Anasayfa / YAYINLAR / Afişler / 20 emek örgütü 3 Nisan’da Ankara’da buluşuyor

20 emek örgütü 3 Nisan’da Ankara’da buluşuyor

Güvencesiz-Esnek Çalıştırmaya, Taşeronlaştırmaya, Sendikasızlaştırmaya

Karşı Direnenler, Mücadele Edenler Olarak Bu Süreci Bilinç ve Dayanışmayla Donatmak Amacıyla Ortak Taleplerimizi Haykırmak İçin Yeni Bir Adım Daha Atıyor, 3 Nisan’da Ankara’da Buluşuyoruz.

 20 emek örgütü güvencesizleştirmeye ve taşeron sistemine karşı 3 Nisan’da Ankara’da olacaklarını açıkladı. Emek örgütleri, güvencesizleştirmeye ve taşeron sistemine karşı birleşik bir emek hareketi yaratmanın önemine vurgu yaptı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, Dev Sağlık-İş, Nakliyat-İş, Limter-İş, Sine-Sen, Dev Maden-Sen, Sosyal-İş, Emekli-Sen, Basın-İş; Türk-İş’e bağlı Petrol-İş, Hava-İş, Tek Gıda-İş, Belediye-İş, TÜMTİS, Deri-İş; KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, Haber-Sen; Türk Tabipleri Birliği ve Enerji-Sen bugün (18 Mart) Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde bir basın açıklaması yaparak güvencesizleştirmeye ve taşeron sistemine karşı 3 Nisan’da Ankara’da bir miting yapacaklarını duyurdu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Spor-Sen de bu süreci desteklediklerini bildirdi.

Sermaye parçalıyor, güvencesizliğe karşı mücadele birleştiriyor
Ortak basın açıklamasını Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu, sermaye sınıfı krizden çıkarken işçi sınıfının krizinin büyüdüğünü belirtti ve işçi sınıfının yüz yılı aşkın süredir elde ettiği mevzilerin ve kazanımların yok edildiğini söyledi. Emeğe yönelik saldırıların emeğin yeniden üretildiği alandaki piyasalaştırmayla birleştiğine işaret eden Çerkezoğlu, farklı istihdam biçimleri ve etnik/dinsel ayrımlar uzun süredir ‘işçi sınıfı parçalanıyor’ görüntüsünü verse de tüm emekçilerin kaderlerinin güvencesiz çalıştırma ekseninde birleştiğini söyledi.

Birçok işkolunda, başta taşeronlaştırma olmak üzere güvencesizleştirmenin değişik biçimlerine karşı yükselen eylemlerin kazanımlar elde ettiğini ifade eden Çerkezoğlu, bu eylemlerin toplumda geniş yankı uyandırdığını söyledi.

Çerkezoğlu işten atılmalara, sendikasızlaştırmaya, ücretlerin ödenmemesine, keyfi muamelelere, angaryaya, ayrımcılığa karşı mücadelelerin, grev, direniş, işgal ve yaygın protestoların; yoksul halkın temel hizmetler için giriştiği mücadelelerle bütünleşerek yeni mücadele ve örgütlenme biçimlerini tarih sahnesine çıkardığını belirtti. Çerkezoğlu bu durumun yeni bir sendikal hareketin kapılarını araladığını söyledi.

Çerkezoğlu sözlerini şu şekilde bitirdi: “Bizler tüm bir hayatın güvencesizleştirilmesine, esnek çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya karşı direnenler, mücadele edenler olarak, omuzlarımızın ve yüreklerimizin üzerinde yükselen bu süreci bilinçle ve dayanışmayla donatmak amacıyla ortak taleplerimizi ortaya koymak için yeni bir adım daha atıyoruz. 3 Nisan’da Ankara’da buluşuyoruz.”

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + nineteen =

Örnek Resim