Anasayfa / Tag Archives: haber-sen (sayfa 5)

Tag Archives: haber-sen

1 Mayıs İller Programı

Adana Toplanma Yeri: Kasım Gülek Köprüsü Girişi (AKP İl Binası Önü) Toplanma Saati: 17.00 Miting: Uğur Mumcu Meydanı (Gar Önü) Miting Başlama Saati: 17.30 Adıyaman Toplanma Yeri: Adıyaman İtfaiyesi Önü Toplanma Saati: 12.00 Miting: Mustafa Yücel Özbilgin Parkı Önü Miting Başlama Saati: 13.00 Afyon Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü Toplanma Saati: 12.00 Miting: PTT Önü Miting Başlama Saati: 13.00 Aksaray Toplanma Yeri: Eğitim Sen Sendika Binası Toplanma Saati: 11.00 Miting: Aksaray Valilik Önü Miting Başlama Saati: 12.00 Amasya Toplanma Yeri: Künç Köprü Toplanma Saati: 13.00 Miting: Yavuz Selim Alanı Miting Başlama Saati: 13.30 Ankara Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi Toplanma Saati: ...

Devamı »

1 Mayıs’ta Buluşuyoruz! Birlikte Güçlüyüz!

Birlikte Güçlüyüz! Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor. Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar buluşuyor. Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar buluşuyor. Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler buluşuyor. Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor. Yaşamını, doğasını, aklını ve memleketi, sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar buluşuyor. Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” diyen kadınlar buluşuyor! “Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “adalet” diyenler buluşuyor. Savaşa karşı eşit, özgür ve bir arada kardeşçe yaşamı ...

Devamı »

YOLUN SONU VARLIK FONU

YOLUN SONU VARLIK FONU Hatırlanacağı üzere Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ağustos 2016 tarihinde kurulmuştu ve Olağanüstü Hal Kararnameleri ile son derece tartışmalı şekilde devletin elindeki milyarlarca dolarlık kurumlar, varlıklar Şubat 2017’de Fon’a devredildi. Dünyada varlık fonlarının en belirgin karakteristik özelliği gelirlerinin genellikle doğal zenginliklere dayalı bütçe ya da cari denge fazlalarından kaynaklanmasıdır. Türkiye’nin bunların hiçbirine sahip olmadığı ve her sene GSYİH’nin yüzde 25’i seviyesinde dış finansmana bağımlı kaldığı göz önüne alındığında OHAL döneminde yaratılan TVF hem amacı dışında, hem de bir takım zorluklarla birlikte geliyor. Ayrıca TVF ve alt fonlar, TBMM ve Sayıştay denetiminden muaf, bunun yanında bir dizi vergi ...

Devamı »

Haksız ve Hukuksuz Yere İşten Atılan BİNALİ ERDOĞAN Yalnız Değildir…

Haber-Sen 6 nolu (İzmir) Şube Yönetim Kurulu üyemiz Binali ERDOĞAN haksız ve hukuksuz bir şekilde DEVLET MEMURLUĞUNDAN çıkartılmıştır. Şube yönetim kurulu üyemizin işten çıkarılmasını protesto etmek için İzmir TRT müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. 6 Nolu (İzmir) Şube Başkanımız Ali YILBAŞI basın metnini okudu.      Açıklamaya İzmir KESK Şubeler Platformu ve Gazeteciler Cemiyeti katılım sağladı.         Basın Açıklaması Metni Aşağıdadır. BASINA VE KAMUOYUNA Haber-Sen İzmir Şube yönetim kurulu üyesi Binali Erdoğan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Binali Erdoğan hakkındaki soruşturma, kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için muhbirliğe soyunan bir yöneticinin ihbarı sonucu açıldı. Bu muhbir yönetici, ...

Devamı »

HAKSIZLIĞA VE HUKUKSUZLUĞA HABER-SEN İLE SON!..

