Anasayfa / Basın Açıklamaları (sayfa 29)

Basın Açıklamaları

KESK-DİSK-TMMOB-TTB: 1 Mayıs TAKSİM Alanlarına!

EMEK İÇİN, BARIŞ İÇİN, DEMOKRASİ İÇİN SÖMÜRÜYE, YOKSULLUĞA ve FAŞİZME KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE VE DAYANIŞMA ZAMANI! Biz işçiler ve emekçiler, mimar-mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve tüm ezilen halklar, Biz bu ülkenin onurlu insanları, 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Gününe hazırlanıyoruz. 10 Ekim Ankara katliamı ile tırmanan baskı, sindirme ve susturma hamlelerine, Savaş örtüsü altında köleleştirmeye, işçi haklarının bir bir yok edilmesine, Güvencesizleştirmeye, Doğanın ve yaşamın sermayeye teslim edilmesine, Eğitimin ticarileştirilmesine ve dinselleştirilmesine, yeni kuşakların “köleliğe biat eden işgücü” olarak yoğrulmasına, Adım adım kurumsallaştırılmakta olan faşizme karşı, Yok sayılan, susturulmak ve güvencesiz-geleceksiz bir hayata mahkum edilmek istenen milyonlar olarak ...

Devamı »

Tepecik’de Yürekler Dr. Fatih Sürenkök ve Mahmut Bakay için attı.

“Emek ve İfade Özgürdür, Susturulamaz! Susmayız!” TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK ve SES İşyeri Temsilcisi Mahmut BAKAY’ın açığa alınması Tepecik Hastanesinde 31 Mart 2016 Perşembe günü kitlesel bir basın açıklaması ile protesto edildi. SES ve TTB’nin çağrısıyla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık emekçileri, sağlık ve demokratik kitle örgütü temsilcileri Dr. Fatih SÜRENKÖK ve Mahmut BAKAY’ın  görevine iade edilmesini istedi. Basın açıklamasına Konfederasyonumuz  Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, SES Eş Genel Başkanı İbrahim KARA, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden ŞENER, TTB Merkez Konseyi üyeleri  Dr. İsmail BULCA ve Dr. Şeyhmus GÖKALP  ile emek ve demokrasi güçleri ve ...

Devamı »

TRT “CANLI BOMBA” OLMAYI ÖZENDİRMEKTE VE “CANLI BOMBA” EYLEMLERİNİ MEŞRULAŞTIRMAKTADIR.

Konuya ilişkin basın açıklaması metnimiz aşağıdadır. BASINA VE KAMUOYUNA TRT  “CANLI BOMBA” OLMAYI ÖZENDİRMEKTE VE “CANLI BOMBA” EYLEMLERİNİ MEŞRULAŞTIRMAKTADIR. TRT Belgesel kanalında yayınlanan Pusula Doğu belgeselinde, Suriye’deki iç savaştan kaçan bir kıza, sorulan “Savaşmak zorunda kalsan ne yaparsın?” sorusu üzerine kızın “Kontrol noktasında kendimi patlatırdım” dediği görülüyor. Konunun medyaya yansıması üzerine TRT’den açıklama yapıldı. Belgeselin savunulduğu açıklamada şöyle denildi; “Bilindiği üzere belgesellerde kurgu yapılmaz, gerçekler çarpıtılmaz, duygusal tepkiler yönlendirilemez. Bu nedenle belgesel fragmanında küçük bir çocuğun gösterdiği tepkiyi bir kurguymuş gibi algılayıp, algılatıp insanların aklını karıştırmak sonuçsuz bir provokasyondan öteye gitmez. TRT her zaman milli ve manevi değerlerimizi gözeten, ilkeli ve ...

Devamı »

Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davasında Beraat!

Geçtiğimiz yıl 24 Kasım’da Giresun’da “Soma Katliamını” protesto eden emek ve demokrasi güçlerine açılan davanın duruşması bir başka davaya neden olmuştu. Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Şaziye KÖSE ve Giresun Eğitim Sen Şube üyemiz Emine BEYAZER’e, 25 Kasım günü sendikalarımız ve çeşitli kadın örgütlerinin düzenlediği “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” etkinliklerinde atılan slogan ve konuşmalardan dolayı, güvenlik güçlerinin yaptığı video çekimleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açılmıştı. Saray ve AKP, totaliter ve otoriter bir yeni rejimin inşası sürecinde, tüm muhalif odakları, tüm aykırı ve muhalif sesleri susturmak için, baskılarla, tutuklamalarla, davalarla toplumu yeni rejime “biat” ...

