Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Davalarımız / İstanbul Sözleşmesi feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali için dava açtık.

İstanbul Sözleşmesi feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali için dava açtık.

19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” feshedilmiştir.
Sendikamız tarafından sözleşmenin feshine yönelik Cumhurbaşkanı kararının iptali ve kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ibarenin Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır.

Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak amaçlarını taşıyan İstanbul Sözleşmesi bağlayıcılığı ve yaptırım gücü olan ilk sözleşmedir.

Sendikamız, Evrensel İnsan Hakları belgesine dayanan uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, Ataerkil sistem ve onun yarattığı zihniyet ile politik alanı sorgulayarak, cinsiyet özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamayı esas almayı, ulusal ve uluslararası kadın örgütleri ile işbirliği yapmayı, kadın üyelerin çalışma yaşamında ve sendikada kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretmeği, yeni haklar elde etmeleri için pozitif destek sunmayı amaç edinmiş bir sendikadır. Sendikamız bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

PTT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

PTT Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Hakkında 17.02.2024 tarihinde yapılan PTT Görevde Yükselme sınavı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − ten =

Örnek Resim