Sendikamız Kesk Haber-Sen Genel Merkezi  tarafından gerçekleştirilen İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan “yalnızca sözlü sınavla alınacağı.” İbaresinin sınava gireceklerin eşit koşullarda yarışmalarına engel olacak ve öznel değerlendirmelere yol açacak olan sözlü sınavın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi ile dava açılmıştır. Danıştay 12. Daire 2014/2547E sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Konuyla ilgili Bugün (27.09.2017) Haber-Sen Genel Merkezinde Basın Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Basın Toplantısına Kesk Eş Genel Başkanı Aysun GEZEN, Kesk MYK üyeleri ve Kesk Bileşenleri katılmışlardır. Genel Başkanımız Musa ÖZDEMİR’in Basın Açıklamasından sonra Kesk Eş Genel Başkanı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. BASIN AÇIKLAMASI İÇİN ...

Devamı »

Vicdan ve Adalet Nöbetini Selamlıyoruz!

İstanbul Yoğurtçu Parkı’nda HDP’nin düzenlemiş olduğu vicdan ve adalet nöbetine, Konfederasyonumuzun ve işkollarımızın MYK üyeleri ile İstanbul Şubeler Platformumuz üyelerimizle hukuksuz, antidemokratik, faşizan zihniyete karşı, tüm kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikalarını aşarak, demokratik bir ülkeyi inşa etmek için bir araya geldik! Yoğurtçu parkında Konfederasyonumuz adına Eş Genel Başkanımız Aysun Gezen bir açıklama gerçekleştirdi: “Vicdan ve adalet nöbetini umutla dirençle selamlıyoruz, bugün halkın iradesine ipotek koyanlar seçilmiş milletvekillerini tutukluyorlar, hakikati dile getirmek isteyenleri, gazetecileri tutukluyorlar, haklarını arayanları, kamu emekçilerini tutukluyorlar, fakat bu tutuklamalar da buraya birleşmeyelim diye koydukları bariyeler de bizim birleşmemizin önünde hiçbir şekilde engel teşkil etmiyor! Bizler gördük ki referandumda ...

Devamı »

VARLIK FONU DEĞİL, DARLIK FONU…

6741 sayılı Kanun ile geçtiğimiz yıl 19.08.2016 tarihinde faaliyete geçen Türkiye Varlık Fonu A.Ş. (TVF) bünyesine Bakanlar Kurulu kararı ile geçtiğimiz Şubat ayında PTT’de dahil edilmiştir. PTT kurumunda çalışmakta olan öncelikle İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) personelin PTT’nin satışı, teminat gösterilmesi veya PTT içinde kurulacak şirketlerde nasıl bir statüde çalıştırılacağı hakkında TVF ya da PTT tarafından bir bilgi aktarılmamaktadır. Ancak, TVF’nun TBMM ve Sayıştay denetimi dışında olması ve mevcut mevzuat ile hukuk kuralları dışında özel hukuk kurallarına tabi olması nedeniyle, ayrıca iş kanununa tabi personel istihtam edeceğinden dolayı kurumda öncelikle İHS’li personelimiz iş güvenceleri açısından sıkıntılı durumdadır. Türkiye Varlık Fonu AŞ ...

Devamı »

MAHKEME GÖREVLENDİRDİĞİ HALDE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ÖDEMEYEN PTT’Yİ HAKSIZ BULDU.

Köy dağıtımında görevlendirilen üyemize seyyar görev tazminatı ödenmemesi üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme üyemize tazminatının ödenmesine karar verdi. PTT,vize edilen personel karşılığında ödeme yapılacağı, üyemizin vize edilen personel arasında olmadığı gerekçesi ile seyyar görev tazminatı ödememiştir. Üyemizi vize edilen personel arasında olmadığı halde çalıştıran PTT’nin bu uygulaması, emeğin karşılığını ödemeden zorla çalıştırma olup kabul edilmesi mümkün değildir. MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »
Örnek Resim