Anasayfa / Tag Archives: haber-sen (sayfa 10)

Tag Archives: haber-sen

FİLO UYGULAMASI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ

Filo uygulaması ile ilgili olarak birçok merkezden şikâyet gelmektedir. Bazı sendikalar tepkileri durdurmak amaçlı araç kullananlara ilave ücret verileceği söylentisini yaymaktadır. Böyle bir uygulama söz konusu değildir. Araç kullanma kişinin rızasına bağlı olup zorunluluk yoktur. Bu konuda avukatımızın hazırladığı bilgi aşağıdadır.   PTT Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatının çeşitli hizmetlerinin yaptırılması amacıyla şoförsüz araç edinilmesi yoluna gidilmiş ve firmalarla hizmet alımı sözleşmeleri yapılmıştır. Taşıtlar şoförsüz olduğu için, taşıtların şoför ya da taşıt sürme yetkisi verilen personel tarafından kullanılması yoluna gidilmiştir. PTT Genel Müdürlüğü Taşıtları Sürebilecek Personelin Belirlenmesine ilişkin Esas ve Usuller’de kurulan komisyon tarafından yapılan sınav sonucu başarılı ...

Devamı »

PTT de Çalışma Saatleri Hakkında Genelge

25 Mayıs 2011 günü Sendikamızın MYK üyeleri ile PTT Genel Müdürü Osman TURAL, Genel Müdür Yardımcıları Özay ATBAŞ ve Yusuf TOPRAK’ ın katıldığı kapsamlı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda; Sendika olarak emeğimize, işimize ve kurumumuza sahip çıkma perspektifiyle demokratik ve meşru bir mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğimizin, çalışanların sorunlarının çözümü için karşılıklı görüşme ve diyalog kanallarının kullanılmasının sorunların çözümünü kolaylaştıracağının, kurumun faaliyetlerini sürdürürken hiçbir ayrım gözetilmeksizin çalışanlar arasında eşitliğin bozdurulmamasının kurum yönetiminin öncelikli sorumluluğu olduğunun altı kararlılıkla çizilmiş olup, kurum yönetimi bu anlayışla hareket edeceğini ifade etmiştir. Bu çerçevede somut taleplerimiz ve konuyla ilgili çözüm önerilerimizi de iletmiş olduğumuz sorunlardan biri olan ...

Devamı »

Ankara 2 Nolu Şubemiz PTT Genel Müdürlüğünü bir kez daha uyardı.

Ankara 2 Nolu Şube Üyelerimiz , Babaharman Dağıtım ve Toplama Merkez Müdürlüğünde görevli ike sürülen Şube Başkanımız Yaşar Polat’ın eski görev yerine dönmesi için eylem yaptı. PTT Genel Müdürlüğü önünde toplanan MYK,KESK Şubeler Platformu ve Şube üyeleri, ”Baskılar-Soruşturmalar-Sürgünler bizi yıldıramaz” yazılı pankart açarak, sloganlar attı. Haber-Sen MYK Üyesi Mehmet Ali ELCEK’ in konuşmasından sonra Ankara 2 No’lu Şube Sekreteri Tarık Karabulut, çalışanların birlik olamamasından güç alan PTT yöneticilerinin, çalışma saatlerini yükselttiğini, çalışma koşullarını zorlaştırdığını, bazı sendika üyelerini sürgüne gönderdiğini ifade etti. Haksız, hukuksuz uygulamalara karşı duran Şubemiz PTT yöneticilerini rahatsız ettiğini, bunun sonucu olarak da Yaşar Polat’ın sürgün edildiğini savunan Şube Sekreterimiz ...

Devamı »

Zonguldak PTT Personelinin Dayanacak Gücü Kalmadı…!

Zonguldak il Temsilciliğimiz PTT personelinin sorunları ile ilgili bir basın toplantısı yapmıştır. Basın toplansında basın metnini İsmail YILDIZ okudu. Basın Metni: BASINA VE PTT EMEKÇİLERİNE… ZONGULDAK PTT PERSONELİNİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI…! PTT Genel Müdürlüğü, 144 kurum ve kuruluşla bu güne değin 172 ayrı sözleşme imzalamıştır. Bankalara ait kredi kart  ödemeleri, yurt içi yurt dışı havale kabul/ödeme, döviz alım satım işlemleri, hızlı para transferi, posta çeki yatırma, aktarma, ödeme, tüm belediyelerin emlak vergisi kabulü, tüm illerin elektrik, su fatura tahsilâtı, doğal gaz fatura tahsilâtı, emekli maaşı ödenmesi, SGK ödemeleri, yaşlılık ve sakatlık maaş ödemeleri, sigortacılık, borsa işlemler, milli piyango bileti satışı ...

