Anasayfa / Basın Açıklamaları (sayfa 10)

Basın Açıklamaları

BASIN VE KAMUOYUNA

Haber-Sen 7 No.lu Şube Örgütlenme Sekreterimiz Ahmet AYDOĞAN’ın 06 Ekim 2015 de Adana’ da Şubeler Platformu üyeleri ile birlikte 10 Ekim barış mitingine çağrı yapmak istemeleri üzerine polis müdahelesi ile karşı karşıya kalmışlardı. Adana İl Emniyet Müdürlüğünce,  yapılan suç duyurusu neticesinde eyleme katılan 14 (on dört) arkadaşımız hakkında ceza soruşturması açıldı, sonrasında 13 arkadaşımız hakkında ceza kovuşturması evresine geçildi. 24 Kasım 2020 tarihli karar duruşmasında verilen karar ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet etmek ve polise mukavemetten dolayı 11 (on bir) arkadaşımıza  üç buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar değişen sürelerle hapis cezaları verildi. Polis şiddetine maruz ...

Devamı »

ARTIK YETER! EMEKÇİLER ÖLMESİN… İŞYERLERİNDE ACİL ÖNLEMLER ALINSIN!

BASINA VE KAMUOYUNA ARTIK YETER! EMEKÇİLER ÖLMESİN… İŞYERLERİNDE ACİL ÖNLEMLER ALINSIN! PTT işyerlerinde pandemi süresince alınmayan önlemler, pek çok emekçinin tedavi altına alınması ve kurumda yaşanan CAN KAYBI ACISI gittikçe öfkemizi arttırıyor. PTT YÖNETİMİNİN KÂR HIRSINA FEDA ETTİĞİ HAYAT, EMEKÇİ ARKADAŞIMIZIN ACISI İÇİMİZİ SIZLATIYOR. ONLARCASI DA HASTANELERDE TEDAVI ALTINDA… Korona virüsün değil, alınmayan önlemlerin ve salgın sürecine uygun olmayan çalışma koşullarının bizleri öldüreceği gerçeği ile biz yüzleştik. Artık PTT yönetimi de bununla yüzleşmeli! Yeni acıların yaşanmaması için PTT yöneticilerinin ve siyasi iktidarın üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz emekçiler, yöneticilere daha fazla uyarıda bulunmak, görevlerini eksiksiz yapmaları için daha da fazla ...

Devamı »

VİRÜS DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR!

Merkez Yönetim Kurulu Mali Sekreterimiz Sabri Gündüz, Haber-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Mehmet Uluğ, Şube Sekreteri Yılmaz Tekin, Mali Sekreteri Serhat Oktay, Kadın Sekreteri Esra Ademhan, TİS ve Hukuk Sekreteri Kasım Kara ve üyelerimizle Diyarbakır Posta İşleme Dağıtım Merkezi Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Şube Başkanımız Mehmet ULUĞ’nun konuşmasının ardından sözü Merkez Yönetim Kurulumuz adına katılım sağlayan Mali sekreterimiz Sabri GÜNDÜZ’e verdi. PTT yönetimine seslenen KESK Haber-Sen; salgının hızını kesmeden yayıldığı Covid-19 Pandemisi sürecinde, sosyal devlet anlayışına yakışır bir şekilde, çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesini talep etti. HES kodu uygulamasının, vatandaş yoğunluğu ve gerekli altyapının olmamasını bahane ederek uygulamaya geçmeyen PTT ...

Devamı »

Çocuk Bakımevi kapatılamaz

Merkez yönetim kurulu üyelerimiz İzmir PTT Dağıtım Merkezinde çocuk bakım evinin zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmak istemesine karşı 6 nolu şubemizle birlikte bugün (12.11.2020) Posta Dağıtım Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Merkez Yönetim kurulumuz adına Genel Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman okudu. Basına ve kamuoyuna İzmir Başmüdürlüğü bünyesinde 2018 yılında hizmet vermeye başlayan PTT Çocuk Bakımevi zarar ettiği gerekçesi ile kapatılmak istenmektedir. Salgın nedeniyle öğrenci sayısının düştüğü bunun da kreş gelirlerinin azalmasına neden olduğu yani kar edilemediği, zarar edildiği gerekçesi ile PTT Çocuk Bakımevinin kapatılması kabul edilemez. Kreşler, kamu kurumlarının kar edeceği, kar-zarar hesabı yapacağı yerler değildir. Kamusal olması ...

Devamı »

103 Karanfilimize Sözümüz Var: EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ MÜCADELESİ KAZANACAK!

10 Ekim Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti… “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” diyenlere düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler. 103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 Ekim katliamı, emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden sadece biridir. 10 Ekim katliamı, 5 Haziran Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır. Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında ...

Devamı »

İnsanca Yaşamaya Yetecek Gelir ve Güvenceli Çalışma İçin Halktan, Emekten Yana Bir Bütçe İstiyoruz!

