Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Başbakanlık Genelgelerine Karşı Danıştay’da Dava Açtık!

Başbakanlık Genelgelerine Karşı Danıştay’da Dava Açtık!

Başbakanlık tarafından 17/02/2016 tarihinde 2016/4 sayılı “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Genelgede ile kamu çalışanlarının sendikalara veya derneklere üyeliği idari amirin tasarrufu ile sınırlandırılmak istenmektedir. Bu durum Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşme hükümlerinde yer alan sınırlama nedenlerinin hiç birine uygunluk göstermemektedir.

Genelge; belirsiz ve tanımsız bir sınırlama getirmesi, idari amirlere yargının görev alanına girerek suç ve suçlu yaratmasına imkan tanınması,  belirsiz ifadeler içermesi nedeniyle keyfi uygulamalara yol açacak olması, Anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerde yer alan düzenlemelere aykırı olması nedenleriyle hukuka aykırıdır.

Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine, Anayasanın 38. maddesi uyarınca suç ve cezaların kanuniliği ilkesine, 128/2 maddesine ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na aykırı olan Genelgenin iptali istemi ile Sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Kamu emekçilerinin acil sorunu ayrımcılığı derinleştirecek bir düzenleme değil, insanca yaşanacak bir ücret, güvenceli çalışma ve sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Ülkemizde barış ve kardeşliğin tesis edilmesidir.  

Dolaysıyla Haber-Sen; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka ve Anayasaya, uluslararası sözleşmelere, AİHM kararlarına, temel hak ve özgürlüklere aykırı olan, Başbakanlık tarafından yetki gaspı yapılarak yürürlüğe giren her iki genelge aleyhine öncelikle Yürütmenin Durdurulması ve İptali talebiyle, 07.03.2016 tarihinde Danıştay’a başvurarak dava açmıştır.

       YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                    : Haber-Sen (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

Adakale Sok. No:28/1 Yenişehir/Ankara

VEKİLİ                       : Av. Meltem Salman Altunoğlu- Adakale Sok. No:28/1 Yenişehir/Ankara

DAVALI                     : Başbakanlık/Ankara

D.KONUSU              : “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” konulu 2016/4 sayılı genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında.

T.TARİHİ                   : 17.02.2016

AÇIKLAMALAR       :

Başbakanlık tarafından 17/02/2016 tarihinde 2016/4 sayılı “Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları Hakkında” konulu bir genelge yayınlanmıştır.

Dava konusu Genelge Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine, Anayasanın 38. maddesi uyarınca suç ve cezaların kanuniliği ilkesine, 128/2 maddesine ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na aykırıdır.

Genelgede;

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

KAYYIM ANLAYIŞINI VE İKTİDARIN İKİRCİKLİ YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA  Kayyım Anlayışını ve İktidarın İkircikli Yaklaşımını Reddediyoruz Demokrasi olmasa basın özgürlüğü de ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 5 =

Örnek Resim