Devamı »

TÜM EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

 İLLERİN 1 MAYIS PROGRAMLARI VAN: Saat 10.00da BeĢyol Meydanında baĢlayacak. Ġtfaiye Meydanı ve Karayolları KavĢağından iki yürüyüĢ kolu Ģeklinde yürünecek. BURSA: Saat 13.00da Altıparmak Stadyumda toplanılacak. Buradan kent meydanına yürünecek. Burada TÜRK-Ġġ, KESK, TMMOB ve Bursa Tabipler Odasının katılacağı bir miting yapılacak. ANTALYA: Mitinge KESK, DĠSK, TÜRK-Ġġ, TMMOB katılacak. Saat 13.00da Güllük TRT kavĢağında baĢlayacak, oradan Yavuz Özcan Parkı ve KavĢağında yapılacak bir mitingle devam edecek. TRABZON: Saat 12.30da Atatürk Alanında bir miting yapılacak. Kortejler halinde yürünecek. SAMSUN: Saat 12.30da Atatürk Ġlköğretim Okulu önünde toplanılacak. 13.00da oradan hareket edilerek 14.00da Cumhuriyet Meydanında bir miting yapılacak. Mitingin tertip komitesinde KESK ve ...

Devamı »

Emredersin! Demedik Sürüldük..

 Ankara 2 Nolu Şubemiz Başkanına sahip çıktı. Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi (APİD) Başmüdürlüğü çalışanı postacılar,  2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Polat’ın bir ay içerisinde iki kez sürgün edilmesini protesto etti. Postacılar, APİD Başmüdürü Ali Aybal’ın istifasını istedi. APİD binası önünde mesai başladığı saatlerde toplanan postacılar, “İş yerinde baskıcı, tehditkar, zorba müdür istemiyoruz”, “PTT çalışanı yalnız değildir” dövizlerini taşıdı, “Başmüdür istifa”, “Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz” sloganları attılar. Açıklamayı şube sekreteri Tarık Karabulut yaptı. Daha sonra söz alan Haber Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Elçek de, emekçilerin üzerindeki baskıların giderek arttığını söyledi. Basın Metni: BASINA VE KAMUOYUNA Değerli ...

Devamı »

Soygunların Faturası PTT Çalışanına Çıkıyor

Radikal Gazetesinin 13.04.2011 tarihli yazısı PTT’nin sigortası çalışanlar… Soyguncuların dadandığı PTT şubelerinde kaptırılan paralar, çalışanların maaşlarından kesiliyor. Hemen her gün gerçekleşen soygunlar, PTT çalışanlarının kâbusu oldu. Sebebi ise sadece can güvenliği değil, üstlerine zimmetli paralar… Bankacılık işlemlerine başlamasıyla kasasında her an para olan PTT’nin, kaptırılan parayı çalışanın maaşından kestiği iddia ediliyor. Aylık maaşları 1600-1900 TL olan çalışanlar, taksit taksit ödeme yapıyor. Çalışanlar çareyi kendi önlemlerini almakta buluyor. Kiminin parayı güvendiği birine teslim ettiği, kiminin ise çeşitli yerlere sakladığı belirtiliyor. Ayın 15’inden sonra artıyor Ayda toplam 160 milyon TL’nin geçtiği PTT şubelerinde 6 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Soyulan şubeler genellikle tek ...

Devamı »

ANAYASA MAHKEMESİ KENDİSİNİ İNKÂR ETTİ

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, kadrolaşmanın önünü açmak ve kamu hizmeti yayıncısı TRT’yi, yürütme’nin propaganda aracına dönüştürmek için 2008 yılında bir yasa değişikliği hazırladı. Hükümet bunu TBMM’ye sundu ve değişiklik yasalaştı.  Anayasa Mahkemesi’nin 30 Mart 2011 Çarşamba günü TRT yasasına ilişkin aldığı kararla, kazanılmış hakların gasp edilmesi anayasal bir dayanağa kavuştu. TRT’nin özerklik ve tarafsızlığına temel oluşturan, Anayasa’nın 133. maddesinin de bir hükmü kalmadı. Konuya İlişkin Genel Merkezimizin Yaptığı Basın Metni Aşağıdadır. BASINA VE KAMUOYUNA ANAYASA MAHKEMESİ KENDİSİNİ İNKÂR ETTİ Anayasa Mahkemesi’nin 30 Mart 2011 Çarşamba günü TRT yasasına ilişkin aldığı kararla, kazanılmış hakların gasp edilmesi anayasal bir dayanağa kavuştu. ...

Devamı »
Örnek Resim