Anasayfa / KADIN / KESK'li Kadınlar Seçeneklerini Ortaya Koydu

KESK'li Kadınlar Seçeneklerini Ortaya Koydu

KESK’li kadınlar, 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü etkinlikleri çerçevesinde, 15-16 Mart 2008 tarihinde Eğitim Sen Genel Merkezi konferans salonunda “Yok Edilen Ayrımcılık Değil, Haklarımız.. Seçeneğimiz Var..!”  konulu bir sempozyum düzenledi. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Sendika genel merkezlerimizden ve şubelerinden 200’ün üstünde kadının, akademisyenlerin ve milletvekillerinin de katılımcı olduğu sempozyumda iki gün boyunca istihdamda, sosyal güvenlikte, uluslar arası sendikal yaşamda , toplumsal muhalefet hareketlerinde kadınların yeri, farklı statüdeki çalışma biçiminin yarattığı sorunlar ve bu sorunların örgütlenmeye yansımaları ile mücadele deneyimleri tartışıldı.

“Yok Edilen Ayrımcılık Değil, Haklarımız..Seçeneğimiz Var..!”  konulu bir sempozyum KESK Kadın Sekreteri Sevgi Göyçe’nin açılış konuşması ile başladı. Ardından sempozyumumuza katılan sayın Gaye Erbatur konu ile ilgili kısa bir konuşma gerçekleştirdi.. Açılış konuşmalarının ardından kolaylaştırıcılığını Eğitim-Sen MYK üyesi Elif Akgül’ün yaptığı “Toplumsal Cinsiyet Açısından  İstihdam ve Sosyal Güvenlik Politikalarının Kadınlar üzerinde etkisi” konulu ilk oturumda Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün ILO için de hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İş gücü Piyasasında Kadın” konulu araştırmasını sundu. Sayın Toksöz’ün sunumunun ardından Yrd. Doç. Dr İpek İlkkaracan “ Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve İstihdam Politikalarına Yansıması” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Oturumun son sunumunu ise sayın Serap Güre “Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir ‘Güvenlik’ Sunuyor?” başlığı altında gerçekleştirmiştir.

15 Mart 2008 tarihinde gerçekleşen SES MYK üyesi Şükran Doğan’ın kolaylaştırıcı olduğu  ikinci oturumun konu ise “Avrupa’da ve Türkiye’de Toplumsal Muhalefet ve Sendikal Hareketin karşılaştırmalı olarak Kadın Sorununa Yaklaşımı”ydı. Oturumda Birleşik Metal –İş Uluslar arası İlişkiler Uzmanı Gaye Yılmaz “ Sendikal Hareketin

 

Yaklaşımı” konulu,
Sosyal İş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ecehan Balta “Toplumsal Muhalefetin Yaklaşımı” konulu sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

16 Mart 2008 tarihinde ise ilk olarak KESK Mali Sekreteri Dilek Adsan’ın kolaylaştırıcı olduğu İş kollarında farklı statüdeki çalışma biçiminin yarattığı sorunlar ve örgütlenmeye yansımaları” konulu oturum gerçekleştirilmiştir. Bu Oturumda EĞİTİM-SEN adına Elif Akgül, SES adına İlknur Başer, BES adına Elveda Demirel, TÜM BEL SEN adına Sevgi Bağcılar, BTS adına Ayten Bozkurt, HABER SEN adına Emire Özkoç, ESM adına Şenay Sabah Kıyan , KÜLTÜR SANAT SEN adına Aygül Öncel ve TARIM ORKAM SEN adına Şenay Elhüseyni sendika genel merkezlerini temsilen konu ile ilgili sunum yapmışlardır.

BES MYK üyesi Elveda Demirel’in kolaylaştırıcı olduğu sempozyumun son oturumunda “Farklı statüde çalışanların sendikal hareketten beklentileri ve mücadele deneyimleri”başlığı altında alandan gelen kadın arkadaşlar kendi  yaşadıkları yada gözlemleri çerçevesinde sunum yapmışlardır. “Dershane Öğretmelerinin Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Deneyimleri” konusunda sunum yapan Handan Çağlayan’ın ardından , Esin Yelekçi “Özelleştirme Sonrası Kurum Değiştirenler” in,  Sultan  Kunduracı, “Sözleşmeli Öğretmeler” in, Fatma Işık,  “Sağlık İş Kolunda 4 / B’li çalışanlar”ı  yaşadığı sorunları katılımcılarla paylaşmışlardır.

Oturumların sonunda gerçekleşen tartışmalar ve sempozyumun katılımcılarının paylaştıkları düşünceleri sempozyumun içeriğinin zenginleşmesine katkı sunmuştur.

Sempozyumda Gülay Toksöz tarafından sunulan “Günümüz Türkiye’sinde Kadın İstihdamının Durumu Ve Bazı Öneriler” başlıklı sunuyu BURADAN indirebilirsiniz.

Sempozyumda İpek İlkkaracan tarafından sunulan “Bakım Hizmetlerinin Sunumu Ve İstihdam Politikalarına Yansıması” başlıklı sunuyu BURADAN indirebilirsiniz.

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

8 MART TALEPLERİMİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 − 5 =

Örnek Resim