Anasayfa / KADIN / Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Şiddete Karşı Kadınlar Mücadelede Buluşuyor!

Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Şiddete Karşı Kadınlar Mücadelede Buluşuyor!

Konfederasyonumuz Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, Mali Sekreterimiz Elif Çuhadar ve üye sendikamız BES Genel Kadın Sekreteri Banu Aykaç, bugün saat 13.30’da SES Genel Merkez Toplantı Salonu’nda “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Programı’nı” açıkladı.
Basın metnini Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy okudu.

Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik ve ayrımcılığın derinleşerek devam ettiği, dünyanın dört bir yanında baskıcı devlet politikalarının kadınlar üzerinde şiddetini eksik etmediği bir ortamda biz kadınlar 25 Kasım’a giderken; diktatörlüğe, militarizme ve erkek egemenliğine karşı mücadelenin simgesi olmuş Mirabel kız kardeşleri saygı ve minnetle anıyoruz. Mirabel kardeşlerin bıraktığı miras bugün tüm dünyada  adeta kelebekçesine kanat çırparak özgürlüğe uçmayı sürdüren milyonlarca kadının  mücadelesine  ışık tutmaya devam ediyor.

Ataerkil kapitalizmin sistematik olarak artırdığı saldırıları, erkek- devlet -sermaye işbirliğinde cinsiyetçi, gerici ve militarist dışavurumlarla biz kadınları daha fazla şiddete ve güvencesizliğe mecbur kılmak istiyor. Ülkemizde tek adam rejimine geçişle birlikte bin bir bedelle kazandığımız haklara dönük saldırılar artarak devam ederken, etkisini gün geçtikçe arttıran ekonomik krizle birlikte bize dayatılan yoksulluk ve şiddetle yaşamaya alışmamız isteniyor.

Milliyetçiliği, muhafazakârlığı ve savaş politikalarını arkasına alarak uygulanan neoliberal ekonomik uygulamalar cinsiyet ayrımcılığını pekiştirip derinleştirirken, kadın emeği esnek parçalı istihdamın vazgeçilmez unsuru haline getirilerek değersizleştiriliyor. Ekonomik krizin faturasını bir yönüyle esnek-güvencesiz çalışmayı yaygın hale getirerek kadın emekçilere kesmeye çalışan AKP iktidarı, sosyal güvenlik kesintileriyle de kadınların eve kapanarak erkeğe ve devlete daha fazla bağımlı hale getirilmesi arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen biz kadınlar bugün dünyanın dört bir yanında yine  ”şiddetin olduğu her yerde direniş de vardır” diyerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, gericiliğe, savaşa, militarizme, ırkçılığa ve  faşizme karşı; kadın dayanışmasından güç alarak susmuyor, sesimizi, isyanımızı çığlığa dönüştürerek sesleniyoruz: Yoksulluğa, Güvencesizliğe ve Şiddete Karşı Mücadelede Buluşuyoruz! Bu şiarla,  19-25 Kasım tarihleri arasına bir haftaya yayılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü programının tüm yerellerde işyerlerinde ve alanlarda kitlesel eylem-etkinliklerle örgütlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz.

*Hafta boyunca iş yerlerinde kurulacak stantlarda bildirilerimizi dağıtacak, iş yeri yemekhanelerinde, toplantı salonlarında hazırlanan bildirilerimizi okuyarak kadın emekçileri alanlara çağıracağız.

20 Kasım Salı günü iş yerleri önünde basın açıklamaları yapacağız.

*22 Kasım Perşembe günü tutuklu kadın üyelerimize dayanışma kartları göndereceğiz.

*24 Kasım Cumartesi günü  ”Biz Kadınlar Krizin Yükünü Taşımayacağız” konulu söyleşiler, paneller, film gösterimleri, kadın buluşmaları düzenleyeceğiz.

*25 Kasım Pazar günü tüm illerde kadın platformlarıyla, siyasi partilerden, emek meslek örgütlerinden kadınlarla ortak meşaleli yürüyüşler, basın açıklamaları, oturma eylemleri ve mitingler örgütleyeceğiz.

*Bir hafta boyunca şube binalarımıza “YOKSULLUĞA GÜVENCESİZLİĞE VE ŞİDDETE KARŞI KADINLAR MÜCADELEDE BULUŞUYOR” yazılı pankartlar asacağız.

*Krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışıldığı, ekonomik daralma ve sendikalaşma bahaneleriyle işten çıkarmaların yoğunlaştığı bu süreçte pek çok yerde işçi direnişleri büyümüş, bu direnişler faşizan saldırıların hedefi olmuştur. Bu nedenle tüm illerde var olan işçi direnişleriyle dayanışma amaçlı kadınlarla buluşma etkinlikleri, destek ziyaretleri gerçekleştireceğiz.

Biz KESK’li kadınlar; sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız. Biliyoruz ki bizi kenara iten, yok sayan, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran bu sömürü çarkın dişlilerine bir çakıl taşı olup takıldığımızda, bu çark dönemeyecek.

Her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin, savaşın olmadığı; eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşamak hakkımız.  Sen de gel,  güç kat “EL ELE KADIN DAYANIŞMASIYLA ŞİDDETSİZ BİR DÜNYAYA”  birlikte yürüyelim…

Biz Kadınlar Birlikte Güçlüyüz..

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =

Örnek Resim