Anasayfa / HABERLER (sayfa 98)

HABERLER

AİHM:Memurların Toplu Sözleşme Hakkı Vardır

KESK’e Bağlı TÜM BEL SEN, Gaziantep Belediye ile yaptığı toplu sözleşmenin bir süre sonra uygulanmaması ve yerel mahkeme tarafından “yasalara uygun sayılmaması” üzerine, konuyu AİHM’ne taşımıştı. AİHM verdiği kararda Kamu çalışanlarının Toplu Sözleşme hakkının olduğunun altını çizerek Hükümetin bu karara uymasını vurguladı. Sendikamız Haber-Sen 14 Agustos 2008 tarihinde PTT ve TRT Genel Müdürlüklerini yazılı olarak Toplu Sözleşmeye Davet etmiş ;ancak kurumlar bu talebi olumsuz karşılamıştı.  Uzun yıllar süren mahkeme süreci sonucunda AİHM Büyük Daire kararını 12 Kasım 2008 (bugün) Türkiye saati ile 16.45’te açıkladı. Mahkeme bu kararı ile kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkının bulunduğunu ve Anayasa’nın 90. maddesi gereği bu ...

Devamı »

PTT Görevde Yükselme Yönetmeliği Değiştirildi.

Posta Ve Telgraf Teşkilati Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 02.11.2008 tarihli resmi gazetede yayınarak yürürlüğe girdi.Sendikamız Yönetmeliği incemektedir.Emekçi dostlarımızın konu hakkındaki düşüncelerini sendikamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden: POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/3/2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Kontrolör” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 2 ...

Devamı »

Ek Ödeme İçin Binlerce Dilekçe Başbakanlıkta

Yüksek Planlama Kurulu kararı ile PTT emekçilerine ek ödeme verilmemişti. Aynı kararla PTT’de çalışan yükseköğrenimli Memur ve Dağıtıcıların dâhil olduğu çalışanların ödemelerinde düşme olduğu gibi Ocak 2008 tarihinden itibaren geriye alma durumu oluşmuş durumdadır. Sendikamız, PTT çalışanlarına ek ödeme verilmesi talebiyle Başbakanlığa yönelik başlattığı dilekçe kampanyası sonucunda topladığı 5100 dilekçeyi, Başbakanlık önünde yaptığı Basın açıklamasıyla teslim etti. Haberin devamını okumak için başlığa tıklayınız. Basına ve Kamuoyuna EK ÖDEME FİYASKOYA DÖNDÜ Toplu Görüşme parodisinde “sarı sendikaları” parmağında oynatan Hükümet, “eşit işe eşit ücret” masalıyla da bütün kamu çalışanlarıyla dalga geçti. ”Eşit işe eşit ücret” adı altında hazırlanan (2008/14012 sayılı) Bakanlar Kurulu ...

Devamı »

Kamu Personeline En Az Pay Ayrılan Ülkeyiz

KESK-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında Gayri Safi Milli Hâsılasından kamu personeline en az pay ayıran ülke. KESK-AR tarafından Eurostat tarafından yayınlanan Avrupa Birliği Ekonomik ve Finansal Göstergeleri ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Orta Vadeli Mali Plan 2008-2010 verileri üzerinden hazırlanan araştırmaya göre, Türkiye, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’dan kamu personeline az payı veren ülke durumunda. Avrupa- 27 ülkeleri için kamu personel giderlerinin GSMH içindeki payı 2008 yılı için yüzde 10,7 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 6,6 oranındadır. Yani Avrupa-27 ülkeleri için GSMH içinde kamu çalışanlarına ayrılan pay, Türkiye’dekinden yüzde 62 daha fazladır. MALTA’DA KAMU PERSONELİNE AYRILAN PAY, ...

Devamı »

KESK'ten SSGSS Yönetmeliklerine Dava

Konfederasyonumuz 28 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Sigortası İşlemler Yönetmeliği” ile “Sosyal Sigortalar İşlemler Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açtı. Dava dilekçesinde sözkonusu yönetmeliklerin uygulamalarının durdurulmasının yanısıra, SSGSS yasasının Anayasaya aykırı hükümeriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine başvurulması istemi de yeralmaktadır. Konuyla ilgili diğer Yönetmelik ve Tebliğler incelenmekte olup, süreleri içinde gerekli görülenler ile ilgili davalar ayrıca açılacaktır.

