Anasayfa / Basın Açıklamaları (sayfa 11)

Basın Açıklamaları

HESAP ORTADA #PTTdeZulümVar

BASINA VE KAMUOYUNA HESAP ORTADA #PTTdeZulümVar PTT yönetimi yıllardır personel eksikliğini gidermediği için, eksik personelle verilen kamu hizmeti ister istemez aksamaktadır. Öncelikle personel eksikliğini giderip, profesyonelce program ve organizasyon ile iş barışını da sağlayan bir planlama yapması gereken PTT yönetimi, aksine iş yükü altında ezilen PTT emekçilerine baskı ve mobbing uygulamaktadır. Bu baskı, sindirme ve tehditlere şimdi de en son olarak İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) ve firma personeli emekçiler eklenmiş olup, iş feshi de olmak üzere her türlü cezai uygulama yapılacağı ve eksik dağıtım yapanların isimlerinin Genel Müdürlüğe bildirileceğini belirtilerek, tehdit edip,  keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Bizzat, PTT ...

Devamı »

BASINA VE KAMUOYUNA

“Halkın demokratik ve bilinçli seçim yapabilmesi için gazeteciye ihtiyaç vardır. Gazeteci konuşamadığı ve yazamadığı zaman meydan halkla ilişkileri yürütenlere kalır. Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir. Halkın bilinçli tercih yapabilmesi için gazetecinin doğru haber yapabilmesi, bunun için de tüm tarafların görüşlerini yansıtması şarttır. Gazeteciler, iktidar veya güç sahiplerinin beğenisine yönelik haber yapmazlar. Toplumsal ilerleme ve demokrasi ancak karşıt görüşlerin bir arada ve hoşgörü ile ifade edilmesiyle mümkün olur. Son günlerde iktidarın hoşuna gitmeyen her açıklama, yorum, atasözü, hatta şarkı sözlerine bile son derece ağır tehditlerle ve hatta sosyal linç kampanyalarıyla karşılık verilmektedir. Yaratılan bu bezdirme örtüsüyle, eleştirel nitelik taşıyan her türlü ...

Devamı »

PTT’ DE SKANDAL BİTMİYOR!!

BASIN YAYIN KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNE PTT’ DE SKANDAL BİTMİYOR!! Hesapları Verenler Hesap Verecek… Posta emekçilerinin bu gün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Haber-sen olarak üyemiz olsun olmasın bu konu ile ilgili ne gerekiyorsa yapılacaktır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir.  Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir. Kkvk’ nın amacı olan çoğu ilke ihlal edilmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel ...

Devamı »

POSTA EMEKÇİLERİ GEÇİNEMİYOR!…

HABER-SEN olarak, tüm PTT emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebine sahip çıkmaya, hayat pahalılığına,  adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı emeğin haklarını korumak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. 06-07 Ocak 2022 tarihlerinde Şube ve Temsilciliklerimizin Kurum önlerinde gerçekleştirdikleri basın  açıklamalar aşağıdadır. HABER-SEN 3 NO.LU ŞUBEMİZ (DİYARBAKIR) 06.01.2022 PTT emekçilerine insanca yaşamaya yetecek bir ücret verilmesi talebiyle ve hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya genel merkez yöneticilerimizden Gene Mali Sekreterimiz Sabri Gündüz katılım sağladı. Açıklamayı şubemiz adına şube Başkanımız Mehmet ULUĞ okudu. ŞANLIURFA İL ...

Devamı »

BASIN EMEKÇİLERİNİN ÜCRET SEFALETİ DAHA DA KATMERLENDİ!

Gazete, dergi, televizyon, basın ve yayın sektöründe faaliyet gösteren tüm medya emekçileri her zaman olduğu gibi ekonominin çalkalandığı bu günlerde de görevinin başında, zor şartlarda çalışmaya devam etmekte. Ekonomik gelişmeleri kamuoyuna aktaran; memur, emekli ve çalışanlara yapılan zamları gündemde tutan basın emekçileri ne yazık ki ciddi bir yoksullaşmayla karşı karşıya. Asgari ücretin 4253 TL olmasıyla birlikte meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alır duruma gelmiştir. Mesleklerinde 10, 15 ya da 20’nci yılını dolduran meslektaşlarımız bile çok düşük maaşlarla görevlerini sürdürmektedir. Dolgun maaşlı, banka hesapları kabarık, makamlarında ve makam arabalarında hayatlarını sürdüren küçük bir azınlık dışında basın iş kolunda çalışan ...

