Anasayfa / Basın Açıklamaları / HABER-SEN; TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ “SERMAYEYE DEĞİL; HALKTAN, EMEKTEN YANA BÜTÇE” TALEBİNİ YÜKSELTMEYE, ORTAK MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

HABER-SEN; TÜM KAMU EMEKÇİLERİNİ “SERMAYEYE DEĞİL; HALKTAN, EMEKTEN YANA BÜTÇE” TALEBİNİ YÜKSELTMEYE, ORTAK MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

SERMAYEYE DEĞİL; HALKTAN, EMEKTEN YANA BÜTÇE talebi ile ilgili basın toplantısında açıklamayı Genel Başkanımız Mesut Balcan yaptı.

Basın toplantımıza katılım sağlayan KESK Eşbaşkanımız Mehmet Bozgeyik; “2023 bütçesinin güvenlikçi politikalara değil kamu emekçilerine ve yoksul halkın geçimi saplayacak bir bütçeye dönüştürülmesi noktasında mücadelemiz devam edecektir. EYT ve Sözleşmeli çalışanların bir an önce kadroya alınması  KESK’in uzun zamandır gündemindedir. Toplu sözleşme sürecinde de söylediğimiz gibi güvenceli iş güvenceli gelecek talebimizi yineliyoruz. KESK ve Haber-Sen olarak PTT’ de İHS(İdari Hizmet Sözleşmeli)’li ve Taşeron emekçilerin kadroya alınması ile ilgili Aralık sonuna kadar KESK bütünlüğünde diğer emek meslek örgütleri ile ortaklaştırılmış mücadele etmeyi düşünüyoruz.”

Sevgili PTT-TRT-RTÜK ve CİB’de Çalışan Emekçiler

Hayatımız her gün biraz daha zorlaşıyor.

Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı, çocuğumuzun okul, bebeğimizin bez ve mama masraflarını, yaşadığımız evin kirasını karşılayamaz olduk. Kışın kapıya dayanması ile elektrik-doğalgaz faturaları kâbusumuz yeniden başladı.
Ülkeyi yönetenler yıllardır “memurlarla toplu sözleşme yapıyoruz, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz” diyorlar. Ama her seferinde maaşlarımızı TÜİK enflasyonuna göre hatta bunun da altında arttırıyorlar.

Bugün TÜİK rakamlarına göre yıllık enflasyon yüzde 83,5 ama bizim gerçekte yaşadığımız hayat pahalılığı bunun en az iki katı.

Maaş artışlarımız sanal TÜİK enflasyonuna göre hem de altı ay geriden yapılıyor. Yapılan sözde artışlar da daha cebimize girmeden adaletsiz gelir vergisi dilimleri ile geri alınıyor.
Mali, sosyal, özlük haklarımız her geçen gün geriye doğru gidiyor; güvencesiz istihdam politikaları sonucunda çalışma yaşamında onlarca parçaya bölündük.

Artan yoksulluğumuz ve ağırlaşan yaşam koşullarında TBMM’de 2023 Bütçesi görüşülüyor. Maaşlarımızdan ödeyeceğimiz vergilere; yararlanacağımız kamu hizmetinden, faturalarımıza kadar hayatımızın her alanı bütçe ile belirleniyor.

Bütçeyi oluşturan hem dolaylı hem dolaysız vergiler bizlerden, halktan toplanıyor. Tüm vergi yükü bizim, halkın omuzlarında. Ama bizden toplanan vergiler bize ne insanca yaşamaya yetecek bir ücret ne de “yol, su, elektrik” olarak dönüyor. Zenginlere, patronlara “muafiyet”, “istisna”, “teşvik”, “vergi indirimi”, “vergi affı”, “vergi barışı” olarak aktarılıyor.

Yıllardır adeta birbirinin kopyası sermayeden yana bütçelerle oyalanıyoruz;
Kamu emekçilerinin, emeklilerin, işçilerin, gençlerin, kadınların, halkın bütçe hakkı yok sayılıyor. Bugüne kadar biz emekçilerin, ‘Emekten, Halktan Yana Bütçe’ talebi, “bütçe imkânlarımız kısıtlı” denilerek görmezden geliniyor.

HABER-SEN; Tüm kamu emekçilerini “SERMAYEYE DEĞİL; HALKTAN, EMEKTEN YANA BÜTÇE” talebini yükseltmeye, ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz!
“Sadece son iki yıl içinde emeğin büyümeden aldığı pay yüzde 11,2 azalırken sermayenin payı ise yüzde 11,1 arttı. Ülke biz çalışanlar için bir “Asgari Ücretliler Ülkesine” dönüştürüldü”.

Nitekim PTT, TRT, RTÜK ve CİB de çalışan emekçilerinde aldığı maaşlar günden güne eridi. Aynı zamanda ülkenin nüfusu artmasına rağmen kurumlarımıza yıllardır personel alımı gerçekleştirilmiyor.

2023 bütçesinden basın yayın iletişim ve posta emekçilerin talepleri karşılayacak bir bütçe olmalıdır.

  • İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) personel alımına son verilerek, güvencesiz çalışanlar koşulsuz kadroya alınmalıdır. ÇSGB yaptığı kadro çalışmasıyla PTT’yi de katmalıdır.
  • PTT’nin Varlık Fonu’ndan çıkarılarak tekrardan Meclis ve Sayıştay denetimine tabii tutulup, nitelikli kamu hizmeti verir hale getirilmesi gerekmektedir.
  • Talebimiz olan 3600 ek gösterge uygulamasının kapsamı genişletilmeli mutlaka PTT çalışanları için de hayata geçirilmelidir.
  • Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel uygulamasından vazgeçilmeli, TRT’ de kadrolu personel uygulamasına devam edilmelidir. ÖHT’li emekçiler de kadroya alınmalıdır.

Bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, halkın, emekçilerin bütçe süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını,

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını,

Maaşlarımızdaki kayıpların karşılanarak tüm kamu emekçilerine insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret verilmesini,

Sözleşmeli, taşeron, ücretli  gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,

Temel gelir güvencesinin sağlanmasını,

Vergide Adalet İçin:

Temel tüketim maddelerine son bir yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV’nin sıfırlanmasını,

Emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergilerin gelir vergisi matrahından mahsup edilmesini,

Tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini,

Gelir vergisi birinci dilim oranının  %15 ten % 10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini istiyoruz.

Biz HABERSEN olarak yıllardır iktidarda kimin, kimlerin olduğuna aldırmaksızın bunun mücadelesini veriyoruz. En başından beri bu ülkenin iktidarlarının kapı kulu olmayı reddeden, kendini iktidarların memuru değil, halkın kamu emekçisi olarak görenlerin mücadele örgütü olarak sadece kendimiz için değil, herkes için halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz. 16.11.2022

 

HABER-SEN

MERKEZ YÖNETİM KURULU

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN KESK

YAŞASIN HABER-SEN

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

KAYYIM ANLAYIŞINI VE İKTİDARIN İKİRCİKLİ YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ

BASINA VE KAMUOYUNA  Kayyım Anlayışını ve İktidarın İkircikli Yaklaşımını Reddediyoruz Demokrasi olmasa basın özgürlüğü de ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × two =

Örnek Resim