Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / Yargı Kararları (sayfa 2)

Yargı Kararları

TRT Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavına ilişkin bir iptal kararı daha

Üyemizin TRT Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış olduğumuzu davada mahkeme iptal kararı verdi. Kararda “Uyuşmazlıkta ise; adayların girdiği sözlü sınav öncesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlandığı görülmekle birlikte, hangi adaya hangi sorunun sorulduğunun kayda geçirilmediği ve böylelikle adayın sözlü sınavdaki başarı durumunun denetlenmesine imkân verecek nesnelliğin ortaya konulamadığı anlaşıldığından, bu hususa uyulmadan yapılan sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir. KARAR AŞAĞIDADIR. Gültekin Kama-Sözlü Sınav-13.04.22

Devamı »

DANIŞTAY 12. DAİRE, TRT’NİN KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNE AYKIRI LOJMAN TAHSİSİNİ İPTAL ETTİ.

Kamu Konutları Yönetmeliğinde, belirtilen esaslara göre puanlama yapıldıktan sonra en yüksek puandan başlamak üzere sıra tahsisli konutların dağıtımının yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak Kurum, Yasanın ve Yönetmeliğin aksine puanlama esasını ortadan kaldıracak ve unvan üzerinden, bir gruba çıkar ve ayrıcalık sağlayacak şekilde keyfi bir düzenleme ve uygulama yaparak Konut Tahsis Yönergesinde sıra tahsisli lojmanları 1. Grup ve 2. Grup diye iki gruba ayırmıştır. Bu düzenleme haksız uygulamalara yol açmış, birçok personele puanı yüksek olmasına rağmen 2. grupta yer aldığı için lojman tahsis edilmemiştir. Yasa ve Yönetmeliğe aykırı şekilde düzenlenen TRT Konut Tahsis Yönergesinin 5. maddesinin 2. fıkrasının ve bu fıkra ile bağlantılı ...

Devamı »

Mahkeme işyeri temsilcimizin Mersin’den Ardahan’a sürülmesini hukuka aykırı buldu.

Mersin Silifke PTT Merkez Müdürlüğü’nde gişe ve büro görevlisi olarak çalışan işyeri temsilcimizin Ardahan PTT Başmüdürlüğüne sürgününe karşı açtığımız davada Erzurum Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kararda “Bu durumda, yukarıda yer verilen yönetmeliğin 69/3. maddi kapsamında davacının Ardahan PTT Başmüdürlüğüne atandığı görülmekte ise de, kılık kıyafet mevzuatı hükümlerine aykırı davrandığından bahisle davacıya disiplin cezası uygulandığı, davacının fiilinin bulunduğu yerde görev yapmasına engel olacak ve naklen atamayı gerektirecek bir fiil olmadığı, davacının disiplin cezasına konu fiili ile çalışma ahengini bozduğuna veya verimliliği düşürücü şekilde davrandığına yönelik herhangi bir somut tespitinde bulunmadığı değerlendirildiğinde, davacının hizmet gereği olarak görev yeri değişikliğini ...

Devamı »

Mahkeme üyemizin TRT Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavında başarısız sayılmasını iptal etti.

Üyemizin TRT Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış olduğumuzu davada mahkeme iptal kararı verdi. Kararda “Olayda, davacıya soru ve cevapların yer aldığı havuzdan Kurul tarafından seçilerek sunulan soru ve cevapların hangi adaya hangi konuda hangi sorunun sorulduğu ve sorulan soruya aday tarafından hangi cevabın verildiği konusunda hiçbir tutanağın tutulmadığı, sorulan sorulara davacı yanca yanıt verilip vermediğinin belirtilmediği görüldüğünden bu yönüyle de tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilmektedir. Karar için tıklayınız

Devamı »

PTT’de haksız ve hukuka aykırı yapılan sürgünlerden biri daha mahkeme tarafında iptal edildi.

Sendikamızın 2005-2011 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkanlığını, Konfederasyonumuz KESK’in 2011-2014 yılları arasından MYK üyeliğini yapan Baki ÇINAR, istediği dışında 2001 yılından bu yana çalıştığı işyerinden 07.07.2021 tarihi itibariyle sürgün edilmişti. PTT Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığında işyeri temsilciliği görevini de yürütmekte olan Baki Çınar’ın mevzuata aykırı olarak yapılmak istenen işlere itiraz etmesi nedeniyle maruz kaldığı bu haksız işleme karşı üyemiz adına açmış olduğumuz davada mahkeme işlemi hukuka aykırı bulmuş ve iptal kararı vermiştir. Kararda “Bu durumda, davalı idarece atama işleminin İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkındaki Yönetmeliğin 69. maddesinin hangi bendi uyarınca tesis edildiğinin belirtilmediği, hizmet ...

