Anasayfa / HABERLER / Yıllık İzin Kullandırmayan Yöneticilere Suç Duyurusu

Yıllık İzin Kullandırmayan Yöneticilere Suç Duyurusu

Muğla İlinde çalışan PTT emekçilerinin yıllık izinleri yöneticilerce personel eksikliği bahane edilerek yıllardır kullandırılmamaktadır. Sendikamız İzmir Şubesi Muğla ili PTT yöneticileriyle defalarca görüşerek bu sorunun çözülmesini istemiş ancak yöneticiler hiçbir çözüm üretmemiş ve çalışanları oyalama yoluna gitmeyi tercih etmişlerdir. Muğla İlinin nüfusu turizm nedeniyle yaz aylarında artmaktadır. PTT emekçilerinin bu durum karşısında yıllardır gösterdiği fedakarlığın da çare olmadığını, çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığı ve  hizmetlerde aksama olduğu anlaşılmıştır. Muğla Yöneticilerine ve PTT Genel Müdürlüğüne bu sorunlar aktarılmış olmasına ve tüm iyi niyetli ısrarlarımıza karşın emekçilerin yasal hakları olan yıllık izinlerinin kullandırılmaması nedeniyle, Muğla PTT Başmüdürü, PTT Merkez Müdürü ve ilgili tüm yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Muğla PTT Emekçilerinin sendikamızın bu eylemine büyük destek vermeleri dikkat çekti.

İzmir Şubelerimiz, Muğla PTT’den hizmet alan vatandaşlardan PTT Genel Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına ve Başbakanlığa iletilmek üzere imza toplamış,

Muhtarlara konu hakkında bilgi vermek ve çözümde katkılarını almak amacıyla mektup gönderilmiş,

Ve ardından Emekçilerin haklarını kullandırmayan Muğla PTT Yöneticileri hakkında 10 Temmuz 2009 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur.

Savcılık görevini yapmayan yöneticileri makamına çağırtarak ifadelerini almış ve işlemler devam etmektedir.

Sendikamız  emekçilerin haklarına duyarlı olmayan ve haklarını kullandırmaya yanaşmayan yöneticiler hakkında suç duyurularına devam edecektir.

 

 

Sendikamızın son yıllardaki ısrarlı çabaları neticesinde PTT Genel Müdürlüğü yıllık izinlerin kullandırılması için 3 genelge yayınlamış; ancak Bu genelgeler işyeri yöneticileri tarafından türlü bahanelerle uygulanmamıştır.  Bu durum karşısında PTT Genel Müdürlüğü de “ben görevimi yaptım” demek için bu genelgeleri yayınlamış olmaktadır. İşin çözümünü sağlayacak adımları atmakta isteksiz davranmaktadır. PTT’nin kar etmesi için PTT emekçilerinin bayramlarda, resmi tatillerde, cumartesi günleri hukuksuz çalıştırılmaları yetmiyormuş gibi yıllık izinlerinin de kullandırılmaması, Sendikamızca Emekçilerin yasal ve Anayasal olan kazanılmış haklarına saygısızlık olarak değerlendirilmektedir.

Kaldı ki Personel yetersizliği nedeniyle hizmetler vatandaşa zamanında ulaştırılamıyor ve Dağıtıcı arkadaşlar vatandaşla kötü olmak durumunda kalıyor.

Emekçilerin yasal haklarına duyarlı ve saygılı olması gereken yöneticilerin işyerlerindeki sorunları çözmek için çaba gösterip Genel Müdürlüğü Personel alımı konusunda ikna etmek yerine; günün 8 saatini birlikte geçirdiği mesai arkadaşlarının haklarına el uzatmak kolaylarına gitmektedir. Emekçi bu haksızlığa razı gelmez.

 

Sendikamız son 3 yıldır her toplantıda, her fırsatta yıllık izin sorununu gündeme getirmiş, tartışmış, çözüm talep etmiştir. Olmadı 25–27 Şubat 2009 tarihinde Ankara’ya 3 günlük Postacı Yürüyüşü gerçekleştirmiştir. Ancak PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı az personelle çok iş yaptırmak ve kar etme politikası güttükleri için bırakın personel almayı Nisan ayında korsa bir anlayışla çıkarılan bir yasa ile PTT’de asgari ücretli taşeron sistemi yasal dayanağa oturmuşlardır. Bu yasa ile PTT emekçilerinin fedakârlığını hiçe saydıkları, dikkate almadıkları çok net anlaşılmıştır.

