Anasayfa / Basın Açıklamaları (sayfa 10)

Basın Açıklamaları

PTT’DE YAŞANAN HAKSIZLIKLAR ARTIK HAT SAFHAYA GELMİŞTİR!…

Bugün (18.02.2022) Haber-Sen Mersin il temsilciliğimizde “Angarya çalışmaya, personel eksikliğine, sürgünler ve mabbige karşı basın toplantısı yapıldı. Toplantıya 7 No.lu şube yöneticilerimizde katılım sağladı. Açıklamayı İl temsilcisi Mehmet Dilek okudu. Dilek; “PTT  haksız hukuksuz ve insan onuruna yaraşmayan uygulamalara imza atmaya devam ediyor” dedi Açıklama için Tıklayınız

Devamı »

NİTELİKLİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN YETERLİ PERSONEL İSTİYORUZ!

6 No.lu Şubemiz İzmir Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü önünde posta dağıtıcılarının sorunlarına dair bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada çalışanlara iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek, pazar günleri dahi çalışmalarının dayatıldığı ifade edilirken, emekçilerin iş yükünü azaltacak personel alımı yapılması çağrısında bulunuldu. Açıklamayı şubemiz adına şube sekreterimiz Nuray Çelik okudu.

Devamı »

PTT’de haksızlıklar arttı

17.02.2022 tarihinde Van PTT merkez Müdürlüğü önünde 7 No.lu Şubemiz PTT’de yaşanan haksızlıkların, Personel yetersizliği ve mobbig ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. 7 No.lu Şube Başkanımız Hamit Aker, “İnsanlık dışı uygulamalara karşı bütün posta emekçilerinin birleşerek bu zulme ‘dur’ deme zamanı gelmiştir” dedi. BASINA VE KAMUOYUNA PTT’de Yaşanan Haksızlıklar Artık Hat Safhaya Gelmiştir!… PTT son zamanlarda haksız hukuksuz,  insan onuruna yaraşmayan uygulamalara imza atmaktadır.  Bazı illerde personel eksikliğinden kaynaklı biriken gönderilerin biran önce dağıtılması gerekliliği öne sürülerek pazar günlerinde de çalışmayı dayatmaktadır.   Bu açıkça hukuka aykırıdır. Aynı zamanda PTT Genel Müdürlüğünden Başmüdürlüklere gönderilen talimatlarda İHS ve Firma çalışanlarına dağıtılacak gönderilerde ...

Devamı »

PTT emekçilerini köle gibi çalıştırıyor

17.02.2022 tarihinde Konya Meram Posta Dağıtım Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Merkez Hukuk Sekreterimiz Mehmet Ali Elcek ve şube yöneticilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Açıklamayı Şube Başkanımız Yaşar Polat okudu. 3 No.lu şubemizin personel eksikliği ve angarya çalışmaya karşı 17.02.2022 tarihinde Diyarbakır Posta Dağıtım Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Merkez Mali Sekreterimiz Sabri Gündüz katılımı katılım sağladı. BASINA VE KAMUOYUNA PTT’de Yaşanan Haksızlıklar Artık Hat Safhaya Gelmiştir!… PTT son zamanlarda haksız hukuksuz,  insan onuruna yaraşmayan uygulamalara imza atmaktadır.  Bazı illerde personel eksikliğinden kaynaklı biriken gönderilerin biran önce dağıtılması gerekliliği öne sürülerek pazar günlerinde de çalışmayı dayatmaktadır.   Bu açıkça hukuka aykırıdır. Aynı ...

Devamı »

PTT Emekçileri Köle Değildir!

15.02.2022 tarihinde İstanbul Şubelerimizin PTT Topkapı yerleşkesinde Personel eksikliği ve Angarya çalışmaya karşı gerçekleştirilen basın açıklamasına Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman ve Merkez Basın yayın Sekreterimiz Banu Savaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Açıklamayı şubelerimiz adına 5 No.lu şube başkanımız Özlem Berkit okudu.