Bugün saat 11.00’da Konfederasyon merkezimizde gerçekleştirdiğimiz basın toplantısıyla Bütçeye ilişkin taleplerimizi kamuoyuyla paylaştık. Basın toplantısına Eş Genel Başkanlarımız Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen ile Genel Sekreterimiz Ramazan Gürbüz, Mali Sekreterimiz Elif Çuhadar, Hukuk-TİS-Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Yusuf Şenol ve Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy Tekdemir katıldı. Eş Genel Başkanımız Mehmet Bozgeyik’in gerçekleştirdiği açıklamanın tam metni aşağıdadır: İnsanca Yaşamaya Yetecek Gelir ve Güvenceli Çalışma İçin Halktan, Emekten Yana Bir Bütçe İstiyoruz! İç içe geçen ekonomik, siyasal, sosyal sorunların hepimizin yaşamını derinden etkilediği zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ve pandemi ile her geçen gün daha derinleşen ekonomik krizle artan işsizlik ve hayat pahalılığı halkın, ...

Devamı »

Haber-Sen üyesi ihraç edildi: ‘Karar hukuka aykırıdır’

BASINA VE KAMUOYUNA 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile kamudan, haksız ve hukuksuz bir şekilde binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. OHAL KALKTI ANCAK TEFTİŞ KURULU RAPORLARI İLE KAMUDAN İHRAÇLAR DEVAM EDİYOR! Darbe girişimini “Allah’ın bir lütfu” olarak gören siyasal iktidar OHAL sonrası da kamudan ihraçlara devam ediyor. İktidar uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik başlattığı cadı avına devam etmektedir. Emekçilerin, anayasal ve demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak, açlığa ve sefalete mahkûm etmeye çalışmaktadır. Kamudan İhracı bir silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, sendikal hak ve ...

Devamı »

Muhalefetin Bastırılmasına, Susturulmasına Yönelik Siyasi Operasyonlara Son Verilmelidir!

İktidar, siyasallaştırdığı yargı eliyle askeri darbe dönemlerinde dahi asgari olarak gözetilen hukuk normlarını ayaklar altına alarak muhalif kesimlere yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bu sabah tamamı siyasal faaliyetlerde yer alan HDP’li onlarca siyasetçinin ve muhaliflerin gözaltına alınması ekonomik ve siyasi politikalarına rıza üretememesi ve biriken öfkeyi zorla bastırmak istemesinin, kendi iktidarını sürdürmek ve krizi yönetilebilir kılmak için zora başvurmasının ifadesidir. Politikasızlığın, çözümsüzlüğün polisiye yöntemlerle örtülmeye çalışılmasıdır. Açık ki, “Ankara’nın karanlık dehlizlerinde” masa başı stratejilerle ülkenin değil kendilerinin geleceğinin kurtarılmasının senaryoları hayata geçirilmektedir. İktidar ömrünü uzatma pahasına ülkeyi karanlık ve derinleştirdiği kutuplaştırma nedeniyle tehlikeli bir noktaya sürüklemektedir. Demokrasi, barış ve ...

Devamı »

TTB’nin Yanındayız!

Halk sağlığı değil sermayenin öncellenmesi nedeniyle salgında kontrol kaybedilince iktidar ve küçük ortağı salgında onlarca üyesini kaybeden TTB’ye adeta savaş açmıştır. Virüsü kast ederek “görünmeyen düşmanla savaş halindeyiz” söyleminin yerini merkezinde TTB’nin ve sağlık çevrelerinin olduğu yeni bir “görünen düşman” söylemi almıştır. Suriye, Libya, Yunanistan derken “dış düşmanlarla” giriştikleri gerginliklerden de umduğunu bulamayan iktidar ve küçük ortağı parti bu kez “iç düşmanla” savaşa tutuşarak ekonomik ve siyasal krizi unutturma politikası izlemektedir. Oysa Türk Tabipleri Birliği Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından biridir ve kamunun genel çıkarını, halkın sağlığını korumak temel görevi ve sorumluluğudur. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik ...

Devamı »

Kamu Emekçilerinin Salgın Döneminde Yaşadığı Sorunları Ve Taleplerini KPDK Gündemine Taşıdık!

Pandemi nedeniyle ertelenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK)  toplantısı bugün (15 Eylül 2020 Salı)  “COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” gündemi ile toplandı. KPDK toplantısına konfederasyonumuzu temsilen katılan Genel Sekreterimiz özellikle son haftalarda vaka sayılarında ve hayatını kaybeden vatandaşların sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek gelinen aşamada sorumluluğu sadece vatandaşlara yükleyen maske,  fiziksel mesafe ve hijyenle sınırlı önlemlerin salgınla mücadele etmeye yetmeyeceğinin artık görülmesi gerektiğini, hem kamuda hem özel sektörde bütünlüklü önlemler alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Mart ayında yapılması gereken, ancak pandemi nedeni ile ertelenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı ...

Devamı »
Örnek Resim