Devamı »

SENDİKAL FAALİYET İZNE TABİ TEDİLDİR…

Sendika yetkililerinin mesai saatleri içerisinde ve işyerlerinde sendikal faaliyetler yürütürken idareden izin alması gerektiğine yönelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 07/08/2020 tarih ve 6626 sayılı işleminin iptali istemi ile sendikamız tarafından açılan dava da mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Mahkeme örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal hakkın kullanılmasına müdahale olarak gördüğü işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Bu karar sonrasında PTT Genel Müdürlüğü 28.09.2021 tarihli yazısı ile tüm müdürlüklere ve sendikaların genel merkezlerine açtığımız dava sonucunda yürütmenin durdurulması kararı verildiği hakkında bilgilendirme duyurusu yapmıştır. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ  

Devamı »

Sosyal medya paylaşımları sendikal özgürlük kapsamındadır!!

Pandemi nedeniyle PTT A.Ş.’de gerekli önlemlerin alınması için Sendikamız tarafından Genel Müdürlüğe başvuralar yapılmış, PTT emekçilerinin sesi sosyal medya aracılığıyla duyurulmuştur. Kamuoyu yaratmak için yapılan bu çalışmalar nedeniyle PTT yönetimi, Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşımlar yapan Haber Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Uluğ’u ve Sputnk Türkiye isimli internet haber sitesine açıklamalar yapan Şube Sekreteri Yılmaz Tekin’i sürgün etmiş, haklarında disiplin cezası vermişti. Hukuka aykırı bulunarak iptal edilen sürgün kararlarından sonra disiplin cezaları da iptal edildi. Mahkeme kararında “Sendikalar, demokratik toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğu için getirilebilecek sınırlamaların kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karsı korunması gerektiği, getirilecek sınırlamaların demokratik toplum düzenine ...

Devamı »

MAHKEME SERBEST KIYAFETLE İLE İŞ GİTMEK DEMOKRATİK HAKTIR DEDİ…

Sendikamız tarafında Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde yer alan yasaklara son verilmesi, özgür, çağdaş bir düzenleme yapılması yönünde demokratik baskı oluşturulması amacıyla serbest kıyafetle iş yerine gidilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karara uyarak serbest kıyafetle işe giden üyelerimize verilen disiplin cezaları mahkemeler tarafından iptal edilmektedir. Mahkeme kararında “davacının üyesi olduğu Haber-Sen Yönetim Kurulunca alınan karar ve sendikal faaliyette bulunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği serbest kıyafetle göreve gitme eylemi nedeniyle 657 Sayılı Kanunun 125/A-g maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir. YILMAZ CEYLAN MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ SAMET GÜNEY MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

Sendika yöneticilerinin açıklamaları sendikal özgürlük kapsamındadır!!

Pandemi nedeniyle PTT A.Ş.’de gerekli önlemlerin alınması için Sendikamız tarafından yapılan çalışmalardan rahatsız olan PTT yönetimi, Sputnk Türkiye isimli inrernet haber sitesine açıklamalar yapan Haber Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Yılmaz Tekin’i Kayapınar PTT Merkez Müdürlüğü’nden Karacadağ PTT Merkez Müdürlüğü’ne sürgün etmişti. Açmış olduğumuz davada mahkeme yapılan sürgünü hukuka aykırı bularak iptal etti.   KARAR İÇİN TIKLAYINIZ YILMAZ TEKİN-ATAMA

Devamı »

KAZANAN TRT EMEKÇİSİ OLDU…

TRT’ nin HAKSIZ VE HUKUKSUZ UYGULAMALARINA YARGI’ da DUR DEDİ… KAZANAN TRT EMEKÇİSİ OLDU… TRT İzmir Müdürlüğünde spiker olarak çalışmakta olan Emine Leyla ÖZGÜR haksız ve hukuka aykırı bir şekilde İstihdam Fazlası Personel olarak değerlendirilmiş ve Eğe Üniversitesine atanmıştı. İstihdam Fazlası Personel olarak belirlenmesi işlemine karşı aştığımız davada mahkeme işlemi hukuka aykırı bularak iptal kararı vermiştir. Emine Leyla ÖZGÜR bugün TRT deki görevine geri dönmüştür. Haksız ve Hukuksuz Uygulamalara Karşı Pes Etmedik ve Etmeyeceğiz… YAŞASIN HABER-SEN YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ KARAR İÇİN TIKLAYINIZ  

Devamı »
Örnek Resim