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

Basın özgürdür, göstermelik sansür genelgesiyle susturulamaz! 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de Basın ve Yayım Faaliyetleri konulu bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-5.pdf) Genelgeyle, yasama organı olan TBMM’nin görevleri gasp edilerek yeni hukuk normları konulmakta, idari özerkliği olan RTÜK gibi kurumlara kanuna ve hukuka aykırı biçimde emir ve talimat verilmektedir. Çocuk ve gençlerin korunması, milli ve manevi değerlerin korunması amacıyla çıkarıldığı ifade edilen genelgede, ilgili kurumların yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri hakkında bazı önlemler alması istenmektedir. Hukuka ve kanuna birçok yönden şeklen ve esasen aykırı bu genelgenin içeriğine bakıldığında muğlak, belirsiz kavram ve ilkelere yer verildiği; kamusal sorumluluk ...

Devamı »

LİYAKATSİZ ATAMALARA VE SÜRGÜNLERE HAYIR…

Yalova PTT Başmüdürlüğünde üyemize verilen sürgün kararına karşı Genel Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman ile 4 No.lu Şube yöneticilerimiz, Başmüdürlük önünde basın açıklaması yaptı. PTT‘deki hukuksuz atamalar eleştirildi. Açıklamayı Genel Merkez Kadın Sekreterimiz Ayşe Noyan Koluman okudu. Koluman “Artan iş yükü altında ezilen posta emekçileri ödüllendirilmeleri gerekirken mobbingle, sürgünle, cezalandırmayla karşı karşıya kalmaktadırlar.” dedi. Konuya ilişkin basın metni; BASINA VE KAMUOYUNA Ülkenin sosyo-ekonomik koşullarının günden güne kötüleşmesi kamu emekçileri tarafından dikkatle takip edilmektedir. Yandaş sendikanın imzaladığı satış sözleşmesi sonrası alınan zam, enflasyon rakamları karşısında adeta ezilmiştir. Yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkûm edilen kamu emekçileri yandaş sendikalardan istifa etmekte ve ...

Devamı »

HESAP ORTADA #PTTdeZulümVar

BASINA VE KAMUOYUNA HESAP ORTADA #PTTdeZulümVar PTT yönetimi yıllardır personel eksikliğini gidermediği için, eksik personelle verilen kamu hizmeti ister istemez aksamaktadır. Öncelikle personel eksikliğini giderip, profesyonelce program ve organizasyon ile iş barışını da sağlayan bir planlama yapması gereken PTT yönetimi, aksine iş yükü altında ezilen PTT emekçilerine baskı ve mobbing uygulamaktadır. Bu baskı, sindirme ve tehditlere şimdi de en son olarak İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) ve firma personeli emekçiler eklenmiş olup, iş feshi de olmak üzere her türlü cezai uygulama yapılacağı ve eksik dağıtım yapanların isimlerinin Genel Müdürlüğe bildirileceğini belirtilerek, tehdit edip,  keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Bizzat, PTT ...

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

“Halkın demokratik ve bilinçli seçim yapabilmesi için gazeteciye ihtiyaç vardır. Gazeteci konuşamadığı ve yazamadığı zaman meydan halkla ilişkileri yürütenlere kalır. Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir. Halkın bilinçli tercih yapabilmesi için gazetecinin doğru haber yapabilmesi, bunun için de tüm tarafların görüşlerini yansıtması şarttır. Gazeteciler, iktidar veya güç sahiplerinin beğenisine yönelik haber yapmazlar. Toplumsal ilerleme ve demokrasi ancak karşıt görüşlerin bir arada ve hoşgörü ile ifade edilmesiyle mümkün olur. Son günlerde iktidarın hoşuna gitmeyen her açıklama, yorum, atasözü, hatta şarkı sözlerine bile son derece ağır tehditlerle ve hatta sosyal linç kampanyalarıyla karşılık verilmektedir. Yaratılan bu bezdirme örtüsüyle, eleştirel nitelik taşıyan her türlü ...

Devamı »

PTT’ DE SKANDAL BİTMİYOR!!

BASIN YAYIN KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNE PTT’ DE SKANDAL BİTMİYOR!! Hesapları Verenler Hesap Verecek… Posta emekçilerinin bu gün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Haber-sen olarak üyemiz olsun olmasın bu konu ile ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir.  Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir. Kkvk’ nın amacı olan çoğu ilke ihlal edilmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel ...

Devamı »
Örnek Resim