Devamı »

Sendikamıza yönelik cadı avını derhal sonlandırın..

Batman İl temsilcimiz Cengiz ULUÇ hiçbir gerekçe gösterilmeden Tekirdağ iline sürgün edilmiştir. Sendika olarak dün olduğu gibi bugünde yarında alın teri ile çalışan emekçilerin yanında olacağız. Sürgünler İskenderun ve Batman olmak üzere sadece üyelerimize yönelik olup, sendikal mücadelemiz engellenmek istenmektedir. Batman PTT Başmüdürlüğü Posta Dağıtım Merkezinde Genel Başkanımız ve Haber – Sen Şube yöneticilerimizin katılımı ile Cengiz Uluç’ un sürgünü ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Basın açıklaması metni aşağıdadır. BASINA VE KAMUOYUNA Genelge Muhalif Tüm Kesimlere Yönelik Topyekûn Saldırının Bir Parçasıdır! Başbakanlık Genelgesi Muhalif Tüm Kesimlere Yönelik Topyekün Saldırının Bir Parçasıdır! 17 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, 2016/4 sayılı genelge, ...

Devamı »

G-9: ANKARA’DAKİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Türkiye, gün geçtikçe bir savaşın içine çekiliyor. Ülke, tarihinin en büyük katliamlarının, en büyük terör saldırılarının yaşandığı bir dönemden geçiyor. Toplum katliam korkusuyla sindirilmeye, buna karşı ses çıkaranlar ölüm korkusuyla susturulmaya çalışılıyor. Bu zincirin son halkası dün tekrar Ankara’da ortaya çıktı. Biliyor ve bir kez daha söylüyoruz ki Türkiye’nin göbeğinde, Başkent’in en işlek yerinde ve en kalabalık saatte yapılan bu saldırı, tüm halkı ve barışı hedef almıştır. Saldırıda hayatını kaybeden herkes için derin üzüntü içerisindeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz. Tüm halka ve barışa yönelmiş bu terörü lanetliyoruz. G-9 GAZETECİ ÖRGÜTLERİ PLATFORMU Avrupa ...

Devamı »

GREV HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ…

Eskişehir PTT de çalışan Haber-Sen üyelerine yönelik yapılan baskılara karşı Genel Başkanımız Cemalettin YÜKSEL, Basın Yayın Sekreterimiz Korhan RÜZHAR, Hukuk Sekreterimiz Ufuk BEYTEKİN ve Haber-Sen 5 Nolu Şube Basın Yayın Sekreterimiz Turan KAYIK’ın ve üyelerimizin  katılımı ile Başmüdürlük önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Emek en yüce değerdir ilkesiyle yol çıkan Haber-Sen olarak sadece kendimiz için değil tüm emekçiler için hakkımız olan iyi ücret, sağlıklı çalışma ortamı ve kaliteli yaşam koşullarını istiyoruz. Bunları gerçekleştirmek içinde zaman zaman “GREV” yapıyoruz. 10 Ekim Katliamıyla ilgili yaptığımız grev sonrasında kontrolörün kasıtlı ve taraflı raporuna dayanılarak Eskişehir İl Temsilcimize ceza verilmiştir. Eskişehir PTT Başmüdürlüğü önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması Genel ...

Devamı »

BASKI VE SÜRGÜNLERE BOYUN EĞMİYORUZ…

Genelgelerle, yönetmeliklerle ya da sözlü talimatlarla tüm muhalif kesimler üzerinde bir baskı oluşturulmaktadır. Bu uygulamalara karşı direnç gösteren İskenderun PTT çalışanı üyelerimiz de sürgün edilmiştir. Başbakanlık genelgesi gereği PTT Genel Müdürü kendini yargı yerine koyarak kendine görev biçmiştir. Üyelerimizin sürgününü gerektirecek hiç bir neden olmadığı (İkaz, Uyarı) gibi işyeri çalışma barışını sağlayan, işlerini aksatmadan yapan PTT personelidir. İskenderun PTT Başmüdürlüğünde çalışan üyelerimize yönelik baskılar ve sürgünlere karşı Genel Başkanımız Cemalettin Yüksel ve Genel Mali Sekreterimiz Musa Özdemir’ in katılımı ile İskenderun PTT merkez müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılmıştır. BASINA VE KAMUOYUNA Genelge Muhalif Tüm Kesimlere Yönelik Topyekûn Saldırının Bir Parçasıdır! Başbakanlık Genelgesi ...

Devamı »
Örnek Resim