Anasayfa / KADIN (sayfa 2)

KADIN

İstanbul Sözleşmesi feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali için dava açtık.

19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” feshedilmiştir. Sendikamız tarafından sözleşmenin feshine yönelik Cumhurbaşkanı kararının iptali ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ibarenin Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, kadınlarla erkekler ...

Devamı »

7.Dönem 1.Kadın Meclis Toplantımız 27.01.2021 çarşamba günü toplandı.

7.Olağan Genel Kurulumuz sonrası pandemi dönemi tedbirlerinden dolayı gerçekleştirilemeyen Kadın Meclisi toplantımız, 27.01.2020 Çarşamba akşamı, zoom üzerinden online olarak gerçekleştirildi. 7.dönem 1. Kadın Meclis toplantısı, Şube Kadın Sekreterlerimiz ve Kadın Meclis üyelerimizin katılımıyla saat 20.00 da başladı ve 4 saat sürdü. Toplantıda sırasıyla; • Genel Bilgilendirme • Siyasal ve Sendikal sürecin değerlendirilmesi • Örgütlü olduğumuz kurumlarda kadın emekçilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri • Önümüzdeki dönemin planlanması (8 Mart, Kadın Dergisi çalışması, Eğitim planlanması) Maddeleri ele alındı. Toplantı çıktıları daha sonra dosya halinde paylaşılacak.

Devamı »

KADINLAR SOKAKLARDA, MEYDANLARDA… KADINLAR HER YERDE!

25 KASIM’DA KADIKÖY’DEYİZ! Kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetle mücadele için 25 Kasım da Kadıköy’de düzenlenecek buluşmaya davet için KESK’li kadınlar İstanbul’da Mecidiyeköy’de buluştu. KESK Kadın Meclisi’nin düzenlediği çağrıya Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman, Basın Sekreterimiz Banu Savaş, İstanbul 5 No’lu Şube Başkanımız Özlem Berkit’de katıldı. KESK İstanbul Kadın Meclis’i üyelerinden Deniz Salman bütün kadınlarımızı alanlara davet etti ve yine Kadın Meclisinden Gamze Yıldırım basın bildirisini okudu. BASINA VE KAMUOYUNA YAŞAMIMIZI SAVUNMAK İÇİN ALANLARDAYIZ, HERYERDEYİZ! Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar, savaşlar, derinleşerek devam ederken bugün de Covıd 19  pandemisiyle birlikte  devletler, uyguladıkları baskıcı politikalarla ...

Devamı »
Örnek Resim