  Üyesi bulunduğum Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının (ESM) bağlı olduğu ...

Devamı »

Avukat Yetki Belgesi

Kendilerine dava açılmasını isteyen üyelerimiz, dava ile ilgili tüm belgeleri tamamladıktan sonra aşağıdaki Avukatlık Yetki Belgesini de doldurarak  diğer belgelerle birlikte sendikaya göndermeleri gerekmektedir. AVUKATA YETKİ VERİLME BELGESİiçin tıklayınız

Devamı »

Sicil Notu Dava Dilekçe

Sicil Notuna Yönelik Bilgi ve Örnek Dava Dilekcesi Sicil notları maaş bordrolarında başarı düzeyi bölümünde görünmektedir. Başarı düzeyi normal şartlarda %8’dir. Başarı düzeyi kısmında %4 olan çalışanların sicil notunun A dan B’ye, %2 olanların C’ye ve %0 olarak görünen ise D’ye düşürüldüğü anlamına gelmektedir. Sicil notu Ocak ayının 15 inde öğrenilmekte olup, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir. Örnek Dava Dilekçesi hiçbir disiplin cezası olmadığı halde sicil notunun düşürülmesi durumunda kullanılabilen bir dilekçe formatıdır.

Devamı »
Örnek Resim