Devamı »

KESK YPK Kararına Dava Açtı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, KİT’lerdeki sözleşmeli personelin ek ödemelerini düzenleyen Yüksek Planlama Kurulu kararına karşı 17 Ekim 2008 tarihinde Danıştay’a dava açtı. KESK tarafından açılan dava, 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin YPK kararının 6. maddesinin 2. paragrafının (a, b, c, ç, d) bentlerinde yer alan yüzdelik oranların iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını içeriyor.

Devamı »

YPK Kararını Başbakanlık Önünde Protesto Ettik

Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kamuda çalışan sözleşmeli personelin ek ödeme kapsamı dışında bırakılmasını protesto etmek için Başbakanlık Binası önünde Haber-Sen, ESM, ve BTS üyeleri ile KESK’e bağlı sendika üyelerinin katılımı ile Basın açıklaması yapıldı.Basın açıklaması yazının devamındadır.   Hepinizin bildiği gibi, 16 Ağustos 2008 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da yaptığı basın toplantısıyla, “eşit işe eşit ücret” anlayışını hayata geçirmek için kurumlarından ek ödeme alamayan tüm kamu çalışanlarına ek ödeme yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden sadece 1 ay geçtikten sonra yine Erdoğan’ın Başkanlığındaki Yüksek Planlama Kurulu kararıyla hükümet kendi kendini yalanlamış oldu. 26 Eylül 2008 tarihinde alınan ve 14 Ekim ...

Devamı »

EK Ödeme Eylemlerimiz Yayılıyor

YPK kararı nedeniyle sözleşmeli personele ek ödeme verilmemesi nedeniyle 15 Ekim 2008 (buğün) Türkiyenin bir çok ilinde PTT çalışanları ayağa kalktı. Eylemlerimiz devam ediyor. Sendikamızın 10 Ekim 2008 tarihinde başlattığı Başbakanlığa yönelik kampanya hızla yayılıyor. Binlerce dilekçe toplandı. Kampanya hafta sonuna kadar devam edecek. Toplanan dilekçeler Başbakanlığa yapılacak protesto ile verilecek. Bugün ( 15 Ekim 2008 saat 12.30 ‘da Başbakanlık hizmet binası önünde protesto eylemi yapıyoruz. Tüm emekçilerin katılmasını bekliyoruz

Devamı »

Maraş Katliamını Unutmadık

Maraş Katliamının üzerinden 30 yıl geçti. 1978 yılının Aralık ayında bir avuç faşist tarafından başlatılan provokasyonlar hızla tırmanmış ve kitlesel bir katliama dönüştürülmüştür. Saldırı doğrudan alevi yurttaşlarımızı hedef almış; yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden yüzlerce insanımız katledilmiştir. Gerici, faşist saldırganlar devlet aygıtının gözetimi altında bu tüyler ürpertici katliamı yapabilmişlerdir. Olanları unutmadık! Maraş katliamı 1978 yılında toplumsal muhalefetin önüne set çekmek için planlanmış bir derin devlet/gladio/Ergenekon operasyonudur.Bu gerçek bizzat dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından da dile getirilmiştir. Katliam sonucu 11 ilde “sıkıyönetim” ilan edilmiş ve 12 Eylül faşizmine giden yol açılmıştır. Ülkenin güvenlik güçleri başta ordu ve polis olmak üzere “gizli ...

Devamı »

Ek Ödemelere Yönelik Bir Dava da Bizden

Konfederasyonumuz KESK, Bakanlar kurulu kararıyla Memurlara ek ödeme yapılması ertesinde, sözleşmeli personele ek ödeme verilmesini engelleyen 2008 YPK kararının resmi gazetede yayınlanmasının hemen ertesinde dava açmıştı. Sendikamız örgütlü olduğu kurumların çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak ayrıca bir dava daha açtı. Konu hakkında KESK Genel Başkanı Sami EVREN’in Devlet Bakanı Murat Başeskioğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını okumak için haberin BAŞLIĞINA tıklayınız. KESK DEVLET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ 7 Kasım 2008 tarihinde Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sami EVREN ‘in katıldığı bir görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmede, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nde 14 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren ...

Devamı »
Örnek Resim