Devamı »

ONURLU VE YAŞANILABİLİR BİR ÜCRET İSTİYORUZ !!!

Haber-Sen İHS Komisyonu asgari ücrete yapılan zam sonrası İHS’li emekçilerin ciddi ekonomik kayıpları üzerine toplanarak aşağıdaki açıklamayı yapmışlardır. ONURLU VE YAŞANILABİLİR BİR HAYAT İSTİYORUZ !!! Türkiye halklarının ve kamu emekçisinin gün geçtikçe yoksullaştığı zor bir süreçten geçmekteyiz. Özellikle asgari ücretin açıklanması ile birlikte “alım gücü” hiçe sayılarak adeta insanların aklı ile oynayanlar, bu sözde zammı bir kazanım olarak lanse etmiştir. Eylül ayından bu yana döviz karşısında TL‘nin kaybı yüzde yüz onun üzerine çıkmıştır. Bu ekonomik tabloda 2022 yılı asgari ücreti, komisyon tarafından yüzde 50.54 zamla brüt 5.004 TL, net olarak 4.253 TL olarak belirlenmiştir. 2021’in ilk yarısında 2.825 TL olan ...

Devamı »

PASO HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ…

Posta Dağıtıcılarının iptal edilen paso haklarının verilmesi için toplanan imzalar TBMM KİT komisyonuna basın toplantısı yapılarak verildi. BASINA VE KAMUOYUNA 181 yıllık kurumda daha önce var olan haklarımız gün geçtikçe tırpanlanıyor. Kurumda çalışan dağıtıcılar  Bakanlar Kurulu kararı ile 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutularak şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktaydı. 5584 sayılı Kanun’unda yer alan hükmün 6475 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılması ve yeni kanunda bu yönde bir muafiyet hükmünün yer almaması nedeniyle mahkemelerin verdiği karar uyarınca dağıtıcıların belediyeler tarafından sunulan şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılmasına son verilmiştir. Yoğun bir şekilde ...

Devamı »

3600 EK GÖSTERGE İÇİN EYLEM VE ETKİNLİKLERİMİZ SÜRÜYOR 18.11.2021

3600 EK GÖSTERGE İÇİN EYLEM VE ETKİNLİKLERİMİZ SÜRÜYOR Ankara PTT Başmüdürlüğünün önünde basın açıklaması düzenledi. KESK Hukuk ve TİS Sekreterimiz Zeynep Korkmaz,Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Mehmet Ali Elcek,Genel Örgütlenme Sekreterimiz Can Deliduman katılım sağladı. Açıklamayı 2 No.lu Şube Başkanımız Yaşar Polat okudu. 3600 Ek Gösterge hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Devamı »

SÜRGÜNLERİNİZLE İHRAÇLARINIZLA CEZALARINIZLABİZLERİ YILDIRAMAYACAKSINIZ!…

PTT’de son günlerde sendika yönetici ve üyelerimizin yaşadığı sürgünler için Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenledi. KESK Eş Başkanımız Mehmet Bozgeyik ve konfederasyomuza bağlı sendikaların MYK’ları katılım sağladı. Açıklamayı Genel Başkanımız Mesut Balcan okudu. İstanbul Şubelerimiz sendikamız binasında bir araya gelerek PTT de yaşanan son sürgünleri basın ve kamu oyu ile paylaştı. Metni Şubelerimiz adına Bircan Dağ okudu. Genel Mali sekreterimiz Sabri gündüz , Mersin KESK şubeler platformu, siyasi parti temsilcileri ve Emek demokrasi platformu olarak PTT genel müdürlüğü ve PTT başmüdürlüğün sürgün politikaları yapılan basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaşıldı…. BASINA VE KAMUOYUNA Türkiye’deki sendikal yapının en önemli ve gerçek ...

Devamı »
Örnek Resim