Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA / HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

MÜLAKATLA PERSONEL ALIMI HUKUKA AYKIRIDIR.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik 04.10.2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sendika tarafından Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan “yalnızca sözlü sınavla alınacağı.” İbaresinin sınava gireceklerin eşit koşullarda yarışmalarına engel olacak ve öznel değerlendirmelere yol açacak olan sözlü sınavın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi ile dava açılmıştır. Danıştay 12. Daire 2014/2547E sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararından sonra davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yönetmelik değişikliğine gidilmiştir. 17.06.2015 tarih ve 29389 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte hukuka aykırı düzenlemelere yer vererek “yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak” düzenlemesi tekrar getirilmiştir.

Açmış olduğumuz davada yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde belirlenen en başarılı adaydan başlayarak atama yapılması engellenerek keyfiyete ve suistimale açık ve hukuki denetimi zorlaştıran sözlü sınav uygulamasının hukuka aykırı olduğunu belirttik.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “Adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.” Gerekçesi ile bu maddenin yürütmesini durdurmuştur.

-PERSONELİ, GÖREVDE YÜKSELEBİLMEK İÇİN İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİNE GEÇMEYE ZORLAMAK HUKUKA AYKIRIDIR.

Ayrıca Yönetmelikte Şube Müdürü veya Müdür olarak atanmak için idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme koşulu getirilmiştir. PTT Anonim Şirket olduktan sonra eski statülerinde yani 399 Sayılı KHK’ye tabi çalışmaya devam eden personelin bu sınava girebilmek için başvuru yapabilmesi gerekirken görevde yükselebilmek için statü değiştirmek zorunda bırakılmışlardır. İdari hizmet sözleşmesine geçmek istemeyen personelin yükselmesinin önüne geçilmiş, eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından “Bu durum, PTT A.Ş.’de 399 Sayılı KHK’ya tabi olarak görev yapmaya devam eden personeli, idari hizmet sözleşmeli  personel statüsüne geçme konusunda zorlayıcı bir sonuç doğuracağı gibi; Posta Hizmetleri Kanunu mevcut personele, sahip oldukları statüde kalma konusunda bir tercih hakkı tanımışken, bu tercih hakkının kullanımının, Yönetmelik maddesi ile zedelenmesi söz konusu olacaktır.” denilerek yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

SÜRGÜNLERİNİZLE İHRAÇLARINIZLA CEZALARINIZLA BİZLERİ YILDIRAMAYACAKSINIZ!…

BASINA VE KAMUOYUNA İfade özgürlüğü, sadece genel kabul gören, zararsız veya önemsiz fikir ve haberler ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × one =

Örnek Resim