Anasayfa / HABERLER (sayfa 100)

HABERLER

PTT Özelleştirilmeye Çalışılıyor

AKP hükümeti tarafından hazırlanarak TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna getirilen posta çekleri arasındaki para transferlerinden ücret alınmasına yönelik yasa taslağının Komisyon görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile posta hizmetlerinin taşeronlaştırılmasının ve dolayısıyla özelleştirilmesinin yolu açıldı.. Konuya ilişkin Sendikamızın yaptığı basın açıklaması aşağıdadır.  BASINA VE KAMUOYUNA Türk Telekom’u 3 yıllık kârı karşılığında özelleştirdi! SIRA PTT’ yi ÖZELLEŞTİRMEYE GELDİ!Beş yılı aşkın hükümeti boyunca birçok kamu kurumunu uluslar arası sermayeye peşkeş çeken AKP’ nin hedefinde şimdi de PTT var. PTT, ülke genelinde her türlü mektubu, adli tebligatları, kredi kartı ekstresini, ev-cep telefonu faturasını, trafik cezalarını, kargoyu vb. postayı vatandaşlarımıza ulaştırıyor, mevduat ...

Devamı »

1 Nisan'da Alanlardayız

TBMM’de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB ortak eylem kararı aldı. Eylem planı bugün saat 13.00’de TMMOB’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. KESK Genel Başkanı İsmail H. Tombul’un okuduğu basın açıklamasında “yasa Meclis Genel Kuru lu’ndan geri çekilmezse 1 Nisan Salı günü saat 14.00’te Türkiye’nin her yerinde alanlara çıkılacağı, aynı gün Ankara’da TBMM Dikmen Kapısı önünde eylem yapılacağı, 6 Nisan’da ise İstanbul’da büyük bir miting yapılacağı” belirtildi. Biz Karşı Çıkarsak Yapamazlar! Türkiye’nin gündemine ilk olarak 16 Kasım 2002 tarihinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Acil Eylem Planı” ile ...

Devamı »

Şoförlere Yapılan Haksızlığı Durdurduk

Yargı bir hukuksuzluğa daha dur dedi. PTT’de şoförlerin istekleri dışında dağıtıcı kadrosuna atanmasına yönelik PTT Yönetim Kurulu kararının yürütmesini durdurduk. MÜCADELE BİZİM İŞİMİZ… KAZANIMLAR, HAKLARIMIZI GASPEDENLERİN KOLTUĞUNA  GİREREK DEĞİL MÜCADELE İLE  ELDE EDİLİR! PTT Yönetim Kurulu 18.09.2007 tarihinde aldığı 392 sayılı kararla kuruma ait motorlu taşıtları satarak motorlu taşıt hizmetlerini kiralık araçlar ile gördürmeye başladı. Bu kararla şoför kadroları lağveildi ve şoför arkadaşlarımızı dağıtıcı olarak atandı.   Bu haksız uygulama nedeniyle bir çok arkadaşımız emekli olmak zorunda kaldı.   Sendikamız Danıştay’da açmış olduğu dava ile   PTT Yönetim Kurulunun 18.09.2007 tarih ve 392 sayılı kararının yürütmesini durdurdu.   Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ...

Devamı »

Telekom'dan Ayrılanlar aile Yardımı Alacak

Telekom gibi özelleştirilen kurumlardan nakledilen kamu emekçilerinden fark tazminatı alanlara aile yardımı verilmemesi uygulaması sona erdi. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ekteki yazıya göre aile yardımlarının verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kamu kurumları sözkonusu yazı üzerine gerekli düzenlemeyi yapmaya başlamışlardır. Telekom’ dan başka kamu kurumlarına geçen çalışanların ekteki yazı ile çalıştıkları kuruma başvurarak konuyu takip etmeleri gerekmektedir.   T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü   Sayı        : B.07.0.BMK.0.15.115456-5   Konu      : Aile Yardımı                                                        17/3/2008*02991       ………………………………………………………….     Bakanlığımıza intikal ettirilen çeşitli yazılardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca eş ve çocuklar için yapılan aile yardımının, ilgili mevzuatı uyarınca ...

Devamı »

PTT Genel Müdürlüğü Önündeydik

PTT emekçilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerimizi dile getirmek için 08 Şubat 2008 Cuma günü saat:13:00′ de Genel Müdürlük binası önünde kitlesel basın açıklaması yaptık. Sorunlarımızı ve taleplerimizi sloganlarla dile getirdiğimiz eylemin basın açıklaması metni aşağıdadır. Bugün PTT Genel Müdürlüğünün önüne, bu kurumda çalışan 30 bin emekçinin yaşadığı sorunları ve taleplerimizi dile getirmek için toplandık. PTT, ülke genelinde her türlü mektubu, adli tebligatları, kredi kartı ekstresini, ev-cep telefonu faturasını, trafik cezalarını, kargoyu vb. postayı vatandaşlarımıza ulaştırıyor, mevduat toplama dışında her türden bankacılık işlemini yapıyor; onlarca firmanın kredi kartı ve iş-cep telefonu faturasını tahsil ediyor ve emekli maaşlarını ödüyor. Yaklaşık 3 bin işyeriyle ülkenin ...

