Anasayfa / Tag Archives: ptt (sayfa 3)

Tag Archives: ptt

PTT'nin Piyango Bileti Satışına Dava

Sendikamız, PTT Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi arasında Milli Piyango ana bayiliğini de içeren ve perakende piyango bileti ve hemen kazan oyunlarına ait bilet satışına yönelik sözleşmenin ve bu sözleşmeye bağlı olarak yayınlanan genelgenin iptali için Danıştay’da 30.12.2009 tarihinde dava açmıştır. Dava; Piyango biletlerinin iadesiz olması ve PTT Genel Müdürlüğünün konu hakkında yayınlamış olduğu genelgede bir çok konuya açıklık getirmediği, biletlerin satışı için her türlü önlemin alınması yönündeki ibarenin muğlak ve  bileti kimin, nasıl satacağının belirtilmediği, iade edilemeyen biletler hakkında net ibareler olmadığı , Yılbaşı biletlerinin ise kesinlikle iade edilemeyeceği hükmünün hukuken sorunlu olduğu, Ayrıca PTT’nin 5584 sayılı posta ...

Devamı »

PTT'de Personel Alımını Kısıtlayan, Fazla Çalıştırmayı Körükleyen Finansman Kararnamesine Dava Açtık

Sendikamız, 17.10.2009 tarih ve 27379(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 2009/15514 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesinin 1. fıkrasının ve 9. maddesinin1, 2. ve 3. fıkralarının iptali ve öncelikli olarak yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.  PTT Genel Müdürlüğü “Neden Personel alınmıyor, çalışanlar izin bile kullanamıyor” sorularına Bahse konu kararnemeyi gerekçe göstererek PTT’deki hukuksuzluklara ve hak gasplarına bahane buluyordu. Sendikamız PTT’ye ve Diğer Tüm KİT’lere personel alımını kısıtlayan Bakanlar Kurulu kararına yürütme durdurma istemli dava açtı. Bahse konu Bakanlar Kurulu kararı KİT’lere personel alımın kısıtlayarak  her geçen ...

Devamı »

PTT'nin Bayramlarda Çalıştırma Uygulamasına Dava Açtık

Sendikamız Uzun Zamandır PTT’nin Resmi ve Dini bayram tatillerinde çalıştırma uygulamalarına karşı mücadele veriyor. Mücadelemiz sonucunda ünitelerin bir çok keyfi uygulamasının önüne geçtik. 9 günlük Bayram tatillerinde dahi PTT yöneticileri hukuksuz olarak çalışanları işe çağırıyor ve emekçilerin bayram haklarını gasp ediyorlardı. PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde söz konusu sorun dile getirilmiş ancak PTT Genel Müdürlüğü çözüme yanaşmamıştır. Emekçilerin haklarını görmezden gelen bu tutuma karşı sendikamız dava yoluna gitmiştir. Sendikamız  PTT Genel Müdürlüğünün kurban Bayramının son günü çalıştırmayı esas alan Genelgesinin iptaline yönelik dava açmıştır. Davada; Davalı PTT Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2009 tarih ve 23321 sayılı yazısı ile Kurban Bayramında da ...

Devamı »

Şeflik Sınavına Yönelik Açıklama Yapıldı

PTT Genel Müdürlüğü 21/1272009 tarih ve 13976 sayılı genelge ile şeflik sınavına yönelik duyuruyu yaptı. Bahse konu genelgede boş olan Şef kadrolarına atamanın sınav ile yapılacağı ve başvurular için duyuruların  30712/2009 ve 29/01/2010 tarihleri arasında işyerlerinde  asılı kalacağını açıklandı. PTT Genel Müdürlüğünün konu hakkında yayınlamış olduğu tüm bilgi ve belgelere ulaşmak için  PTT Personel Dairesi Başkanlığı sitesi ziyaret edileceği gibi aşağıdaki dosya tıklanarak da ulaşılabilir. PTT ŞEFLİK SINAVI BİLGİ BELGE İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

PTT Başdağıtıcı Sınavı

PTT Genel Müdürlüğü Açık olan Başdağıtıcılık kadrolarına atamanın yapılabilmesi için Başdağıtıcılık sınavı açıyor. Başdağıtıcılık sınavına yönelik olarak duyuru 14712/2009 ve 14/01/2010 tarihleri arasında işyerlerine asılmaya başlandı. Konu hakkında detaylı bilgi almak için  aşağıdaki dosyayı tıklayarak Başdağıtıcılık ile ilgili genelge ve tebliğlere ulaşabilirsiniz. DOSYA İÇİN  ptt-basdagiticilik-sinavi  TIKLAYINIZ

Devamı »

