Anasayfa / Basın Açıklamaları / GENEL MERKEZ AÇIKLAMALAR / BİZ HABER-SEN’Lİ KADINLAR SÜRGÜNLERİNİZİ, KEYFİ UYGULAMALARINIZI, KANUNSUZLUĞUNUZU TANIMIYORUZ! KABUL ETMİYORUZ!

BİZ HABER-SEN’Lİ KADINLAR SÜRGÜNLERİNİZİ, KEYFİ UYGULAMALARINIZI, KANUNSUZLUĞUNUZU TANIMIYORUZ! KABUL ETMİYORUZ!

BASINA VE KAMUOYUNA

Biz Haber-Sen’li Kadınlar Sürgünlerinizi, Keyfi Uygulamalarınızı, Kanunsuzluğunuzu Tanımıyoruz! Kabul Etmiyoruz!

Hak, hukuk ve yasaları tanımayan PTT yönetimi iktidardan aldığı güçle, kendini yasalardan üstün görmekte ve keyfi uygulamalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Sendikamız Haber-Sen ise bu usulsüz, keyfi uygulamalara karşı durmakta ve emekçi arkadaşlarımızın taleplerini aktarmaya, çözüm bulmaya, alternatif uygulamaları yöneticilere sunmaya çalışmaktadır.

Ama geldiğimiz noktada arkasına aldığı siyasi gücü bir silah haline getiren yöneticiler, özellikle Haber-Sen yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri üzerinden, insanlık onuruna sığmayan bir propaganda yürütmektedir. Biliyoruz ki hükümet güdümlü sarı sendikalar da bu senaryonun bir parçasıdır.

Peki, PTT niçin bizleri sürgün ediyor?

7201 sayılı Tebligat Yasasının gereklerini yerine getirmeyerek suç işleyen kurumun  hukuksuzluğuna hayır dediğimiz için,

2018’den bu yana kuruma personel alımının yapılmamasının doğru olmadığını söylediğimiz için,

2014’ten beri görevde yükselme sınavları açmayıp, yönetici kadrolarına kendi yandaşlarını atamalarına itiraz ettiğimiz için,

Kurumun parçalı personel yapısına, performansa dayalı ve esnek çalışmaya, angaryaya, sayı dayatmasına karşı çıktığımız için,

Liyakatsiz, iş bilmez yöneticilerin idari kadrolara atanmasına dur dediğimiz için,

Usulsüzlük, yolsuzluk ve bilinmeyen zararlara karşı çıktığımız için TAYİN ADI ALTINDA SÜRGÜN ediliyoruz.

Eline geçirdiği gücü kadınlar üzerinde kullanmaktan çekinmeyen Erk ‘sizler, aynı şiddeti emekçiler üzerine de uygulamaktadır.

Genel itibari ile taleplerimiz PTT’nin yasa, kanun ve yönetmeliklere riayet etmesidir. PTT sürgün edilen yöneticilerimizin hizmet gereği ile yaptığını ifade ediyor. Hizmet gereği dedikleri konu; insanlık dışı uygulamalardır.  Bir temsilcimizi İstanbul’dan 1800 km uzaklıktaki Hakkâri Çukurca’ya, kanser hastası olan Şube yürütme kurulu üyemizi tedavi olamayacağı tam teşekkülü hastane olmayan yere göndermek HİZMET GEREĞİ midir? Ya da eşi de posta emekçisi olup iki küçük çocuğu olan Merkez Denetleme Kurulu üyemiz bir kadını ailesinden ayırarak Batman’dan Iğdır’a göndermek de HİZMET GEREĞİ midir?

PTT yönetimi yetkilerini kötüye kullanarak 4688 sayılı Kanun’un 18. Maddesini bilerek ve isteyerek çiğniyor ve kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyorlar. Yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen emekçi arkadaşlarımız iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa, örgütlenme alanının dışına sürülerek üzerlerinde baskı yaratmaya çalışıyorlar.

Amacımız; üye, temsilci ve yöneticilerimize uygulanan bu hukuksuzluklara sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı vurgulamaktır.

Bu sorumlulukla biz Haber-Sen’li kadınlar; yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi buradan bir kez daha duyurmak istiyoruz.

Bugün, kurumlarımızda yapılan tayin ve atamalarda kıstas siyasi iktidara yakınlıkla ölçülmektedir. Unvan alabilmek ve istediğin yere atanabilmek için liyakat ve kariyer yerine siyaseten yakınlık hakim anlayış haline gelmiş. Görevde Yükselme Sınavlarında yaşanan hukuka aykırılıklar ile yeni mağduriyetler ortaya çıkmış, kurum içi eşitsizlikler derinleşmiş, iş barışı bozulmuştur.

Tüm bu yaşadığımız hukuksuzluklar karşısında Anayasal bir hak olan basın açıklaması yapma hakkımız, her defasında engellenmeye çalışılmakta ve sesimizi kamuoyuna duyurmamıza engel olunmaktadır.

İşin özü; demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyip, tam aksi uygulamalar yapan siyasi iktidarın kurumlara atadığı bürokratların “ben yaparım oldu” anlayışı sonucu pek çok hukuksuzlukla karşı karşıyayız.

Bu hukuksuzluklar açıkça Anayasaya, ulusal ve uluslararası yasalara aykırı olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa da aykırılık taşımaktadır.

Bu kararların alınmasında söz sahibi olan kurum yöneticilerine sesleniyoruz; “Hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan ve sürgünlerden bir an önce vazgeçin!”  

Kendi gücüne, örgütlü mücadelenin önemine inanan biz kadınlar ve emekçileri; bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler kadın mücadelesi ve Tüm Haber-Sen’den bugüne kadar tüm baskılar karşısında mücadeleden geri durmadık ve bundan sonra da geri durmayacağız.

 

YAŞASIN HABER-SEN,

YAŞASIN KESK,

YAŞASIN ONURLU MÜCADELEMİZ!

HABER-SEN KADIN MECLİSİ

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

PTT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

PTT Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Hakkında 17.02.2024 tarihinde yapılan PTT Görevde Yükselme sınavı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × three =

Örnek Resim