 

Muğla İlinde İzmir Şube yöneticileri ve Genel Başkanımız Ali Yılbaşı tarafından düzenlenen basın açıklaması aşağıdadır.

 mugla5

mugla4

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sayın Basın Mensupları,Sevgili Muğla Halkı,

Sizlerle,sıcak demeden,soğuk demeden her gün evinize,işyerinize mektup getiren,sizden biri olan postacıların sorunlarını paylaşmak istiyoruz.

Uzun zamandır PTT’de, artan iş hacmi ve yetersiz sayıda kalan personel nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorun sadece çalışanları değil, PTT hizmetinden yararlanmak isteyen ve pek çok sorunla karşılaşan halkı da ilgilendirmektedir. Sendikamız bu konu ile ilgili birçok kez ve birçok yerde eylemler düzenlemiş basın açıklamaları yapmış,yürüyüşler düzenlemiş,ilgili makamlara e-mail,mektup ve faks göndermiş,imza toplamış ve yüz yüze görüşmeler yapmıştır.

Bugün de Muğla da bir dizi etkinlik düzenleyerek, yaz sezonunda neredeyse 10 kat artan nüfusa karşılık değişmeyen personel sayısı ile hizmet vermeye çalışan PTT Muğla Başmüdürlüğü ve bağlı müdürlüklerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek istiyoruz.

 

1-PERSONEL YETERSİZLİĞİ

Muğla PTT Başmüdürlüğü ve bağlı PTT Merkez Müdürlüklerinde 66 personel  eksik olup buna bağlı olarak ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

·        Bazı Merkezlerde dağıtıcılar ve gişe memurları  haftada 6 gün, sabah 8.00 akşam 20.00 saatleri arasında  günde 12 saat çalıştırılıyor. Fazla çalışma karşılığında fazla mesai ücreti ödenmiyor.

·        PTT Genel Müdürlüğünün değişik   firmalarla  yaptığı  sözleşmeler nedeniyle Havale ödeme, Havale kabul, APG, Koli,Mektup, Kredi Kartları ödemeleri , her türlü Telefon Tahsilatı, Elektrik, Su, Emekli maaşı  ve  benzeri  işlemler nedeniyle  iş yoğunluğunun arttığı bilinmektedir. Mevcut personelle günlük işlemlerin tümünün yapılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle turizm sezonunda vatandaşın sırada bekleme süresi artmaktadır.Yaz aylarında personelin iş çıkışı saat 19.30 – 20.00’yi bulmaktadır.Bu durum çalışanlar üzerinde  psikolojik ve fiziksel  rahatsızlıklar yaratıyor. Hasta personelin  tedavi için doktora  gitmesinde bile sıkıntılar yaşanıyor..

·        Yıllardır  personelin tamamı anayasal hak olan yıllık izinlerini Genel Müdürlüğün muhtelif zamanlarda yayınladığı genelgesine rağmen tamamını kullanamıyor. Bazı personel ise hiç izin alamıyor.

·        Fazla çalışmaya örnek olarak: Fethiye PTT Merkez Müdürlüğüne bağlı Hisarönü ve Göcek PTT Şubelerinde 1 memur 1 dağıtıcı çalışıyor. Bu beldeler tatil yöresinde bulunduğundan  sezon açılınca nüfus en az 10 katına çıkıyor. Özellikle mevcut personel iş yoğunluğundan bunalmış durumdadır.

·        Bu durum turizm bölgesinde faaliyet gösteren PTT işyerlerinin çoğunda yaşanmaktadır.Yaz aylarında artan nüfusa rağmen zaten yetersiz  olan personelle hizmet verilmeye devam edilmektedir.

·        Personel yetersizliği nedeniyle aksayan hizmetlerden dolayı vatandaşla PTT personeli karşı karşıya gelmekte,vatandaşlarımız tepkilerini çalışan arkadaşlarımıza göstermektedir.

·        Sürekli artan iş yoğunluğu ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi nedeniyle emekliliği gelen personel emekli olmakta yerine personel alınmadığından var olan sıkıntılara yenileri eklenmektedir. 

 

mugla3

2-ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ;

·         Her yıl karını artırmak için yoğun çaba gösteren PTT yönetimi aynı özeni çalışanlara göstermemektedir.  Posta dağıtıcıları sürekli 30-40 kg.a varan kargo ve posta çuvalları taşımaktan ve gişelerde yerlerinden kalkmadan saatlerce vatandaşa hizmet vermekten bel ve boyun fıtığı hastalıkları gibi meslek hastalıkları giderek artmaktadır.