AKP'nin PTT A.Ş Planı Belli Oldu

1 Ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu planına göre işkolumuzdaki kurumlardan PTT’nin tekeli 2010 Mart sonuna kadar meclise getirilecek yasa ile kademeli olarak daraltılacak. Hükümet planından kastedilen yasal düzenlemeler PTT’yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığının üzerinde uzun süredir çalıştığı PTT AŞ yasa taslağıdır. Aynı şekilde TRT ve RTÜK için de karasal yayın yerine kademeli olarak sayısal yayıncılığa geçilmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulunun  PTT’ye ve diğer kurumlara yönelik planlarını içeren metin aşağıdadır. PTT’YE YÖNELİK PLAN KEİ üyesi ülkeler arasında posta hizmetleri, sivil havacılık, yayın düzenleyici kuruluşlar arasındaki varolan işbirliğinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Posta hizmetleri piyasasının kademeli bir şekilde serbestleştirilmesi, rekabet ortamının ...

Devamı »

PTT Emekçilerini Canından Bezdiren 7. Maddeye Dava Açtık

Sendikamız PTT Emekçilerine imzallatırılan ve emekçilerin 8 saatlik mesai saatleri dışında keyfi ve hukuksuz  fazla çalıştırılmasına, cumartesi tam gün işe getirilmelerine neden olarak gösterilen Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesinin Çalışma Saat ve Süreleri başlıklı 7. maddesinin iptali için Genel Başkan Ali Yılbaşı adına dava açmıştır.   Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesinin Çalışma Saat ve Süreleri başlıklı 7. maddesinin “İlgilinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlgilinin haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği iş yeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere uymak ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.” denilmektedir. Bu maddede yer ...

Devamı »

10. Ulaştırma Şurasında Özelleştirme Çıktı

Özel Sektörün finanse ettiği ve çoğunluğu uluslararası şirket temsilcilerinden oluşan 10. Ulaştırma Şurası 27 Eylül 1 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbulda yapıldı. Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurumların özeleştirilmesinin önünü açmaya yönelik yapılan şuraya daha çok yabancı şirket temsilcilerinin katılması dikkat çekti. Şuraya Sendikaların davet edilmemesi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın emekçileri yok sayan tavrını bir kez daha ortaya koydu. Şura devam ederken PTT’nin Anonim şirket yapılacağı yönünde haberlerin basında yer alması üzerine sendikamız yazılı bir basın açıklaması yapmıştır.  Sendikamızın konu hakkında yaptığı basın açıklaması aşağıdadır. BASINA VE KAMUOYUNA    10. Ulaştırma Şurası’nda  posta sektörünün 2023 yılı hedefleri arasında PTT Genel Müdürlüğü’nün Ticaret Kanunu ve ...

Devamı »

Postacı Kıyafeti İçin Kumaş Bulunamadı(!)

Postacıların 2009 yılı  yazlık kıyafetlerinin  verilmemesi ve PTT tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması üzerine Sendikamız bilgi edinme yasası çerçevesinde PTT’ye 16.09.2009 tarihinde başvurdu. Sendikamıza yazılı olarak verilen bilgiye göre 2009 yılında Postacılara verilmesi gereken gömleklerin ihaleyi alan firmanın kumaş bulamaması nedeniyle verilmediği ortaya çıktı. Ancak inanılması güç olan bu durumun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmemektedir. ihalenin 15 Ocak 2009 tarihinde yapıldığı, ihalenin iptal edilmeyip hala sürdüğü  belirtilmiştir.Kumaş bulunamaması nedeniyle verilmeyen gömleklerin verilip verilmeyeceğinin bilinmediği tarafımıza iletilmiştir. Ayrıca Kışlık elbiselerin verilmesi için teslimat-muayene ve dağıtım sürecinin devam ettiği belirtilmiştir. Bu durumda Firmanın Kumaş bulamadığı yönündeki iddia şüphe uyandırdı. Konu hakkında  ...

Devamı »

İzmir’de Cumartesi Çalıştırmasına Durdurma

PTT Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı çıkardığı genelge ile İzmir’de 26 Adet PTT Merkez Müdürlüğünün karlılığı artırmak amacıyla Cumartesi günleri 8.30-17.30 saatleri arasında çalışmasına karar verdi. İzmir ilindeki 26 merkez Çalışanları bu uygulama ile haftada 6 gün çalıştırılıyordu. İzmir Şubemiz bahse konu uygulamanın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İzmir 2. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açtı.                   İzmir Şubemiz açmış olduğu davada yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Dava esastan sürmektedir. Kararda, Cumartesi günlerinin memurların hafta sonu tatili olduğu ve  Posta Telgraf Dairesi Başkanlığı ile  İzmir PTT Başmüdürlüğünün alacağı  kararla  memurları Cumartesi günleri çalıştıramayacağı dolayısıyla bahse konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına ...

Devamı »
Örnek Resim