Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Yargı Kararları (sayfa 3)

Yargı Kararları

İzin kullanmak Anayasal haktır, ücret kesintisi yapılamaz

Sendikamız tarafından, yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izni, sendikal izin ve benzeri sürelerin; çalışanlara Anayasa ve kanunlarla tanınan bir hak olduğu, bu haklarını kullanan idari hizmet sözleşmeli personelin fazla mesai ücretleri ile ilgili kesintiye gidilemeyeceği gerekçesi ile İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri ve Fazla Çalışma Prosedürü’nün ilgili maddesinin iptali istemi ile dava açılmıştır. Danıştay 12. Daire tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Kararda “Bu durumda, fiili olarak işbasında geçirilmeyen izin sürelerinin haftalık 40 saatlik çalışma süresinde ve fazla çalışma ücretinde dikkate alınmayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı, aksine Anayasa ve ilgili mevzuat ile çalışanlara tanınan izin hakkının; işbasında ...

Devamı »

İZMİR Gümüldür PTT  Merkez Müdürlüğünde personel eksikliği ve iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek personelin yaz aylarında yıllık izin kullanması engellenmiştir. Anayasa ve kanunlar da yer alan dinlenme hakkını ihlal eden bu işleme karşı sendikamız tarafından açılan davada mahkeme tarafından hukuka aykırı olan bu işlemin iptaline karar verilmiştir. KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

TRT DE UYGULANAN HAKSIZ GİYİM YARDIMI UYGULAMASINA HUKUK DUR DEDİ

TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü’nde yardımcı yapım elemanı olarak çalışan üyemizin Giyim yardımından yararlanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme “dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı giyim yardımının ödenmesine” karar vermiştir. Kararda “Olayda, TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde yardımcı yapım elemanı olarak görev yapan davacının, fiili olarak yardımcı yapım elemanı görevini yürüttüğü; aynı zamanda davacıya yayın ve yapımlarda fiilen çalışanlara ödenen aylık ilave 125 TL yardımın da ödendiği görülmektedir. Bu durumda, yardımcı yapım elemanı olarak yayında fiilen çalıştığı sabit olan davacıya usul ve esaslar eki çizelgede yardımcı yapım elemanı olarak çalışanlara giyim yardımı yapılmasının öngörülmesi karsısında ...

Devamı »

SENDİKAL FAALİYET VE KAMUOYU BİLGİLENDİRMEK SUÇ DEĞİLDİR!

Genel Sekreterimiz Burak USTAOĞLU, TRT’nin yayın politikası ve yapılanması ile ilgili 28 Mayıs 2018 tarihinde Evrensel Gazetesine ait internet sitesinde sendikamızın görüşlerini açıklamıştır. TRT tarafından “Kurumun saygınlığını, itibarını zedeleyen, kurum idarecileri ve çalışanlarını zan altında bırakan ifadeler kullandığı “ gerekçesi ile soruşturma başlatılmış ve Genel Sekreterimize kınama cezası verilmiştir. Bir Sendika yöneticisinin sendikal faaliyetinden dolayı cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu, yöneticimiz hakkında başlatılan soruşturmanın sendika tüzel kişiliğine karşı yapılan bir soruşturma olduğu ve soruşturmanın Uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu mahkemece kabul edilmiş, ceza iptal edilmiştir. KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »
Örnek Resim