Devamı »

PTT Genel Müdürü İle Görüştük

Sendikamızın Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile PTT Genel Müdürü Osman TURAL arasında 27 Aralık 2007 tarihinde yapılan toplantıda; başta personel alımı, yıllık izinlerin kullandırılması, gişe memurlarının mesai sorunları, ek ödemelerin kapsamı, teknik personelin ücretleri ve işyerlerinin güvenliği olmak üzere PTT emekçilerinin birçok sorunu görüşülmüştür. Görüşmeye ilişkin detaylar yazının devamındadır. 1- 2008 yılında Kuruma 750 Memur ve 250 dağıtıcı olmak üzere toplam 1000 çalışan alınacaktır. Atamaları yapılmak üzeredir. 2- Yıllık izinlerin kullandırılması yönündeki sıkıntıların sürdüğü ve 2007 yılında da birçok çalışana izinlerinin kullandırılmadığı ifade edilmiştir. Genel Müdür, yapılan genelgeye rağmen izinlerin kullanılamamasının birim yöneticilerinden kaynaklandığını ve doğacak sorumlulukların yöneticilere yükleneceğini ifade etmiştir. İzin ...

Devamı »

ÖZGÜR, DEMOKRATİK VE EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE İÇİN BİRARAYA GELDİK

KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen onbinlerce insan sabah saatlerinden itibaren Hipodrom ve Gar önünde toplanmaya başladılar. Saat 10.00’da harekete geçen kortejin tamamı Sıhhiye Meydanına geldiğinde saat 13.00 olmuştu. Mitingin katılımcısı kurumların platformdan katılımcıları selamlamasının ardından, KESK Genel Sekreteri Abdullah Daşdemir, TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaparak özgürlükçü ve demokratik bir anayasa ile birarada yaşam çağrısında bulundular. Çağrıcı kurumların  konuşmalarının ardından KESK Genel Başkanı İsmail H. Tombul, miting çağrıcıları adına ortak konuşmayı yaparak mitingin amacını ve taleplerini dile getirdi.  Sık sık sloganlarla kesilen konuşmanın ardından Sevinç Eratalay ve ...

Devamı »

ORTA OYUNUNDA SON PERDE: UZLAŞTIRMA KURULU

Hükümet ile yapılan Toplu Görüşmelerde 15 gün boyunca Kamu Emekçilerini oyaladıktan sonra, 5 YTL olan sendika aidat yardımını 10 YTL’ye çıkartarak masadan kalkan Konfederasyonlar, parçası oldukları oyunu sürdürmekte ısrar ediyorlar. Kamu emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyini sağlamak yerine, yüzde 2+2’lik zamma “evet” diyenler, durumlarını kurtarabilmek için “Uzlaştırma Kurulu”ndan medet ummaktadırlar. Kamu emekçilerinin mali ve sosyal talepleri, sözleşmeli personelin kadrolu istihdam talepleri ve emeklilerin insanca yaşam talepleri görmezden gelinerek, sadece 10 YTL’lik fark için Uzlaştırma Kurulu’na başvurmak, Kamu Emekçileriyle alay edenlere ortaklık etmektir. 4688 Sayılı yasanın tüm kurumları gibi, Uzlaştırma Kurulu da göstermelik ve bağlayıcılığı olmayan bir kurumdur. Kurul’un yegâne ...

Devamı »

SENDİKALARA EŞİT MESAFEDE DURMAK ZORUNLUDUR

Sendikamızın yıllardır savunduğu Kurum yöneticilerinin çalışanlara ve bütün sendikalara eşit davranmaları yönündeki talebi hakkında PTT Genel Müdürlüğü 0.71.00.06-915.12 sayılı ve 27/08/2007 tarihli bir genelge yayımladı. Sendika yönetici ve temsilcilerinin Kurumdaki yönetici pozisyonlarını, unvan ve yetkilerini suiistimal ederek çalışanların sendikal tercihlerini etkilemeye çalışmaları ve  çalışanlar üzerinde baskı kurmaları kabul edilemez. Sendikamız Kurum yöneticilerinin sendikalara eşit mesafede olmalarını talep etmektedir ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir.  

Devamı »

TOPLU GÖRÜŞMELER: SONUÇ YİNE SEFALET

Bu yıl altıncısı yapılan toplu görüşmelerde sonuç maalesef beklendiği gibi oldu. Hükümetin önerdiği taban aylığa 15+15 YTL’lik artış, yüzde 2+2’lik zam ve 20+20 YTL’lik ek ödemelere göre, şu an 744 YTL olan en düşük memur maaşı Ocak 2008’de 792 YTL, Temmuz 2008’de ise 841 YTL olacaktır. Altı aylık dönemler için yaklaşık 50’şer milyonluk bir maaş artışına tekabül eden bu zamların günlüğü 1,7 YTL’ye gelmektedir. Bu parayla da günde ancak 3 simit alınabilir. AKP hükümeti kamu emekçileriyle adeta dalga geçmektedir. Hükümeti, IMF’yle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda oluşturduğu Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde öngördüğü zammı önererek, kamu emekçilerini bir kez daha sefalete mahkûm ...

Devamı »
Örnek Resim