Anasayfa / MANŞET / DANIŞTAY 12. DAİRE, TRT’NİN KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNE AYKIRI LOJMAN TAHSİSİNİ İPTAL ETTİ.

DANIŞTAY 12. DAİRE, TRT’NİN KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNE AYKIRI LOJMAN TAHSİSİNİ İPTAL ETTİ.

Kamu Konutları Yönetmeliğinde, belirtilen esaslara göre puanlama yapıldıktan sonra en yüksek puandan başlamak üzere sıra tahsisli konutların dağıtımının yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak Kurum, Yasanın ve Yönetmeliğin aksine puanlama esasını ortadan kaldıracak ve unvan üzerinden, bir gruba çıkar ve ayrıcalık sağlayacak şekilde keyfi bir düzenleme ve uygulama yaparak Konut Tahsis Yönergesinde sıra tahsisli lojmanları 1. Grup ve 2. Grup diye iki gruba ayırmıştır.

Bu düzenleme haksız uygulamalara yol açmış, birçok personele puanı yüksek olmasına rağmen 2. grupta yer aldığı için lojman tahsis edilmemiştir.

Yasa ve Yönetmeliğe aykırı şekilde düzenlenen TRT Konut Tahsis Yönergesinin 5. maddesinin 2. fıkrasının ve bu fıkra ile bağlantılı olan 4. ve 5. fıkrasının iptali istemi ile açmış olduğunuz davada iptal kararı verildi.
Kararda “Kamu Konutları Yönetmeliği’ne ekli (4) sayılı Cetvelde belirtilen (+) ve (-) puanlama esas ve ölçütlerinin dışındaki bir kısıtlamaya yer verilerek, sıra tahsisli konutların, konut tahsisi isteğinde bulunacak personelin kadro unvanlarına göre gruplara ayrılması ve her bir kadro unvanının bulunduğu grup içerisinde tahsis sıralamasına tabi tutulmak suretiyle değerlendirme yapılmasının öngörülmesi nedeniyle, dava konusu Yönerge’nin iptal istemine konu kısımlarında, dayanağı olan üst hukuk normuna, hukuka, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygunluk bulunmamaktadır.” denilmektedir.

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

KAYYIM ANLAYIŞINI VE İKTİDARIN İKİRCİKLİ YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA  Kayyım Anlayışını ve İktidarın İkircikli Yaklaşımını Reddediyoruz Demokrasi olmasa basın özgürlüğü de ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + 5 =

Örnek Resim