·        İş yoğunluğu,personel yetersizliği gibi nedenlerden bunalan PTT çalışanlarında fiziki hastalıkların yanı sıra psikolojik rahatsızlıklar da had safhaya ulaşmıştır. İntihar girişiminde bulunan arkadaşlarımıza dahi rastlanmaktadır.

·        Postaların taşındığı çuvallar düzenli temizlenmediğinden üzerinde barındırdığı mikroplar çalışanların bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır.

·        Tasarruf tedbirleri nedeniyle iş yerlerine yeterli sayıda temizlik görevlisi alınmadığından iş yerlerimizin temizlik sorunu ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.

·        Dağıtım servislerinin fiziki koşulları da çalışma koşullarına uygun  düzenlenmediğinden sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktan uzaktır.

  3-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 

Bugüne kadar yaşanan şube soygunlarında dört arkadaşımız yaşamını yitirmiş, onlarcası yaralanmıştır.Soygunlarda yaklaşık 3 milyon TL.çalınmıştır.Çalınan paraların bir kısmı ise personelden tahsil edilmektedir.

Yaşanan bu olumsuzluklar üzerine PTT Genel Müdürlüğü iş yerlerimize alarm sistemi ve kameralar kurmaya başlamıştır.

4-TAŞERON FİRMA ELEMANLARININ DURUMU:

PTT yönetimi var olan personel sıkıntısını aşmak için hizmet satın alma yöntemi ile özel şirketlerle anlaşmalar yaparak taşeron şirket işçisi  istihdam etmektedir.Bu işçiler asgari ücretten ve neredeyse günde 12 saat iş güvencesiz ve sendikasız çalıştırılmaktadır. Bu durum ise çalışanlar arasında iş barışını bozmaktadır. Bu nedenle de verimli hizmet verilememektedir.

Yaşadığımız sorunlar gerek Muğla PTT Başmüdürlüğü yetkililerine,gerekse PTT Genel Müdürlüğüne defalarca yazılı olarak iletilmesine rağmen çözülememiştir.

      Haber-Sen olarak, Muğla ve ilçelerinde,

     Daha sağlıklı ve nitelikli PTT hizmeti vermek için kuruma yeterli sayıda memur ve dağıtıcı alınmasını,

   Çalışma koşullarının acilen  düzeltilmesini, personelin sağlıklı,temiz ve güvenli  koşullarda çalışabilmesini,

   Turizm bölgelerinde çalışan PTT personeline  ek ödeme (örneğin Turizm Tazminatı) yapılmasını,

   İş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini  kullanamayan personelin hiç değilse Cumartesi- Pazar günleri  çalışmamasını, anayasal bir hak olan izin hakkının koşulsuz kullandırılmasını,

  Sadece Muğla’da değil tüm PTT merkez ve şubelerinde, yeterli sayıda ve kadrolu personel  çalıştırılmasını, taşeron firma çalışanlarının kadroya alınarak diğer çalışanlarla aynı haklara ve güvenceye sahip olmasını,

     PTT şubelerinde ve paranın bankaya taşınmasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını,

    PTT çalışanlarının emeği ve alın teri ile oluşan Müteselsil Kefalet Sandığı’ndaki milyarlarca lira  gasp edildi. Bu haksızlığın hemen çözümlenmesini ve gerekli çalışmaların Hükümet ve Genel Müdürlük  tarafından hemen başlatılmasını ve çalışanların paralarının en kısa zamanda kendilerine iade edilmesini,

  Ve PTT’yi özelleştirecek ve çalışanları köleleştirecek yasa tasarılarının  hemen geri çekilmesini ve en eski kamu kurumlarımızdan biri olan PTT’nin halkın PTT’si olarak,  hızlı, güvenilir, çağdaş kamu hizmetine devam etmesini istiyoruz.

Bugüne kadar haklı taleplerimize yanıt vermeyen ve çözüm bulmayan Muğla PTT Başmüdürlüğü yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu ve çalışanların sesine kulak vermeyen Ulaştırma Bakanlığı’na ve PTT Genel Müdürlüğü’ne bu kez Muğlalı vatandaşlarımızdan topladığımız yüzlerce imzayı göndererek,onları vatandaşın sesine yanıt vermeye çağırıyoruz.

 

HABER-SEN İZMİR 1 VE 2 NOLU ŞUBELER

 

 

 

 

 mugla2

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen − one =

Örnek Resim